Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 1 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
2.) . kötet p. 1 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
3.) . kötet p. 3 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
4.) . kötet p. 4 RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
5.) . kötet p. 4 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
6.) . kötet p. 6 RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
7.) . kötet p. 7 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
8.) . kötet p. 10 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
9.) . kötet p. 10 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
10.) . kötet p. 13 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
11.) . kötet p. 17 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
12.) . kötet p. 18 RPHA 1485 Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük… (Adventi dicséret)
13.) . kötet p. 19 RPHA 0267 Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege… (Újév kezdetére dicséret)
14.) . kötet p. 20
. kötet p. 95
RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
15.) . kötet p. 23 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
16.) . kötet p. 25 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
17.) . kötet p. 26 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
18.) . kötet p. 28 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
19.) . kötet p. 28 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
20.) . kötet p. 29 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
21.) . kötet p. 30 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
22.) . kötet p. 33 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
23.) . kötet p. 36 RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
24.) . kötet p. 38 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
25.) . kötet p. 38 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
26.) . kötet p. 39 RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
27.) . kötet p. 40 RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
28.) . kötet p. 43 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
29.) . kötet p. 46 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
30.) . kötet p. 47 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
31.) . kötet p. 48 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
32.) . kötet p. 50 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
33.) . kötet p. 51 RPHA 0449 Gyermek születék e napon… (Karácsonyi dicséret)
34.) . kötet p. 52 RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
35.) . kötet p. 53 RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
36.) . kötet p. 54 RPHA 1218 Sztárai Mihály: Semmiből teremté az Úristen az embert… (Karácsonyi ének)
37.) . kötet p. 55 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
38.) . kötet p. 56 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
39.) . kötet p. 57 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
40.) . kötet p. 58 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
41.) . kötet p. 59 RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
42.) . kötet p. 59 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
43.) . kötet p. 60 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
44.) . kötet p. 60 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
45.) . kötet p. 62 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
46.) . kötet p. 64 RPHA 1300 ? Szegedi Gergely: Szánja az Úristen híveinek romlását… (Magyarok siralmas éneke)
47.) . kötet p. 71 RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
48.) . kötet p. 71 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
49.) . kötet p. 75 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
50.) . kötet p. 76 RPHA 0612 Paniti János: Istennek szent Lelke illette szívemet… (Házasének)
51.) . kötet p. 78 RPHA 0564 B M: Igazságod szerint tartozol, Istenem, meghallgatni kérésem… (Tisztaságnak kérése)
52.) . kötet p. 82 RPHA 1224 Sziráki Balázs: Seregeknek Ura és erős Istene… (Házasének)
53.) . kötet p. 84 RPHA 1021 ? Massay Ágnes: Mostan vettem, Uram, én ezt eszembe… (Hálaadás tiszta életért)
54.) . kötet p. 85 RPHA 0194 ? Tatár Benedek: Bölcsnek ő mondási nekünk azt jelentik… (Házasének)
55.) . kötet p. 88 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
56.) . kötet p. 90 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
57.) . kötet p. 91 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
58.) . kötet p. 93 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
59.) . kötet p. 94 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
60.) . kötet p. 97 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
61.) . kötet p. 98 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
62.) . kötet p. 99 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
63.) . kötet p. 100 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
64.) . kötet p. 101 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
65.) . kötet p. 102 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
66.) . kötet p. 103 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
