RPHA editor —

syntheticum

58 Adj békességet, Úristen – Conclusio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Da pacem Domine, deutsch: Martin Luther. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1529-1560. Lásd még: Atya Isten, tarts meg minket (104).

Metrum és műfaj

Bizonytalan, hogy vers vagy ritmikus próza, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 1 bekezdés.

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > tanulság
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 86r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 56v »MEK, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 282, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 452, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 538, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 584, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 96v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. B1r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 1, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 110r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 40v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 148v, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 132, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 175r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 163v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 493, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 121, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 163v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 688, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 395, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 635, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 325r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 548, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 268, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 390, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 326, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 706, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 706, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 270, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 538, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 428, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 367.

A dallam kiadásai: RMDT1 #115, RMDT1 #116, RMDT1 #117.

analyticum

Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 86r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 56v
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 282
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 452
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 538
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 584
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 96v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 1
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 110r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 40v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 148v
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 132
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 175r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 163v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 493
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 121
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 163v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 688
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 395
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 635
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 325r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 548
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 268
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 390
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 326
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 706
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 706
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 270
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 538
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 428
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 367

új változat // új forrás