Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (református)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 47 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
2.) . kötet p. 48 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
3.) . kötet p. 52 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
4.) . kötet p. 54 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
5.) . kötet p. 54 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
6.) . kötet p. 56 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
7.) . kötet p. 57 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
8.) . kötet p. 58 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
9.) . kötet p. 59 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
10.) . kötet p. 60 RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
11.) . kötet p. 62 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
12.) . kötet p. 64 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
13.) . kötet p. 66 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
14.) . kötet p. 67 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
15.) . kötet p. 71 RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
16.) . kötet p. 72 RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
17.) . kötet p. 73 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
18.) . kötet p. 74 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
19.) . kötet p. 74 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
20.) . kötet p. 76 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
21.) . kötet p. 78 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
22.) . kötet p. 80 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
23.) . kötet p. 82 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
24.) . kötet p. 84 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
25.) . kötet p. 86 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
26.) . kötet p. 87 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
27.) . kötet p. 90 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
28.) . kötet p. 90 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
29.) . kötet p. 95 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
30.) . kötet p. 95 RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
31.) . kötet p. 96 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
32.) . kötet p. 97 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
33.) . kötet p. 98 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
34.) . kötet p. 104 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
35.) . kötet p. 112 RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
36.) . kötet p. 120 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
37.) . kötet p. 121 RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
38.) . kötet p. 122 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
39.) . kötet p. 125 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
40.) . kötet p. 127r RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
41.) . kötet p. 128r RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
42.) . kötet p. 130v RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
43.) . kötet p. 133r RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)