Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) 1. kötet p. 16 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
2.) 1. kötet p. 16 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
3.) 1. kötet p. 1 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
4.) 1. kötet p. 4 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
5.) 1. kötet p. 13 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
6.) 1. kötet p. 19 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
7.) 1. kötet p. 33 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
8.) 1. kötet p. 36 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
9.) 1. kötet p. 39 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
10.) 1. kötet p. 43 RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
11.) 1. kötet p. 57 RPHA 0249 Dési János: Dicsekedjél, ó, én lelkem, az Istenben, ne zúgódjál az ellen… (Cantio iucunda)
12.) 1. kötet p. 62 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
13.) 1. kötet p. 64 RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
14.) 1. kötet p. 70 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
15.) 1. kötet p. 87 RPHA 0825 ? Ládonyi Sára: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel… (Ps 70=71)
16.) 1. kötet p. 101 RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)
17.) 1. kötet p. 109 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
18.) 1. kötet p. 115 RPHA 0850 Magasztallak, én Istenem… (Hálaadás bűnbocsánatért)
19.) 1. kötet p. 120 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
20.) 1. kötet p. 128 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
21.) 1. kötet p. 138 RPHA 1186 Balassi Bálint: Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten… (MKIK 65)
22.) 1. kötet p. 140 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
23.) 1. kötet p. 144 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)