RPHA editor —

syntheticum

25 A mi mesterünk minket arra int – Jámbor életre intő ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1569.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (1321), Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (1447).

A szöveg teljes terjedelme 14 strófa.

Metrumképlete:

x16(5,5,6), x16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 390, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 625.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 206, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 110v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 146v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 209, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 245, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 245, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 135r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 159r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 148r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 148r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 342, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 673, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 584, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 309, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 309, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 236, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 309, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 398, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 525, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 309, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 340, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 309, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 280, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 539, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 539, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 615, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 615, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 232, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 364, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 316.

A dallam kiadása: RMDT1 #90.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 390
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 625
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 206
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 110v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 146v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 209
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 245
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 245
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 135r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 159r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 148r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 148r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 342
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 673
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 584
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 309
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 309
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 236
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 309
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 398
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 525
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 309
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 340
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 309
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 280
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 539
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 539
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 615
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 615
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 232
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 364
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 316

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0673
cím: A keresztyéni jámbor életről
Keresztyeni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0726 P:0584
cím: A keresztyéni jámbor életről
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0110-B
nótajelzés: 1447
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0146-B
nótajelzés: 1447

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím A keresztyéni jámbor életről Kereszteni isteni dicsiretek
A keresztyéni jámbor életről Keresztyeni isteni dicsiretek
nótajelzés 1447 A keresztyeni gywlekezetben
1447 Enekec harom rendbe