RPHA editor —

syntheticum

14 A jó hitű ember szelíd e világon – Ps 85=86

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte ? Rimay János, nem dedikált. Idegen minta: Ps 85=86. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Áldott az Úristen örökké mennyekben (0083), Hálaadásunkban rólad emlékezünk (0478), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (0590), Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (0940), Üdvözlégy kis Jézus, lelkünk ébresztője (6000), Mennyei felségnek Ura és Istene (0889).

A szöveg teljes terjedelme 9, 13, 14, 17 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 57v, Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633, szombatos (S 34) p. 326, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 566, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 160, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 497, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 113.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 49v, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 116, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 57v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 54r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 471, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 43r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 117, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 679, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 179v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 590, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 109, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 109, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 84, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 101, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 109, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 137, Balassi Bálint és Lőcse, 1670, protestáns (RMK I 1106/A) p. 182, Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül, protestáns (RMK I 1108/A) p. 234, Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671, protestáns (RMK I 1119/A) p. 270, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 230, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 180 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 109, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 115, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 622, Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676, protestáns (RMK I 1207) p. 315, Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677, protestáns (RMK I 1212/A) p. 128, Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681, protestáns (RMK I 1258) p. 128, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 109, Balasi Balintnak és Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1303) p. 222, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 97, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 231, Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1405) p. 128, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 231, Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693, protestáns (RMK I 1439) p. 193, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 110, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 234, Balassi Bálint és Lőcse, 1695, protestáns (RMK I 1476/A) p. 193, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 234, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 78, Balassi Bálint és Lőcse, 1698, protestáns (RMK I 1529/A) p. 193, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 122, Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700, protestáns (RMK I 1562) p. 214, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 107, Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701, protestáns (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 139.

Modern kiadása: RÖM-1955-61.

A dallam kiadásai: RMDT1 #222, RMDT1 618.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 57v
Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633 (S 34) p. 326
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 566
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 160
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 497
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 113
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 49v
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 116
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 57v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 54r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 471
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 43r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 117
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 679
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 179v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 590
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 109
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 109
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 84
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 101
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 109
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 137
Balassi Bálint és Lőcse, 1670 (RMK I 1106/A) p. 182
Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül (RMK I 1108/A) p. 234
Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671 (RMK I 1119/A) p. 270
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 230
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 180
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 109
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 115
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 622
Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676 (RMK I 1207) p. 315
Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A) p. 128
Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681 (RMK I 1258) p. 128
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 109
Balasi Balintnak és Lőcse, 1683 (RMK I 1303) p. 222
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 97
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 231
Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691 (RMK I 1405) p. 128
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 231
Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693 (RMK I 1439) p. 193
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 110
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 234
Balassi Bálint és Lőcse, 1695 (RMK I 1476/A) p. 193
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 234
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 78
Balassi Bálint és Lőcse, 1698 (RMK I 1529/A) p. 193
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 122
Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700 (RMK I 1562) p. 214
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 107
Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701 (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 139

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv kezdősor: A jó hitű ember szelíd e világban
terjedelem: 13 versszak
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 14 versszak
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0179-B
cím: Az igaz hitben való megmaradásért
terjedelem: 17 versszak
Keresztyeni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0726 P:0590
cím: Közönséges szép isteni dicséret
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0180
kezdősor: Az igaz keresztyén szelíd e világon
terjedelem: 9 versszak
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0622
cím: Psalmus LXXXV. Inclina Domine aurem tuam. Nota: Hálá-adásunkban, etc.
terjedelem: 13 versszak
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:1183/2 P:0115
cím: Skarica Mátéé
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0084
cím: Skarica Mátéé
nyomtatott forrás: 27:1623 P:0139
cím: Krisztus oskolája szelídségre tanít, szemes nyavalyákat a hit gyengít s vakít
terjedelem: 14 versszak
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0117
cím: Skarica Mátéé
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0116
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 86. zsoltár. Nótája: Mennyei felségnek vagy Irgalmazz, Úristen
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor A jó hitű ember szelíd e világban Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv
Az igaz keresztyén szelíd e világon Cantvs catholici
cím Az igaz hitben való megmaradásért Keresztyen imadsagok egy-nehany
Közönséges szép isteni dicséret Keresztyeni isteni dicsiretek
Psalmus LXXXV. Inclina Domine aurem tuam. Nota: Hálá-adásunkban, etc. Cantionale catholicum
Skarica Mátéé Keresztyeni isteni ditsiretek
Skarica Mátéé Keresztyeni isteni ditsiretek
Krisztus oskolája szelídségre tanít, szemes nyavalyákat a hit gyengít s vakít
Skarica Mátéé Keresztyéni isteni dicséretek
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 86. zsoltár. Nótája: Mennyei felségnek vagy Irgalmazz, Úristen Szent Biblia
terjedelem 13 versszak Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv
14 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
17 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
9 versszak Cantvs catholici
13 versszak Cantionale catholicum
14 versszak
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia