Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (református)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) 1. kötet p. 1r RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
2.) 1. kötet p. 1v RPHA 1311 Szent Dávid próféta második énekében… (Ps 2=2)
3.) 1. kötet p. 2r RPHA 1496 Zeleméri László: Zúgódik, dúl-fúl magában e világ… (Ps 2=2)
4.) 1. kötet p. 3v RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
5.) 1. kötet p. 4r RPHA 0038 A szent Dávid ötödik énekében… (Ps 5=5)
6.) 1. kötet p. 4v RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
7.) 1. kötet p. 6r RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
8.) 1. kötet p. 7r RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
9.) 1. kötet p. 8r RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
10.) 1. kötet p. 9r RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
11.) 1. kötet p. 10r RPHA 0868 Sztárai Mihály: Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta… (Ps 9=10)
12.) 1. kötet p. 11r RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
13.) 1. kötet p. 11v RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
14.) 1. kötet p. 12v RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
15.) 1. kötet p. 13r RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
16.) 1. kötet p. 13v RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
17.) 1. kötet p. 14r RPHA 1147 Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem… (Ps 15=16)
18.) 1. kötet p. 15r RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
19.) 1. kötet p. 16r RPHA 0932 ? Sztárai Mihály: Mikor Dávid vala keserűségben… (Ps 25=26)
20.) 1. kötet p. 16v RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
21.) 1. kötet p. 17r RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
22.) 1. kötet p. 18r RPHA 1308 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván… (Ps 28=29)
23.) 1. kötet p. 18v RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
24.) 1. kötet p. 19v RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
25.) 1. kötet p. 20v RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
26.) 1. kötet p. 21r RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
27.) 1. kötet p. 21v RPHA 1248 Sztárai Mihály: Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak… (Ps 31=32)
28.) 1. kötet p. 23r RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
29.) 1. kötet p. 24v RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
30.) 1. kötet p. 25v RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
31.) 1. kötet p. 26v RPHA 0869 Sztárai Mihály: Megnyomorult szegény keresztyén ember… (Ps 36=37)
32.) 1. kötet p. 28v RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
33.) 1. kötet p. 29v RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
34.) 1. kötet p. 30r RPHA 0691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról… (Ps 41=42)
35.) 1. kötet p. 31r RPHA 0421 Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem… (Ps 41=42)
36.) 1. kötet p. 31v RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
37.) 1. kötet p. 32v RPHA 0516 Batizi András: Hallottuk, Úristen, atyáinktól… (Ps 43=44)
38.) 1. kötet p. 33v RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
39.) 1. kötet p. 34v RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
40.) 1. kötet p. 35r RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
41.) 1. kötet p. 35v RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
42.) 1. kötet p. 37r RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
43.) 1. kötet p. 37v RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
44.) 1. kötet p. 38r RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
45.) 1. kötet p. 39r RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
46.) 1. kötet p. 39v RPHA 0239 Skarica Máté: Dávid Doeg gonoszságát hogy látá… (Ps 51=52)
47.) 1. kötet p. 40v RPHA 0900 Siklósi Mihály: Mennynek s Földnek kegyes Istene… (Ps 53=54)
48.) 1. kötet p. 40v RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
49.) 1. kötet p. 41v RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
50.) 1. kötet p. 43r RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
51.) 1. kötet p. 43r RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
52.) 1. kötet p. 43v RPHA 1209 Skarica Máté: Saulnak a Dávidhoz jó szerelme… (Ps 62=63)
53.) 1. kötet p. 44v RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
54.) 1. kötet p. 45v RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
55.) 1. kötet p. 46v RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
56.) 1. kötet p. 47v RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
57.) 1. kötet p. 48r RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
58.) 1. kötet p. 49r RPHA 0549 Skarica Máté: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát… (Ps 73=74)
59.) 1. kötet p. 50r RPHA 1257 Sztárai Mihály: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen… (Ps 73=74)
60.) 1. kötet p. 50v RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
61.) 1. kötet p. 51r RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
62.) 1. kötet p. 52v RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
63.) 1. kötet p. 53r RPHA 0150 Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben… (Ps 81=82)
64.) 1. kötet p. 55r RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
65.) 1. kötet p. 55v RPHA 0878 Sztárai Mihály: Mely igen jó az Úristent dicsérni… (Ps 91=92)
66.) 1. kötet p. 56v RPHA 0941 Sztárai Mihály: Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá… (Ps 93=94)
67.) 1. kötet p. 58v RPHA 0657 Huszár Gál: Jer, örvendezzünk az Úristennek… (Ps 94=95)
68.) 1. kötet p. 59r RPHA 0573 Ghyczy János: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek… (Ps 100=101)
69.) 1. kötet p. 59r RPHA 1163 Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben… (Ps 99=100)
70.) 1. kötet p. 60r RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
71.) 1. kötet p. 61v RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
72.) 1. kötet p. 62v RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
73.) 1. kötet p. 63r RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
74.) 1. kötet p. 63v RPHA 1038 Nagy öröme adaték én lelkemnek… (Ps 114=116)
75.) 1. kötet p. 64v RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
76.) 1. kötet p. 65r RPHA 1264 Laskai István: Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeseríte… (Ps 119=120)
77.) 1. kötet p. 66v RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
78.) 1. kötet p. 67r RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
79.) 1. kötet p. 67v RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
80.) 1. kötet p. 68r RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
81.) 1. kötet p. 68v RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
82.) 1. kötet p. 69r RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
83.) 1. kötet p. 69r RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
84.) 1. kötet p. 69v RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
85.) 1. kötet p. 70r RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
86.) 1. kötet p. 70v RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
87.) 1. kötet p. 71r RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
88.) 1. kötet p. 71v RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
89.) 1. kötet p. 72v RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
90.) 1. kötet p. 73r RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
91.) 1. kötet p. 74r RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
92.) 1. kötet p. 75v RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
93.) 1. kötet p. 77r RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
94.) 1. kötet p. 77v RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
95.) 1. kötet p. 78v RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
96.) 1. kötet p. 79r RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
97.) 1. kötet p. 80r RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
98.) 1. kötet p. 80v RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
99.) 1. kötet p. 81v RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
100.) 1. kötet p. 83r RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
101.) 1. kötet p. 84v RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
102.) 1. kötet p. 86r RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
103.) 1. kötet p. 87r RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
104.) 1. kötet p. 87v RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
105.) 1. kötet p. 88r RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
106.) 1. kötet p. 88v RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
107.) 1. kötet p. 89r RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
108.) 1. kötet p. 90r RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
109.) 1. kötet p. 90r RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
110.) 1. kötet p. 91r RPHA 0956 ? Sztárai Mihály: Minden embereknek mi örömet mondunk… (Karácsonyi dicséret)
111.) 1. kötet p. 91v RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
112.) 1. kötet p. 92r RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
113.) 1. kötet p. 92r RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
114.) 1. kötet p. 93r RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
115.) 1. kötet p. 93B5 RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
116.) 1. kötet p. 94r RPHA 1218 Sztárai Mihály: Semmiből teremté az Úristen az embert… (Karácsonyi ének)
117.) 1. kötet p. 94r RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
118.) 1. kötet p. 94v RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
119.) 1. kötet p. 95r RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
120.) 1. kötet p. 96v RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
121.) 1. kötet p. 97v RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
122.) 1. kötet p. 98v RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
123.) 1. kötet p. 99v RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
124.) 1. kötet p. 100r RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
125.) 1. kötet p. 100v RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
126.) 1. kötet p. 101v RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
127.) 1. kötet p. 102r RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
128.) 1. kötet p. 103r RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
129.) 1. kötet p. 103v RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
130.) 1. kötet p. 104v RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
131.) 1. kötet p. 105v RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
132.) 1. kötet p. 106r RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
133.) 1. kötet p. 106r RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
134.) 1. kötet p. 107r RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
135.) 1. kötet p. 108r RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
136.) 1. kötet p. 109v RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
137.) 1. kötet p. 110r RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
138.) 1. kötet p. 110v RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
139.) 1. kötet p. 111r RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
140.) 1. kötet p. 111v RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
141.) 1. kötet p. 112r RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
142.) 1. kötet p. 112v RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
143.) 1. kötet p. 113r RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
144.) 1. kötet p. 113v RPHA 0849 Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent… (Invocatio Spiritus Sancti)
145.) 1. kötet p. 114r RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
146.) 1. kötet p. 114v RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
147.) 1. kötet p. 115r RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
148.) 1. kötet p. 115r RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
149.) 1. kötet p. 115v RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
150.) 1. kötet p. 116r RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
151.) 1. kötet p. 116v RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
152.) 1. kötet p. 116v RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
153.) 1. kötet p. 117v RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
154.) 1. kötet p. 118v RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
155.) 1. kötet p. 119r RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
156.) 1. kötet p. 119r RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
157.) 1. kötet p. 120r RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
158.) 1. kötet p. 120v RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
159.) 1. kötet p. 121r RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
160.) 1. kötet p. 121v RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
161.) 1. kötet p. 122v RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
162.) 1. kötet p. 124v RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
163.) 1. kötet p. 125v RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
164.) 1. kötet p. 126r RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
165.) 1. kötet p. 126v RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
166.) 1. kötet p. 127v RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
167.) 1. kötet p. 128r RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
168.) 1. kötet p. 129v RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
169.) 1. kötet p. 130v RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
170.) 1. kötet p. 131v RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
171.) 1. kötet p. 133v RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
