RPHA editor —

syntheticum

43 A Szentírás mondja, hogy szoros út vagyon az örök boldogságra – Apollónius királyfi históriája

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Gesta Romanorum, no. 153. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Az ezerötszáznak és az nyolcvannyolcnak kétséges eleiben; szerző: Aki ez éneket rendelé versekben, igen bízik Istenben, Mint Apollónius király tengeren, bújdosván elméjében. Keletkezési idő 1588.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztek (1249).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten (198), Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom (556), Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat (604), Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (875), Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat (966).

A szöveg teljes terjedelme 203, 204 strófa.

Metrumképlete:

a19(6,6,7), a19(6,6,7), a19(6,6,7)

Műfaji besorolása:

világi > história > elbeszélő > kitalált történetmondás
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Fanchali Jób-kódex, 1595-1608, világi (S 4) p. 153, Bettfalui János-énekeskönyv, 1613-1616, világi (S 26) p. 3r, Tatrosy György-énekeskönyv, 1618, világi (S 37) p. 28v »MEK, Pápai toldalék, 17. sz. első fele, világi (S 70) p. 1.

Nyomtatott kiadásai: Apollonius király históriája Kolozsvár, 1591, világi (RMNy 661/1) p. A2r, Apollonius királyfi históriája ?Sicz, 1592 körül, világi (RMNy 699/1), Apollonius históriája Lőcse, 1700 előtt, világi (RMK I 1596).

Modern kiadása: RMKtár-31-Budapest-1912.

A dallam kiadásai: RMDT1 747, RMDT1 748, RMDT2 #206.

analyticum

Fanchali Jób-kódex, 1595-1608 (S 4) p. 153
Bettfalui János-énekeskönyv, 1613-1616 (S 26) p. 3r
Tatrosy György-énekeskönyv, 1618 (S 37) p. 28v
Pápai toldalék, 17. sz. első fele (S 70) p. 1
Apollonius király históriája Kolozsvár, 1591 (RMNy 661/1) p. NaNr
Apollonius királyfi históriája ?Sicz, 1592 körül (RMNy 699/1)
Apollonius históriája Lőcse, 1700 előtt (RMK I 1596)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 27:1596 P:0000
terjedelem: 203 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Bettfalui János-énekeskönyv cím: Igen szép história, miképpen Apollonius a mese megtalálásáért, Antiochus előtt bujdosván, a tengeren Tarsis városba talá[la], kiket megsegít[e]tt százezer köböl búzával cub. 8. És onnét elfutván, elvesztvén mindenét, megyen Pentepolisba
Tatrosy György-énekeskönyv cím: Miképpen Apollonius nevű királyfi egy mesének megfejtéséért elbujdosván, a tengeren mindeneket elvesztvén halász ruhában Altistrates király udvarába juta. Ad notam: Sok erős bölcsek és királyok szerelem miatt veszte.
terjedelem: 204 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Apollonius király históriája nyomtatott forrás: 28:0661/1 P:00A2-A
cím: Szép krónika, miképpen az Apollonius nevű királyfi egy mesének megfejtéséért elbujdosván, a tengeren mindeneket elvesztvén halász ruhában Altistrates király udvarába juta, melynek leánya, a szép Lucina asszony a királyfit megszeretvén, hozzámene. És miképpen az Apollonius a királyságra hazamenvén a tengeren feleségét és leányát elveszté, és miképpen őket sok esztendő múlva, nagy örömmel egészségben talála. Most újonnan, a Lucretia nótájára magyar nyelvre fordíttatott és megnyomtattatott
terjedelem: 203 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Kritikai kiadás: RMKT16-12-71.
Fanchali Jób-kódex cím: Szép krónika, miképpen az Apollonius nevű király egy mesének megfejtéséért bujdosván a tengeren mindeneket elvesztett, és végre halász ruhában Altestrates király udvarába mene, melynek leánya, a szép Lucina asszony a királyfit megszeretvén, hozzámene. És miképpen az Apollonius a királyságra hazamenvén a tengeren feleségét és leányát elveszti, és miképpen őket sok esztendő múlván megtalálta, és nagy örömmel és békességgel országába bejöve

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Igen szép história, miképpen Apollonius a mese megtalálásáért, Antiochus előtt bujdosván, a tengeren Tarsis városba talá[la], kiket megsegít[e]tt százezer köböl búzával cub. 8. És onnét elfutván, elvesztvén mindenét, megyen Pentepolisba Bettfalui János-énekeskönyv
Miképpen Apollonius nevű királyfi egy mesének megfejtéséért elbujdosván, a tengeren mindeneket elvesztvén halász ruhában Altistrates király udvarába juta. Ad notam: Sok erős bölcsek és királyok szerelem miatt veszte. Tatrosy György-énekeskönyv
Szép krónika, miképpen az Apollonius nevű királyfi egy mesének megfejtéséért elbujdosván, a tengeren mindeneket elvesztvén halász ruhában Altistrates király udvarába juta, melynek leánya, a szép Lucina asszony a királyfit megszeretvén, hozzámene. És miképpen az Apollonius a királyságra hazamenvén a tengeren feleségét és leányát elveszté, és miképpen őket sok esztendő múlva, nagy örömmel egészségben talála. Most újonnan, a Lucretia nótájára magyar nyelvre fordíttatott és megnyomtattatott Apollonius király históriája
Szép krónika, miképpen az Apollonius nevű király egy mesének megfejtéséért bujdosván a tengeren mindeneket elvesztett, és végre halász ruhában Altestrates király udvarába mene, melynek leánya, a szép Lucina asszony a királyfit megszeretvén, hozzámene. És miképpen az Apollonius a királyságra hazamenvén a tengeren feleségét és leányát elveszti, és miképpen őket sok esztendő múlván megtalálta, és nagy örömmel és békességgel országába bejöve Fanchali Jób-kódex
megjegyzések Kritikai kiadás: RMKT16-12-71. Apollonius király históriája
teljes-e? A vers szövege teljes
A vers szövege teljes Tatrosy György-énekeskönyv
A vers szövege teljes Apollonius király históriája
terjedelem 203 versszak
204 versszak Tatrosy György-énekeskönyv
203 versszak Apollonius király históriája