RPHA editor —

syntheticum

56 Abigail asszony históriáját – Abigail históriája

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte Küküllei Névtelen, nem dedikált. Idegen minta: 1Sam 25. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Erdélyben a kis Küküllő mentében; idő: Ezerötszáz és hatvan esztendőben. Keletkezési idő 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Az én beszédemet egy kis allat (7003).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A szeretet erejét minden tudja (47), Az Istennek nagy jóvoltát beszélem (140), Csodaszép példákról már bölcsek írtak (232), Dávid mikor a veszedelmet látá (240), Hogy édes hazánkból fogságra jutánk (545), Jelen valál, Jézus Krisztus, szerzésben (634), Mennyi számtalan krónikát mondattok (895), Uram, benned még az én reménységem (1425), Ó, emberi állat, vedd jól eszedben (4022).

A szöveg teljes terjedelme 81, 82 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > história > elbeszélő > bibliai
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Lugossy-kódex, 1629-1635, világi (S 47) p. 56v, Mihály deák kódexe, 1679, világi (S 106) p. 142r »MEK.

Nyomtatott kiadásai: Historia Abigail Debrecen, 1570-1573, protestáns (RMNy 299) p. »MEK, Historia Abigail vxoris Bártfa, 1598 körül, protestáns (RMNy 826).

Modern kiadása: RMKT-7-36.

A dallam kiadásai: RMDT1 #42, RMDT1 #95.

analyticum

Lugossy-kódex, 1629-1635 (S 47) p. 56v
Mihály deák kódexe, 1679 (S 106) p. 142r
Historia Abigail Debrecen, 1570-1573 (RMNy 299)
Historia Abigail vxoris Bártfa, 1598 körül (RMNy 826)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Lugossy-kódex cím: Historia Abigail uxoris Nabal. Primi libri Sam. cap. 25.
Historia Abigail vxoris nyomtatott forrás: 28:0826 P:0000
cím: Historia Abigail uxoris Nabal. Primi libri Sam. cap. 25.

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Historia Abigail uxoris Nabal. Primi libri Sam. cap. 25. Lugossy-kódex
Historia Abigail uxoris Nabal. Primi libri Sam. cap. 25. Historia Abigail vxoris