172.) 1. kötet p. 134v RPHA 0490 Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott… (Az ördög kegyetlensége ellen való könyörgés)
173.) 1. kötet p. 135v RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
174.) 1. kötet p. 136v RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
175.) 1. kötet p. 136v RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
176.) 1. kötet p. 137v RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
177.) 1. kötet p. 138v RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
178.) 1. kötet p. 139r RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
179.) 1. kötet p. 139v RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
180.) 1. kötet p. 140r RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
181.) 1. kötet p. 140v RPHA 0771 Könyörgünk neked, Istennek szent Fia… (Precatio)
182.) 1. kötet p. 141r RPHA 0524 Hatalmas Isten, könyörgünk… (Precatio)
183.) 1. kötet p. 141v RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
184.) 1. kötet p. 142r RPHA 0499 Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket… (Könyörgés az Úristenhez)
185.) 1. kötet p. 142v RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
186.) 1. kötet p. 143v RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
187.) 1. kötet p. 144r RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
188.) 1. kötet p. 145v RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
189.) 1. kötet p. 146r RPHA 0668 ? Bereki István: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk… (Könyörgés Krisztus oltalmáért)
190.) 1. kötet p. 146v RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
191.) 1. kötet p. 148r RPHA 0025 A mi mesterünk minket arra int… (Jámbor életre intő ének)
192.) 1. kötet p. 148v RPHA 0445 Szántó György: Gyarló emberekkel feddődik az Isten… (Az emberi gyarlóságról feddő-ének)
193.) 1. kötet p. 150v RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
194.) 1. kötet p. 151r RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
195.) 1. kötet p. 152r RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
196.) 1. kötet p. 152v RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
197.) 1. kötet p. 153r RPHA 0884 Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk… (Békességért való könyörgés)
198.) 1. kötet p. 153v RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
199.) 1. kötet p. 154v RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
200.) 1. kötet p. 155r RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
201.) 1. kötet p. 155v RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
202.) 1. kötet p. 156v RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
203.) 1. kötet p. 157v RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
204.) 1. kötet p. 158r RPHA 1378 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent… (Ps 133=134)
205.) 1. kötet p. 158r RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
206.) 1. kötet p. 158v RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
207.) 1. kötet p. 159r RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
208.) 1. kötet p. 159r RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
209.) 1. kötet p. 159v RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
210.) 1. kötet p. 160r RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
211.) 1. kötet p. 160v RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
212.) 1. kötet p. 160v RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
213.) 1. kötet p. 161r RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
214.) 1. kötet p. 161v RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
215.) 1. kötet p. 161v RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
216.) 1. kötet p. 162r RPHA 0498 Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket… (Prédikáció utáni könyörgés)
217.) 1. kötet p. 162v RPHA 1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben… (A Szentháromság dicsérete)
218.) 1. kötet p. 162v RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
219.) 1. kötet p. 163r RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
220.) 1. kötet p. 163r RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
221.) 1. kötet p. 163v RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
222.) 1. kötet p. 164r RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
223.) 1. kötet p. 164r RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
224.) 2. kötet p. 3v RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
225.) 2. kötet p. 3v RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
226.) 2. kötet p. 4r RPHA 0401 Fejenként mi erről emlékezzünk… (Temetési dicséret)
227.) 2. kötet p. 4v RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
228.) 2. kötet p. 5r RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
229.) 2. kötet p. 5v RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)
230.) 2. kötet p. 5v RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
231.) 2. kötet p. 6r RPHA 0153 N K T: Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából… (Temetési dicséret)
232.) 2. kötet p. 6v RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
233.) 2. kötet p. 7r RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
234.) 2. kötet p. 7v RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
235.) 2. kötet p. 8r RPHA 1388 Thomas Albensis [Fehérvári Tamás]: Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
236.) 2. kötet p. 8v RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
237.) 2. kötet p. 9r RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
238.) 2. kötet p. 10r RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
239.) 2. kötet p. 10r RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
240.) 2. kötet p. 10v RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
241.) 2. kötet p. 10v RPHA 0371 Emlékezzünk az utolsó napról… (Temetési dicséret)
242.) 2. kötet p. 11v RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
243.) 2. kötet p. 12r RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
244.) 2. kötet p. 12v RPHA 0597 Isten hívei, akik vagytok… (Temetési dicséret)
245.) 2. kötet p. 13r RPHA 0861 Tuba Mihály: Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek… (Temetési dicséret)
246.) 2. kötet p. 13v RPHA 1227 Serkenj fel már, ember, bűneidből… (Temetési dicséret a feltámadásról)
247.) 2. kötet p. 14r RPHA 0730 Keresztyének, kik Krisztusban bíztok… (Temetési dicséret az ítélet napjáról)
248.) 2. kötet p. 14v RPHA 0370 ? Csanádi Imre: Emlékezzünk a mi életünkben… (A halálra való emlékeztetés)
249.) 2. kötet p. 15v RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
250.) 2. kötet p. 16r RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
251.) 2. kötet p. 16v RPHA 0676 Siderius János: Jézus Krisztus, Úristennek Fia… (Temetési dicséret)
252.) 2. kötet p. 17r RPHA 1320 Szent Pál apostolnak írása… (Halotti ének)
253.) 2. kötet p. 18v RPHA 0031 Az nap eljő nagy haraggal… (Az utolsó ítéletről sequentia)