Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 1 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
2.) . kötet p. 3 RPHA 1485 Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük… (Adventi dicséret)
3.) . kötet p. 7 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
4.) . kötet p. 9 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
5.) . kötet p. 14 RPHA 0267 Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege… (Újév kezdetére dicséret)
6.) . kötet p. 17 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
7.) . kötet p. 21 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
8.) . kötet p. 28 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
9.) . kötet p. 30 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
10.) . kötet p. 39 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
11.) . kötet p. 44 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
12.) . kötet p. 51 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
13.) . kötet p. 53 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
14.) . kötet p. 55 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
15.) . kötet p. 58 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
16.) . kötet p. 60 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
17.) . kötet p. 62 RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
18.) . kötet p. 65 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
19.) . kötet p. 68 RPHA 0449 Gyermek születék e napon… (Karácsonyi dicséret)
20.) . kötet p. 69
. kötet p. 78
RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
21.) . kötet p. 71 RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
22.) . kötet p. 75 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
23.) . kötet p. 76 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
24.) . kötet p. 80 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
25.) . kötet p. 81 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
26.) . kötet p. 84 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
27.) . kötet p. 86 RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
28.) . kötet p. 93 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
29.) . kötet p. 96 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
30.) . kötet p. 108 RPHA 0294 E nap mi mind örüljünk… (Húsvéti dicséret)
31.) . kötet p. 109 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
32.) . kötet p. 113 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
33.) . kötet p. 116 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
34.) . kötet p. 118 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
35.) . kötet p. 121 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
36.) . kötet p. 123 RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
37.) . kötet p. 128 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
38.) . kötet p. 130 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
39.) . kötet p. 134 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
40.) . kötet p. 137 RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
41.) . kötet p. 142 RPHA 0665 Jézus Krisztus feltámada, alleluja… (Húsvéti hymnus)
42.) . kötet p. 145 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
43.) . kötet p. 149 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
44.) . kötet p. 152 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
45.) . kötet p. 153 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
46.) . kötet p. 157 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
47.) . kötet p. 162 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
48.) . kötet p. 166 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
49.) . kötet p. 168 RPHA 1185 Pünkösdnap a Szentlélek Úristen… (Pünkösdi hymnus)
50.) . kötet p. 170 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
51.) . kötet p. 172 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
52.) . kötet p. 174 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
53.) . kötet p. 176 RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
54.) . kötet p. 178 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
55.) . kötet p. 179 RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
56.) . kötet p. 181 RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
57.) . kötet p. 182 RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
58.) . kötet p. 183 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
59.) . kötet p. 184 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
60.) . kötet p. 187 RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
61.) . kötet p. 189 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
62.) . kötet p. 190 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
63.) . kötet p. 193 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
64.) . kötet p. 196 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
65.) . kötet p. 200 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
66.) . kötet p. 204 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
67.) . kötet p. 206 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
68.) . kötet p. 209 RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
69.) . kötet p. 213 RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
70.) . kötet p. 217 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
71.) . kötet p. 219 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
72.) . kötet p. 222 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
73.) . kötet p. 227 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
74.) . kötet p. 229 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
75.) . kötet p. 233 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
76.) . kötet p. 235 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
77.) . kötet p. 237 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
78.) . kötet p. 239 RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
79.) . kötet p. 243 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
80.) . kötet p. 247 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
81.) . kötet p. 248 RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
82.) . kötet p. 251 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
83.) . kötet p. 253 RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
84.) . kötet p. 255 RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
85.) . kötet p. 258 RPHA 0850 Magasztallak, én Istenem… (Hálaadás bűnbocsánatért)
86.) . kötet p. 264 RPHA 1434 Úristen, áldj meg minket irgalmasságodból… (Ps 66=67)
87.) . kötet p. 265 RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
88.) . kötet p. 267 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
89.) . kötet p. 272 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
90.) . kötet p. 276 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
91.) . kötet p. 279 RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
92.) . kötet p. 283 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
93.) . kötet p. 287 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
94.) . kötet p. 291 RPHA 0253 Dicsérem az Istent az én életemben… (Ps 145=146)
95.) . kötet p. 293 RPHA 0657 Huszár Gál: Jer, örvendezzünk az Úristennek… (Ps 94=95)
96.) . kötet p. 296 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
97.) . kötet p. 302 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
98.) . kötet p. 305 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
99.) . kötet p. 306 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
100.) . kötet p. 312 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
101.) . kötet p. 314 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
102.) . kötet p. 319 RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
103.) . kötet p. 322 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
104.) . kötet p. 324 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
105.) . kötet p. 327 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
106.) . kötet p. 333 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
107.) . kötet p. 334 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
108.) . kötet p. 335 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
109.) . kötet p. 338 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
110.) . kötet p. 339 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
111.) . kötet p. 344 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
112.) . kötet p. 348 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
113.) . kötet p. 352 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
114.) . kötet p. 354 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
115.) . kötet p. 358 RPHA 0825 ? Ládonyi Sára: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel… (Ps 70=71)
116.) . kötet p. 361 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
117.) . kötet p. 365 RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
118.) . kötet p. 371 RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
119.) . kötet p. 376 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
120.) . kötet p. 380 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
121.) . kötet p. 384 RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
122.) . kötet p. 387 RPHA 0588 Irgalmasságnak Istene… (Cantio pulchra)
123.) . kötet p. 390 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
124.) . kötet p. 393 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
125.) . kötet p. 395 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
126.) . kötet p. 397 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
127.) . kötet p. 401 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
128.) . kötet p. 404 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
129.) . kötet p. 405 RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
130.) . kötet p. 407 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
131.) . kötet p. 409 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
132.) . kötet p. 412 RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
133.) . kötet p. 415 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
134.) . kötet p. 417 RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
135.) . kötet p. 418 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
136.) . kötet p. 423 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
137.) . kötet p. 424 RPHA 0889 Móric Lőrinc: Mennyei felségnek Ura és Istene… (Dicséret és örvendetes éneklés)
138.) . kötet p. 429 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
139.) . kötet p. 431 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
140.) . kötet p. 435 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
141.) . kötet p. 437 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
142.) . kötet p. 438 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
143.) . kötet p. 441 RPHA 1148 Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért… (Hálaadás a testi jókért)
144.) . kötet p. 444 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
145.) . kötet p. 450 RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
146.) . kötet p. 455 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
147.) . kötet p. 462 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
148.) . kötet p. 465 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
149.) . kötet p. 466 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
150.) . kötet p. 471 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
151.) . kötet p. 475 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
152.) . kötet p. 478 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
153.) . kötet p. 482 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
154.) . kötet p. 484 RPHA 0125 Az én életemnek minden idejében… (Az ítéletről)
155.) . kötet p. 487 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
156.) . kötet p. 490 RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
157.) . kötet p. 493 RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
158.) . kötet p. 495 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
159.) . kötet p. 501 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
160.) . kötet p. 503 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
161.) . kötet p. 505 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
162.) . kötet p. 508 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
163.) . kötet p. 510 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
164.) . kötet p. 513 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
165.) . kötet p. 515 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
166.) . kötet p. 517 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
167.) . kötet p. 520 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
168.) . kötet p. 522 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
169.) . kötet p. 524 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
170.) . kötet p. 526 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
171.) . kötet p. 530 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
172.) . kötet p. 533 RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)