Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 2 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
2.) . kötet p. 7 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
3.) . kötet p. 9 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
4.) . kötet p. 10 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
5.) . kötet p. 13 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
6.) . kötet p. 14 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
7.) . kötet p. 16 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
8.) . kötet p. 20 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
9.) . kötet p. 25 RPHA 1018 Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm… (Áldozócsütörtöki hymnus)
10.) . kötet p. 26 RPHA 0705 Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
11.) . kötet p. 28 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
12.) . kötet p. 37 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
13.) . kötet p. 37 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
14.) . kötet p. 39 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
15.) . kötet p. 40 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
16.) . kötet p. 42 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
17.) . kötet p. 43 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
18.) . kötet p. 44 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
19.) . kötet p. 97 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
20.) . kötet p. 100 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
21.) . kötet p. 102 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
22.) . kötet p. 103 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
23.) . kötet p. 104 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
24.) . kötet p. 107 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
25.) . kötet p. 108 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
26.) . kötet p. 110 RPHA 1489 Világosságnak szent Atyja… (Invocatio)
27.) . kötet p. 111 RPHA 0652 Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel… (Pünkösdi invocatio)
28.) . kötet p. 113 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
29.) . kötet p. 114 RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
30.) . kötet p. 115 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
31.) . kötet p. 120 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
32.) . kötet p. 126 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
33.) . kötet p. 128 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
34.) . kötet p. 133 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
35.) . kötet p. 139 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
36.) . kötet p. 140 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
37.) . kötet p. 141 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
38.) . kötet p. 142 RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
39.) . kötet p. 149 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
40.) . kötet p. 150 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
41.) . kötet p. 153 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
42.) . kötet p. 155 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
43.) . kötet p. 156 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
44.) . kötet p. 158 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
45.) . kötet p. 162 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
46.) . kötet p. 164 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
47.) . kötet p. 167 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
48.) . kötet p. 168 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
49.) . kötet p. 169 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
50.) . kötet p. 173 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
51.) . kötet p. 178 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
52.) . kötet p. 180 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
53.) . kötet p. 183 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
54.) . kötet p. 185 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
55.) . kötet p. 190 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
56.) . kötet p. 194 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
57.) . kötet p. 199 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
58.) . kötet p. 204 RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
59.) . kötet p. 207 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
60.) . kötet p. 210 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
61.) . kötet p. 217 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
62.) . kötet p. 222 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
63.) . kötet p. 225 RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
64.) . kötet p. 229 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
65.) . kötet p. 240 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
66.) . kötet p. 247 RPHA 0027 Bogáti Fazakas Miklós: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja… (Ps 32=33)
67.) . kötet p. 252 RPHA 0254 Dóczy Zsuzsanna: Dicsérem én az Istent minden időben… (Ps 33=34)
68.) . kötet p. 256 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
69.) . kötet p. 260 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
70.) . kötet p. 262 RPHA 0691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról… (Ps 41=42)
71.) . kötet p. 265 RPHA 1159 Bogáti Fazakas Miklós: Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá… (Ps 43=44)
72.) . kötet p. 271 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
73.) . kötet p. 273 RPHA 0600 Bogáti Fazakas Miklós: Isten oltalmunk, erős kővárunk… (Ps 45=46)
74.) . kötet p. 275 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
75.) . kötet p. 280 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
76.) . kötet p. 282 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
77.) . kötet p. 284 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
78.) . kötet p. 300 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
79.) . kötet p. 310 RPHA 1414 Bogáti Fazakas Miklós: Új urat adtál, Uram, a szent népnek… (Ps 71=72)
80.) . kötet p. 314 RPHA 1077 Bogáti Fazakas Miklós: Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté… (Ps 73=74)
81.) . kötet p. 320 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
82.) . kötet p. 323 RPHA 0547 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy említjük eleinket… (Ps 84=85)
83.) . kötet p. 340 RPHA 0544 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk… (Ps 89=90)
84.) . kötet p. 345 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
85.) . kötet p. 349 RPHA 1063 Bogáti Fazakas Miklós: Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet… (Ps 91=92)
86.) . kötet p. 352 RPHA 0753 Bogáti Fazakas Miklós: Kik Istennek csodáit láttuk… (Ps 94=95)
87.) . kötet p. 356 RPHA 0573 Ghyczy János: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek… (Ps 100=101)
88.) . kötet p. 359 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
89.) . kötet p. 370 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
90.) . kötet p. 374 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
91.) . kötet p. 382 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
92.) . kötet p. 384 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
93.) . kötet p. 387 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
94.) . kötet p. 391 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
95.) . kötet p. 392 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
96.) . kötet p. 393 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
97.) . kötet p. 395 RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
98.) . kötet p. 400 RPHA 0606 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, tudod minden dolgomat… (Ps 138=139)
99.) . kötet p. 406 RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
100.) . kötet p. 410 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
101.) . kötet p. 416 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
102.) . kötet p. 421 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
103.) . kötet p. 423 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
104.) . kötet p. 428 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
105.) . kötet p. 430 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
106.) . kötet p. 431 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
107.) . kötet p. 433 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
108.) . kötet p. 434 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
109.) . kötet p. 438 RPHA 0224 Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk… (Könyörgés oltalomért)
110.) . kötet p. 440 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
111.) . kötet p. 442 RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
112.) . kötet p. 444 RPHA 0262 Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek… (Könyörgés Isten oltalmáért)
113.) . kötet p. 446 RPHA 0273 Dicsérjétek az Urat, minden nemzetségek… (Az Úr dicsérete)
114.) . kötet p. 448 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
115.) . kötet p. 449 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
116.) . kötet p. 451 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
117.) . kötet p. 454 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
118.) . kötet p. 458 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
119.) . kötet p. 460 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
120.) . kötet p. 465 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
121.) . kötet p. 467 RPHA 0499 Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket… (Könyörgés az Úristenhez)
122.) . kötet p. 469 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
123.) . kötet p. 474 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
124.) . kötet p. 477 RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
125.) . kötet p. 483 RPHA 0736 Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat… (A szentírásbeli jókról)
126.) . kötet p. 486 RPHA 0825 ? Ládonyi Sára: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel… (Ps 70=71)
127.) . kötet p. 489 RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
128.) . kötet p. 497 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
129.) . kötet p. 500 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
130.) . kötet p. 510 RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
131.) . kötet p. 512 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
132.) . kötet p. 513 RPHA 0847 Kátai Mihály: Magas mennyben lakó Isten… (Cantio optima)
133.) . kötet p. 516 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
134.) . kötet p. 520 RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
135.) . kötet p. 522 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
136.) . kötet p. 524 RPHA 1113 Ó, Istennek népei… (Intelem)
137.) . kötet p. 526 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
138.) . kötet p. 531 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
139.) . kötet p. 532 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
140.) . kötet p. 533 RPHA 1186 Balassi Bálint: Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten… (MKIK 65)
141.) . kötet p. 535 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
142.) . kötet p. 538 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
143.) . kötet p. 541 RPHA 1370 Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk… (A jó tanítókért való ájtatosság)
144.) . kötet p. 544 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
145.) . kötet p. 545 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
146.) . kötet p. 548 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
147.) . kötet p. 549 RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
148.) . kötet p. 557 RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
149.) . kötet p. 559 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
150.) . kötet p. 560 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)