Balassa Balintnak istenes Bécs, 1633 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 3 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
2.) . kötet p. 6 RPHA 0180 Balassi Bálint: Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod… (Balassi Bálint nevére)
3.) . kötet p. 8 RPHA 1108 Balassi Bálint: Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen… (Mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját)
4.) . kötet p. 10 RPHA 1130 Balassi Bálint: Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben… (Deo vitae mortisque arbitro)
5.) . kötet p. 12 RPHA 0712 Balassi Bálint: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam… (Könyörög Istennek)
6.) . kötet p. 16 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
7.) . kötet p. 18 RPHA 0684 Rimay János: Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem… (Pii ducis pium votum. Báthory Zsigmond fejedelemnek csinálta volt)
8.) . kötet p. 20 RPHA 0842 Balassi Bálint: Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása… (Háborúit, szíve fájdalmát számlálván kéri Istent)
9.) . kötet p. 22 RPHA 1109 Balassi Bálint: Ó, én kegyelmes Istenem… (Könyörgés a kétség eltávoztatásáért)
10.) . kötet p. 23 RPHA 0040 Balassi Bálint: A Szentháromságnak első személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 1)
11.) . kötet p. 26 RPHA 0042 Balassi Bálint: A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 2)
12.) . kötet p. 29 RPHA 0041 Balassi Bálint: A Szentháromságnak harmadik személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 3)
13.) . kötet p. 31 RPHA 1080 Balassi Bálint: Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem… (Egy új könyörgés)
14.) . kötet p. 32 RPHA 0126 Balassi Bálint: Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben… (Ps 26=27)
15.) . kötet p. 34 RPHA 0048 Balassi Bálint: A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem… (Ps 53=54)
16.) . kötet p. 35 RPHA 0992 Balassi Bálint: Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett… (Ps 41=42)
17.) . kötet p. 37 RPHA 0890 Balassi Bálint: Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek… (Ps 148=148)
18.) . kötet p. 41 RPHA 0078 Balassi Bálint: Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból… (MKIK 32)
19.) . kötet p. 42 RPHA 1212 Balassi Bálint: Segélj meg engemet, én édes Istenem… (A Noé bárkájából elrepült galamb állapotjához hasonlítván állapotját, kéri Istent)
20.) . kötet p. 45
. kötet p. 56
RPHA 1473 Balassi Bálint: Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes… (Ps 50=51)
21.) . kötet p. 48
. kötet p. 103
RPHA 0568 Rimay János: Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged… (Epicedium 3)
22.) . kötet p. 63 RPHA 1132 ? Rimay János: Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje… (Bűnbocsánatért esedezik)
23.) . kötet p. 83 RPHA 1168 Rimay János: Pallas nem nyughaték, ő követét inté… (Epicedium 4)
24.) . kötet p. 85 RPHA 0248 Rimay János: Delos szigetéből e minap Diana… (Epicedium 5)
25.) . kötet p. 89 RPHA 0728 Rimay János: Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt… (Epicedium 6)
26.) . kötet p. 90 RPHA 0229 Rimay János: Csodálható nagy dolog… (Epicedium 7)
27.) . kötet p. 95 RPHA 0186 Rimay János: Bocsásd Szentlelkedet… (Epicedium 1)
28.) . kötet p. 101 RPHA 0472 Rimay János: Hadvezérlő Pallas… (Epicedium 2)
29.) . kötet p. 106 RPHA 1300 ? Szegedi Gergely: Szánja az Úristen híveinek romlását… (Magyarok siralmas éneke)
30.) . kötet p. 113 RPHA 1035 Németi Ferenc: Nagy keserves szívvel könyörgének… (Ps 43=44)
31.) . kötet p. 176 RPHA 0892 Rimay János: Mennyekben lakozó, imádandó felség… (Ps 18=19)