67.) . kötet p. 106 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
68.) . kötet p. 108 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
69.) . kötet p. 108 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
70.) . kötet p. 110 RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
71.) . kötet p. 112 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
72.) . kötet p. 114 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
73.) . kötet p. 115 RPHA 1430 Uram Jézus Krisztusom, én édes Megváltóm… (Nagypénteki könyörgés)
74.) . kötet p. 116 RPHA 1195 Régi időben megírta Jeremiás szent próféta… (Nagyheti dicséret)
75.) . kötet p. 117 RPHA 0147 Az Úr Jézus Krisztusnak kínját és ő szent halálát… (Nagypénteki dicséret)
76.) . kötet p. 120 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
77.) . kötet p. 123 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
78.) . kötet p. 124 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
79.) . kötet p. 125 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
80.) . kötet p. 127 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
81.) . kötet p. 128 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
82.) . kötet p. 129 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
83.) . kötet p. 130 RPHA 0782 Gálszécsi István: Krisztus a mi bűneinkért meghala… (Húsvéti dicséret)
84.) . kötet p. 132 RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
85.) . kötet p. 134 RPHA 0665 Jézus Krisztus feltámada, alleluja… (Húsvéti hymnus)
86.) . kötet p. 135 RPHA 0294 E nap mi mind örüljünk… (Húsvéti dicséret)
87.) . kötet p. 136 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
88.) . kötet p. 137 RPHA 0813 Krisztus Urunk feltámada… (Húsvéti hymnus)
89.) . kötet p. 137 RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
90.) . kötet p. 138 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
91.) . kötet p. 140 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
92.) . kötet p. 142 RPHA 0036 A Pünkösdnek jeles napján, alleluja… (Pünkösdi dicséret)
93.) . kötet p. 142 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
94.) . kötet p. 143 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
95.) . kötet p. 144 RPHA 1185 Pünkösdnap a Szentlélek Úristen… (Pünkösdi hymnus)
96.) . kötet p. 145 RPHA 0700 Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
97.) . kötet p. 146 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
98.) . kötet p. 147 RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
99.) . kötet p. 148 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
100.) . kötet p. 149 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
101.) . kötet p. 151 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
102.) . kötet p. 151 RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
103.) . kötet p. 152 RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
104.) . kötet p. 152 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
105.) . kötet p. 153 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
106.) . kötet p. 154 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
107.) . kötet p. 156 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
108.) . kötet p. 158 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
109.) . kötet p. 161 RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
110.) . kötet p. 162 RPHA 0089 Batizi András: Áldott legyen mindörökké az Atya Isten… (A közbenjáró Krisztusról dicséret)
111.) . kötet p. 165 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
112.) . kötet p. 166 RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
113.) . kötet p. 167 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
114.) . kötet p. 168 RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
115.) . kötet p. 169 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
116.) . kötet p. 171 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
117.) . kötet p. 172 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
118.) . kötet p. 173 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
119.) . kötet p. 175 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
120.) . kötet p. 177 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
121.) . kötet p. 178 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
122.) . kötet p. 180 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
123.) . kötet p. 181 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
124.) . kötet p. 183 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
125.) . kötet p. 185 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
126.) . kötet p. 186 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
127.) . kötet p. 187 RPHA 0848 Dobokai Mihály: Magasztaljuk az Úristent már hívek… (Cantio elegans)
128.) . kötet p. 189 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
129.) . kötet p. 190 RPHA 0421 Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem… (Ps 41=42)
130.) . kötet p. 191 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
131.) . kötet p. 192 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
