RPHA editor —

syntheticum

27 A nagy bölcs teremtést aki meggondolja – Ps 32=33

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Bogáti Fazakas Miklós, nem dedikált. Idegen minta: Ps 32=33. Akrosztichonja: ASz TEREMTEO GONDVISELEO IS. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1583.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (0590), Oly búval, bánattal az Aeneas király (3002), Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (0550).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A beteg népeknek tanúságot ada (1), Az a boldog ember, aki Istent féli (116), Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled (170), Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek (518), Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat (523), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (590), Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (723), Látja világ dolgát Isten és forgatja (827), Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (952), Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (1049), Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem (1365).

A szöveg teljes terjedelme 18, 23 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608, szombatos (S 22) p. 60v, Jancsó-kódex, 1615-1618, szombatos (S 31) p. 29r, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 74, Mátéfi János kódexe, 1620-1634, szombatos (S 39) p. 104v, Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631, unitárius (S 53) p. 32r, Kövendi János-kódex, 1679, unitárius (S 105/2) p. 50, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 159, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 166, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 218, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 31r, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 1v »MEK, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/1) p. 53, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 247, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 231, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 166.

Modern kiadása: Psalterium-1979-69.

A dallam kiadásai: RMDT1 #23, RMDT1 #236.

analyticum

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608 (S 22) p. 60v
Jancsó-kódex, 1615-1618 (S 31) p. 29r
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 74
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (S 39) p. 104v
Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631 (S 53) p. 32r
Kövendi János-kódex, 1679 (S 105/2) p. 50
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 159
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 166
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 218
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 31r
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 1v
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/1) p. 53
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 247
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 231
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 166

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kövendi János-kódex akrosztikon: ASz TEREMTEO GONDVISELEO IS
Komjátszegi graduál terjedelem: 18 versszak
Csonka antifonálé terjedelem: 18
Erdélyi graduál-töredék terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: ASz LEMTE S J
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0166
terjedelem: 18
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ASz REMTEO GONISELE IS
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 33. A teremtő gondviselő is
akrosztikon: ASz TEREMTEO GONDVISELEO IS

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Ps. 33. A teremtő gondviselő is Péchi Simon-énekeskönyv
akrosztikon ASz TEREMTEO GONDVISELEO IS Kövendi János-kódex
ASz LEMTE S J Erdélyi graduál-töredék
ASz REMTEO GONISELE IS Isteni dicsiretek, imadsagok
ASz TEREMTEO GONDVISELEO IS Péchi Simon-énekeskönyv
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Erdélyi graduál-töredék
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
terjedelem 18 versszak Komjátszegi graduál
18 Csonka antifonálé
9 versszak Erdélyi graduál-töredék
18 Isteni dicsiretek, imadsagok