RPHA editor —

syntheticum

17 A keresztyénségben igaz vallás a hitben – Credo-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Symbolum Apostolorum. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Ave Hierarchia (5016).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (118), Az Úr immár király, kit minden nemzet ural (146), Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (1485).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9 strófa.

Metrumképlete:

a6, a7, a7, a9, a7, a6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Credo magyarázat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 16r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 309, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 206, Újhelyi graduale romanum, 17. sz. első fele, katolikus (S 73/2) p. 43v, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 99, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 209, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 33r, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 91, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 89, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 125, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 116v, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 7.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. H8r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 39, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 174, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 183, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 97r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 152, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 34v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 220, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 17, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 75r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 158 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 104, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 124, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 84r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 78v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 7, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 78v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 47, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 129, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 167, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 17, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 72r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 15, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 2, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 161, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 181, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 161, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 3 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 121, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 151, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 161, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 204, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 299, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 2 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 161, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 165, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 3, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 10, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 161, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 1 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 145, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 301, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 301, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 327, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 305, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 305, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 116, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 89, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 181, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 159.

Modern kiadása: RMKT-1-451.

A dallam kiadása: RMDT1 #2.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 16r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 309
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 206
Újhelyi graduale romanum, 17. sz. első fele (S 73/2) p. 43v
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 99
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 209
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 33r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 91
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 89
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 125
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 116v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 7
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 39
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 174
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 183
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 97r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 152
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 34v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 220
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 17
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 75r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 158
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 104
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 124
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 84r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 78v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 7
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 78v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 47
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 129
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 167
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 17
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 72r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 15
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 2
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 161
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 181
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 161
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 3
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 121
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 151
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 161
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 204
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 299
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 2
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 161
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 165
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 3
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 10
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 161
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 1
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 145
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 301
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 301
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 327
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 305
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 305
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 116
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 89
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 181
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 159

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0097-A
nótajelzés: 5016
Komjátszegi graduál cím: In adventu Domini
Csonka antifonálé terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00H8-A
cím: A keresztyén igaz hitnek vallásáról
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0003
terjedelem: 8 versszak
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0010
terjedelem: 9 versszak
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0174
nótajelzés: 5016
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0152
nótajelzés: 5016
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0124
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Azonról [Adventre, az az Eljövetelre való ének]
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
Kecskeméti graduál cím: Adventre való
metrum: a6, a7, a7, a9, x7, a6
v46: a, a, a, a, x, a
v47: 6, 7, 7, 9, 7, 7
megjegyzések: Az 5. sor több mint 50%-a x-rímű.
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0034-B
metrum: a6, a7(4,3), a7(4,3), a9(4,5), a7(4,3), a6
v46: a, a, a, a, a, a
v47: 6, 7(4,3), 7(4,3), 9(4,5), 7(4,3), 6
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0039
cím: Más [A keresztyén igaz hitnek való vallásáról]
metrum: a6, a7, a7, a9, a13(7, 6)
v46: a, a, a, a, a
v47: 6, 7, 7, 9, 13(7,6)
megjegyzések: Az 5-6. sor metrikailag együtt értelmezhető.

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím In adventu Domini Komjátszegi graduál
A keresztyén igaz hitnek vallásáról A Keresztyéni Gyülekezetben
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Azonról [Adventre, az az Eljövetelre való ének] Szent Biblia
Adventre való Kecskeméti graduál
Más [A keresztyén igaz hitnek való vallásáról] A keresztyeni gyülekezetben
megjegyzések Az 5. sor több mint 50%-a x-rímű. Kecskeméti graduál
Az 5-6. sor metrikailag együtt értelmezhető. A keresztyeni gyülekezetben
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Csonka antifonálé
terjedelem 1 versszak Csonka antifonálé
8 versszak Cantvs catholici
9 versszak Cantionale catholicum
metrum a6, a7, a7, a9, x7, a6 Kecskeméti graduál
a6, a7(4,3), a7(4,3), a9(4,5), a7(4,3), a6 Enekec harom rendbe
a6, a7, a7, a9, a13(7, 6) A keresztyeni gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Advent
Szent Biblia
nótajelzés 5016 A keresztyeni gywlekezetben
5016 Enekes könyv
5016 Enekes keoniv