132.) . kötet p. 194 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
133.) . kötet p. 195 RPHA 0482 Szegedi Kis István: Hálát adok neked, Úristen… (Szegedi Istvánnak a török rabságból kiszabadulásáért való hálaadása)
134.) . kötet p. 196 RPHA 0657 Huszár Gál: Jer, örvendezzünk az Úristennek… (Ps 94=95)
135.) . kötet p. 197 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
136.) . kötet p. 201 RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
137.) . kötet p. 202 RPHA 0167 Batthyány Orbán: Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék… (A háborúságnak szenvedéséről való dicséret)
138.) . kötet p. 203 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
139.) . kötet p. 204 RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
140.) . kötet p. 207 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
141.) . kötet p. 208 RPHA 0691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról… (Ps 41=42)
142.) . kötet p. 210 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
143.) . kötet p. 211 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
144.) . kötet p. 213 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
145.) . kötet p. 214 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
146.) . kötet p. 215 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
147.) . kötet p. 216
. kötet p. 307
RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
148.) . kötet p. 217 RPHA 1035 Németi Ferenc: Nagy keserves szívvel könyörgének… (Ps 43=44)
149.) . kötet p. 221 RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
150.) . kötet p. 223 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
151.) . kötet p. 226 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
152.) . kötet p. 226 RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
153.) . kötet p. 228 RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
154.) . kötet p. 230 RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
155.) . kötet p. 231 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
156.) . kötet p. 232 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
157.) . kötet p. 235 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
158.) . kötet p. 236 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
159.) . kötet p. 237 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
160.) . kötet p. 240 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
161.) . kötet p. 241 RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
162.) . kötet p. 243
. kötet p. 295
RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
163.) . kötet p. 245 RPHA 0025 A mi mesterünk minket arra int… (Jámbor életre intő ének)
164.) . kötet p. 246 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
165.) . kötet p. 247 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
166.) . kötet p. 248 RPHA 0850 Magasztallak, én Istenem… (Hálaadás bűnbocsánatért)
167.) . kötet p. 251 RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
168.) . kötet p. 252 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
169.) . kötet p. 254 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
170.) . kötet p. 256 RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
171.) . kötet p. 261 RPHA 0771 Könyörgünk neked, Istennek szent Fia… (Precatio)
172.) . kötet p. 262 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
173.) . kötet p. 264 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
174.) . kötet p. 267
. kötet p. 305
RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
175.) . kötet p. 269 RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
176.) . kötet p. 270 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
177.) . kötet p. 272 RPHA 1148 Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért… (Hálaadás a testi jókért)
178.) . kötet p. 274 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
179.) . kötet p. 276 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
180.) . kötet p. 277 RPHA 1427 Tordai Névtelen: Uram Isten magasságban… (Könyörgés bűnbocsánatért)
181.) . kötet p. 280 RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
182.) . kötet p. 281 RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
183.) . kötet p. 283 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
184.) . kötet p. 287 RPHA 1428 Újlaki Péter: Uram Isten, miért bocsátál reám… (Ps 3=3)
185.) . kötet p. 288 RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)
186.) . kötet p. 291 RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
187.) . kötet p. 292 RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
188.) . kötet p. 294 RPHA 0775 Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel… (Miatyánk-ének)
189.) . kötet p. 297 RPHA 0140 ? Katage Anna: Az Istennek nagy jóvoltát beszélem… (A bűn ellen való bíztatás)
190.) . kötet p. 299 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
191.) . kötet p. 300 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
192.) . kötet p. 301 RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
193.) . kötet p. 301 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
