Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 114 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
2.) . kötet p. 120 RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
3.) . kötet p. 122 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
4.) . kötet p. 124 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
5.) . kötet p. 127 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
6.) . kötet p. 131 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
7.) . kötet p. 133 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
8.) . kötet p. 135 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
9.) . kötet p. 138 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
10.) . kötet p. 139 RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
11.) . kötet p. 140 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
12.) . kötet p. 142 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
13.) . kötet p. 143 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
14.) . kötet p. 153 RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
15.) . kötet p. 159 RPHA 0292 ? Debreceni Szőr Gáspár: Drága, fényes mennyben lakozó Isten… (Estvéli dicséret)
16.) . kötet p. 161 RPHA 0802 Debreceni Szőr Gáspár: Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság… (Esti hymnus)
17.) . kötet p. 164 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
18.) . kötet p. 165 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
19.) . kötet p. 170 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
20.) . kötet p. 173 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
21.) . kötet p. 175 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
22.) . kötet p. 177 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
23.) . kötet p. 180 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
24.) . kötet p. 182 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
25.) . kötet p. 183 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
26.) . kötet p. 186 RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
27.) . kötet p. 191 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
28.) . kötet p. 192 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
29.) . kötet p. 194 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
30.) . kötet p. 196 RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
31.) . kötet p. 200 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
32.) . kötet p. 202 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
33.) . kötet p. 206 RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)
34.) . kötet p. 211 RPHA 0588 Irgalmasságnak Istene… (Cantio pulchra)
35.) . kötet p. 214 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
36.) . kötet p. 218 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
37.) . kötet p. 222 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
38.) . kötet p. 224 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
39.) . kötet p. 226 RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
40.) . kötet p. 228 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
41.) . kötet p. 242 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
42.) . kötet p. 244 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
43.) . kötet p. 248 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
44.) . kötet p. 263 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
45.) . kötet p. 266 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
46.) . kötet p. 270 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
47.) . kötet p. 272 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
48.) . kötet p. 275 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
49.) . kötet p. 279 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
50.) . kötet p. 281 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
51.) . kötet p. 283 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
52.) . kötet p. 285 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
53.) . kötet p. 290 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
54.) . kötet p. 291 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
55.) . kötet p. 293 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
56.) . kötet p. 295 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
57.) . kötet p. 300 RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
58.) . kötet p. 304 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
59.) . kötet p. 309 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
60.) . kötet p. 323 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
61.) . kötet p. 324 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
62.) . kötet p. 329 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
63.) . kötet p. 332 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
64.) . kötet p. 333 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
65.) . kötet p. 335 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
66.) . kötet p. 336 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
67.) . kötet p. 338 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
68.) . kötet p. 341 RPHA 0362 Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat… (Az ítélet napjáról)