Szent Biblia Oppenheim, 1612 (református)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) 2. kötet p. 112 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
2.) 2. kötet p. 112 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
3.) 2. kötet p. 113 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
4.) 2. kötet p. 113 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
5.) 2. kötet p. 114 RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
6.) 2. kötet p. 114 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
7.) 2. kötet p. 115 RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
8.) 2. kötet p. 115 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
9.) 2. kötet p. 116 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
10.) 2. kötet p. 117 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
11.) 2. kötet p. 118 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
12.) 2. kötet p. 119 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
13.) 2. kötet p. 119 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
14.) 2. kötet p. 121 RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
15.) 2. kötet p. 121 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
16.) 2. kötet p. 122 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
17.) 2. kötet p. 124 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
18.) 2. kötet p. 124 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
19.) 2. kötet p. 125 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
20.) 2. kötet p. 125 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
21.) 2. kötet p. 126 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
22.) 2. kötet p. 126 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
23.) 2. kötet p. 128 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
24.) 2. kötet p. 129 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
25.) 2. kötet p. 129 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
26.) 2. kötet p. 130 RPHA 0975 Petrus: Mindenható, felséges Atya Úristen, csak te… (Könyörgés)
27.) 2. kötet p. 130 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
28.) 2. kötet p. 130 RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
29.) 2. kötet p. 130 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
30.) 2. kötet p. 131 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
31.) 2. kötet p. 131 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
32.) 2. kötet p. 131 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
33.) 2. kötet p. 132 RPHA 1251 Sok hálaadással mi most tartozunk… (A sareptabeli özvegy asszonyról)
34.) 2. kötet p. 132 RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
35.) 2. kötet p. 132 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
36.) 2. kötet p. 132 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
37.) 2. kötet p. 133 RPHA 0862 Úz Bálint: Megfoghatatlan, kegyes istenség… (Könyörgés)
38.) 2. kötet p. 133 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
39.) 2. kötet p. 135 RPHA 1324 Bornemisza Péter: Szenteltessék, Uram, a te szent neved… (Énekecske gyermekek rengetésére)
40.) 2. kötet p. 135 RPHA 1224 Sziráki Balázs: Seregeknek Ura és erős Istene… (Házasének)
41.) 2. kötet p. 137 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
42.) 2. kötet p. 137 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
43.) 2. kötet p. 137 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
44.) 2. kötet p. 138 RPHA 0588 Irgalmasságnak Istene… (Cantio pulchra)
45.) 2. kötet p. 139 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
46.) 2. kötet p. 140 RPHA 1062 Dézsi András: Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk… (Oratio ad Deum)
47.) 2. kötet p. 140 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
48.) 2. kötet p. 141 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
49.) 2. kötet p. 141 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
50.) 2. kötet p. 142 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
51.) 2. kötet p. 142 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)