RPHA editor —

syntheticum

37 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték – Pünkösdi dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Act 2,1-4. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (0036), Surrexit Christus hodie (7001).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (806).

A szöveg teljes terjedelme 5, 6 strófa.

Metrumképlete:

x8(5,3), x8(5,3), x8(5,3), x6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 218, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 80C »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 53r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 384, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 299, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 270, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 8v »MEK, Thoroczkai Zsigmond-énekeskönyv, 1695 után, unitárius (S 134) p. 39r, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 155, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 162, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 212, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 116v.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 100r, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 130, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 114v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 110r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 166, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 110r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 86, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 226, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 253, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 200, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 133v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 167, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 231, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 271, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 231, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 181, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 219, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 231, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 296, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 412, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 231, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 256, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 123, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 268, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 231, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 209, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 417, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 417, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 351, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 468, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 468, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 174, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 162, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 271, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 236.

A dallam kiadásai: RMDT1 #120, RMDT1 #121.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 218
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 80
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 53r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 384
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 299
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 270
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 8v
Thoroczkai Zsigmond-énekeskönyv, 1695 után (S 134) p. 39r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 155
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 162
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 212
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 116v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 100r
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 130
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 114v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 110r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 166
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 110r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 86
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 226
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 253
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 200
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 133v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 167
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 231
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 271
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 231
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 181
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 219
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 231
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 296
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 412
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 231
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 256
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 123
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 268
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 231
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 209
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 417
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 417
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 351
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 468
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 468
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 174
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 162
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 271
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 236

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex kezdősor: A Pünkösdnek jeles napján a Szentlélek elküldeték
Mihál Farkas-kódex kezdősor: A Pünkösd jeles napján Szentlélek Isten küldeték
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:1433 P:0351
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0130
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Pünkösd ünnepére
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor A Pünkösdnek jeles napján a Szentlélek elküldeték Bölöni-kódex
A Pünkösd jeles napján Szentlélek Isten küldeték Mihál Farkas-kódex
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Pünkösd ünnepére Szent Biblia
teljes-e? A vers szövege teljes Evangeliomok es epistolak
terjedelem 5 versszak Evangeliomok es epistolak
műfaj vallásos
ünnep: Pünkösd
Szent Biblia