RPHA editor —

syntheticum

44 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté – Pünkösdi hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Spiritus Sancti gratia. CH,19321. Lásd: Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (1185). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1593.

Metrum és műfaj

Bizonytalan verselésű, szótagszámláló, izostofikus, énekvers.

Nótajelzése: Spiritus Sancti gratia (5180).

A szöveg teljes terjedelme 4, 6, 7, 8 strófa.

Metrumképlete:

x10, x9, x11, a11, a6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 218, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 253v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 385, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 300, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 264, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 246.

Nyomtatott kiadásai: Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 143, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 118 »MEK, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 131, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 255, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 212, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 177, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 52, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 233, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 233, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 82 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 182, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 220, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 233, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 298, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 415, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 370 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 233, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 258, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 118, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 274, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 233, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 56 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 210, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 420, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 420, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 349, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 471, Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696, evangélikus (RMK I 1490) p. 61, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 471, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 175, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 273, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 238, Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692, evangélikus (RMK I 1589/A) p. 61.

A dallam kiadása: RMDT1 #214.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 218
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 253v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 385
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 300
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 264
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 246
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 143
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 118
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 131
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 255
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 212
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 177
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 52
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 233
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 233
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 82
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 182
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 220
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 233
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 298
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 415
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 370
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 233
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 258
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 118
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 274
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 233
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 56
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 210
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 420
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 420
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 349
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 471
Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696 (RMK I 1490) p. 61
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 471
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 175
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 273
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 238
Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692 (RMK I 1589/A) p. 61

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Zöngedöző mennyei kar nyomtatott forrás: 27:1589/A P:0061
cím: Pünkösdre énekek; Más
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A latin eredeti és a magyar fordítás verszakai váltakozva követik egymást: Spiritus Sancti gratia ... A Szentléleknek kegyelme
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Pünkösdre énekek; Más Zöngedöző mennyei kar
megjegyzések A latin eredeti és a magyar fordítás verszakai váltakozva követik egymást: Spiritus Sancti gratia ... A Szentléleknek kegyelme Zöngedöző mennyei kar
teljes-e? A vers szövege teljes Zöngedöző mennyei kar
terjedelem 7 versszak Zöngedöző mennyei kar
műfaj vallásos
ünnep: Pünkösd
Zöngedöző mennyei kar