RPHA editor —

syntheticum

35 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban – Pünkösdi dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Act 2,1-41. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1590.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (0372), Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (0788).

A szöveg teljes terjedelme 25, 29 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), X5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 216, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 382, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 295, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 266, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 140, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 152, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 159, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 207.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 167, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 98r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 112v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 108r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 157, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 108r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 84, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 221, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 248, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 193, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 129r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 160, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 227, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 264, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 227, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 178, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 215, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 227, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 291, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 227, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 252, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 266, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 227, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 206, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 412, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 412, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 462, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 462, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 171, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 158, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 266, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 233, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 314.

A dallam kiadása: RMDT1 #193.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 216
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 382
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 295
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 266
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 140
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 152
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 159
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 207
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 167
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 98r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 112v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 108r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 157
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 108r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 84
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 221
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 248
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 193
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 129r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 160
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 227
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 264
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 227
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 178
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 215
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 227
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 291
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 227
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 252
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 266
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 227
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 206
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 412
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 412
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 462
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 462
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 171
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 158
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 266
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 233
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 314

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Óvári graduál cím: In noctem Nativ. Christi
terjedelem: 29 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál terjedelem: 29 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0221
terjedelem: 29 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0129-A
terjedelem: 29 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0266
terjedelem: 25 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0167
nótajelzés: 0372
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0098-A
cím: Pünkösdre avagy Szentlélek elbocsátása napjára való énekek
terjedelem: 29 versszak
metrum: a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), X5
v46: a, a, a, a, X
v47: 7(4,3), 7(4,3), 7(4,3), 7(4,3), 5
v163: --------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén minden versszak végén: Irgalmazz nekünk!

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím In noctem Nativ. Christi Óvári graduál
Pünkösdre avagy Szentlélek elbocsátása napjára való énekek Keresztyeni enekek
megjegyzések A refrén minden versszak végén: Irgalmazz nekünk! Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Óvári graduál
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 29 versszak Óvári graduál
29 versszak Komjátszegi graduál
29 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
29 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
25 versszak Cantionale catholicum
29 versszak Keresztyeni enekek
metrum a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), X5 Keresztyeni enekek
nótajelzés 0372