Kezbeli könyuetske Sárvár, 1600 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 7r RPHA 0592 Magyari István: Ismerni az Urat és jól halhatni meg legnagyobb kötelesség… (Idézet)
2.) . kötet p. 14v RPHA 0331 Magyari István: Életemet nékem jó bor tartotta, az is ölt meg… (Idézet)
3.) . kötet p. 16r RPHA 1258 Magyari István: Sok italokba, bizony, gyakran sok bűnök is esnek… (Idézet)
4.) . kötet p. 17C RPHA 0463 Magyari István: Ha te henyélést futsz, nyila nem bánt a szerelemnek… (Idézet)
5.) . kötet p. 34v RPHA 0951 Magyari István: Mindazáltal te miért alítod azokat vádoló… (Idézet)
6.) . kötet p. 34v RPHA 1463 Magyari István: Valamit gonosz példaadással vétkezik valaki… (Idézet)
7.) . kötet p. 35r RPHA 0397 Magyari István: Ezek azok, kik rettegnek s minden villamásra elsárgulnak… (Idézet)
8.) . kötet p. 46v RPHA 0805 Magyari István: Krisztus király, ember s Isten… (Könyörgés Krisztus közbenjárásáért)
9.) . kötet p. 47v RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
10.) . kötet p. 49r RPHA 0935 Magyari István: Mikor halálnak órája… (Halotti könyörgés)
11.) . kötet p. 50r RPHA 1115 Magyari István: Ó, Jézus Krisztus, Istennek szent Fia… (Könyörgés bűnbocsánatért)
12.) . kötet p. 50v RPHA 0622 Magyari István: Jaj nekem, hogy mikoron szentséges hazámat óhajtom… (Idézet)
13.) . kötet p. 51r RPHA 1475 Magyari István: Végy ki már, Uram, engem e fogságból… (Flaminius imádsága)
14.) . kötet p. 56v RPHA 1104 Magyari István: Ó, embereknek nyavalyás elméjeket… (Idézet)
15.) . kötet p. 58r RPHA 0321 Magyari István: Egy nap mely hosszú, vagyon életek annyi rózsáknak… (Idézet)
16.) . kötet p. 58r RPHA 1046 Magyari István: Napkeleten reggel láttam megnyílni rózsákat… (Idézet)
17.) . kötet p. 61v RPHA 0873 Magyari István: Megtiltott fáról a gyümölcsöt Éva szakasztván… (Idézet)
18.) . kötet p. 64v RPHA 1039 Magyari István: Nagy örömest meghalok, mert megnyugszom… (Idézet)
19.) . kötet p. 79v RPHA 0871 Magyari István: Megszűnik ott minden nyögés, siralom, félelem és harag… (Idézet)
20.) . kötet p. 80r RPHA 1217 Magyari István: Semmi rútság nem leszen az örök életben… (Idézet)
21.) . kötet p. 82r RPHA 0244 Magyari István: De a bosszúállás jó dolog, még az életnél is gyönyörűségesb… (Idézet)
22.) . kötet p. 82v RPHA 1241 Magyari István: Soha nem fogy el a jóknak viadaluk, soha nem veszedelmük… (Idézet)
23.) . kötet p. 83r RPHA 0004 Magyari István: A Föld lelkünknek nem szinte alkalmatos háza… (Idézet)
24.) . kötet p. 90r RPHA 0537 Magyari István: Higgyed, földieket, kik akarnak, lelkit utálnak… (Idézet)
25.) . kötet p. 90v RPHA 0846 Magyari István: Macedóniának Pella városabéli ifjú Sándornak… (Idézet)
26.) . kötet p. 92v RPHA 1082 Magyari István: Nincsen itt a földön boldogság, mindnyájan mennyországot óhajtjuk… (Idézet)
27.) . kötet p. 93v RPHA 1078 Magyari István: Nézz fel, ah, én lelkem, mennybe, s hagyj hátra te mindent… (Idézet)
28.) . kötet p. 98v RPHA 1216 Magyari István: Semmi az, hogy a vén emberek gyakran kívánják a halált… (Idézet)
29.) . kötet p. 100v RPHA 0769 Magyari István: Könnyebben hal az meg, ki a víztől hirtelen elboríttatik… (Idézet)
30.) . kötet p. 101r RPHA 0181 Magyari István: Bizonyos a halál napja, bizonytalan óráját senki sem tudja… (Idézet)
31.) . kötet p. 101v RPHA 0010 Magyari István: A halál az embernek útitársa, mint az árnyék, úgy jár utána… (Idézet)
32.) . kötet p. 112v RPHA 0234 Magyari István: Csontokat Ezekiel csonthoz lát gyűlni mezőben… (Idézet)
33.) . kötet p. 128v RPHA 0887 Magyari István: Mennyben vagyon kegyeseknek az életek… (Idézet)
34.) . kötet p. 136v RPHA 0052 Magyari István: A tizedben vagy törvényben nem keresem az én üdvösségemet… (Idézet)
35.) . kötet p. 141r RPHA 0381 Magyari István: Én lelkecském, búdosócskám, hízelkedőcském… (Idézet)
36.) . kötet p. 142r RPHA 0950 Magyari István: Mindazáltal szegényeknek nem minden nyavalyájuk, sem mindenestől fogva… (Idézet)