RPHA editor —

syntheticum

26 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede – Nagypénteki dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: A gonosztevőnek dolgán (7002).

A szöveg teljes terjedelme 13, 14 strófa.

Metrumképlete:

x8(4,4), x8(4,4), x7, x8(4,4), x8(4,4), x7, x8(4,4), x8(4,4), x8(4,4), x8(4,4), x8(4,4), x7

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 258, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 206, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 123, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 124, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 165, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 106v.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 142, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. Bb5r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 95r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 86, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 95r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 175, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 211, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 117, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 105r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 99, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 202, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 202, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 154, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 191, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 202, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 256, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 358, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 202, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 214, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 202, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 183, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 361, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 361, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 383, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 383, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 152, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 124, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 229, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 201.

A dallam kiadása: RMDT1 748.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 258
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 206
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 123
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 124
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 165
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 106v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 142
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. NaNr
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 95r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 86
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 95r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 175
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 211
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 117
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 105r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 99
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 202
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 202
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 154
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 191
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 202
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 256
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 358
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 202
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 214
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 202
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 183
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 361
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 361
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 383
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 383
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 152
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 124
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 229
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 201

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Komjátszegi graduál cím: In die passionis Domini
Unitárius graduál terjedelem: 13 versszak
Keresztyeni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0726 P:0099
cím: Melyben vagyon a Krisztus kínszenvedésének históriája. Németből magyarra fordíttatott
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0211
cím: [...] németből magyarra fordíttatott

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím In die passionis Domini Komjátszegi graduál
Melyben vagyon a Krisztus kínszenvedésének históriája. Németből magyarra fordíttatott Keresztyeni isteni dicsiretek
[...] németből magyarra fordíttatott Keresztyéni isteni dicséretek
terjedelem 13 versszak Unitárius graduál