194.) . kötet p. 303 RPHA 0920 Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írva… (Penitenciatartásra intő dicséret)
195.) . kötet p. 304 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
196.) . kötet p. 308 RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
197.) . kötet p. 310 RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
198.) . kötet p. 312 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
199.) . kötet p. 313 RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
200.) . kötet p. 316 RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
201.) . kötet p. 318 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
202.) . kötet p. 320 RPHA 0801 Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek… (Esti hymnus)
203.) . kötet p. 321 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
204.) . kötet p. 322 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
205.) . kötet p. 325 RPHA 1012 ? Reaid Mihály: Mostan emlékezem a mulandó időkről… (Az Úristennek nagy ostora a mi bűneinkért)
206.) . kötet p. 326 RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
207.) . kötet p. 329 RPHA 0178 Batthyány Orbán: Bizodalmunk a hatalmas Istenben… (Ps 31=32)
208.) . kötet p. 331 RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
209.) . kötet p. 333 RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
210.) . kötet p. 334 RPHA 0741 Ki bírod mennyet és az egész Földet… (Ps 8=8)
211.) . kötet p. 335 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
212.) . kötet p. 336 RPHA 0777 Könyörülj, Úristen, mi rajtunk, és a te szent áldásodat… (Ps 66=67)
213.) . kötet p. 337 RPHA 0878 Sztárai Mihály: Mely igen jó az Úristent dicsérni… (Ps 91=92)
214.) . kötet p. 338 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
215.) . kötet p. 340 RPHA 1171 Bornemisza Péter: Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán… (Cantio Szent János látásáról)
216.) . kötet p. 345 RPHA 0889 Móric Lőrinc: Mennyei felségnek Ura és Istene… (Dicséret és örvendetes éneklés)
217.) . kötet p. 347 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
218.) . kötet p. 348 RPHA 1062 Dézsi András: Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk… (Oratio ad Deum)
219.) . kötet p. 349 RPHA 1061 Neked könyörgünk, teremtő Istenünk… (Könyörgés az anyaszentegyházért)
220.) . kötet p. 349 RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
221.) . kötet p. 350 RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
222.) . kötet p. 352 RPHA 0825 ? Ládonyi Sára: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel… (Ps 70=71)
223.) . kötet p. 354 RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
224.) . kötet p. 355 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
225.) . kötet p. 356 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
226.) . kötet p. 357 RPHA 0498 Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket… (Prédikáció utáni könyörgés)
227.) . kötet p. 358 RPHA 0588 Irgalmasságnak Istene… (Cantio pulchra)
228.) . kötet p. 359 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
229.) . kötet p. 361 RPHA 0125 Az én életemnek minden idejében… (Az ítéletről)
230.) . kötet p. 362 RPHA 0507 Hallgassátok szent Dávidnak mondását… (Dávid könyörgése az Úristenhez)
231.) . kötet p. 363 RPHA 0526 Hatalmas Úristen, rólad emlékezünk… (Prédikáció utáni könyörgés)
232.) . kötet p. 365 RPHA 0253 Dicsérem az Istent az én életemben… (Ps 145=146)
233.) . kötet p. 366 RPHA 1220 Senki ne bízzék jó szerencséjében… (Csak Istenben bízzunk)
234.) . kötet p. 367 RPHA 0981 Keresztúri Mihály: Mindenkor tebenned bíztam, Uram Isten… (Szentháromság-nap utáni cantio elegans)
235.) . kötet p. 370 RPHA 1177 Békési Péter: Penitenciát, kik tartani akarnak… (Siralmas és alázatos könyörgés)
236.) . kötet p. 372 RPHA 0277 Szerémi Illés: Dicsérjük mindenkor a mi Istenünket… (Istenünkhöz való szép dicséret)
237.) . kötet p. 374 RPHA 0885 Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben… (Édes vigasztaló ének a bűnnek sok nehézségi alatt)
238.) . kötet p. 376 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
239.) . kötet p. 377 RPHA 0713 Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk… (Cantio optima)
240.) . kötet p. 378 RPHA 1369 ? Tolnai: Tekints reánk, nagy Úristen, kegyes szemeiddel… (A jámbor keresztyéni életről)
241.) . kötet p. 379 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
242.) . kötet p. 380 RPHA 0087 Áldott légy, Úristen, a magas mennyben… (Az Úristen dicsérete prédikáció után)
243.) . kötet p. 381 RPHA 0830 Tasnádi Péter: Látod, mely rövid, mulandó e világ… (Életnek rövid voltáról)
244.) . kötet p. 382 RPHA 0007 A gonosz természet megromlásáról… (De dicacitate et petulantia linguae)
245.) . kötet p. 386 RPHA 1228 Silvai Péter: Siess énhozzám, Istenem… (A vérszopó és szomjúhozó népek ellen)
246.) . kötet p. 389 RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
247.) . kötet p. 391 RPHA 0486 Hálát adunk, Úristen, teneked… (Hálaadás)
248.) . kötet p. 391 RPHA 0362 Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat… (Az ítélet napjáról)
249.) . kötet p. 394 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
250.) . kötet p. 397 RPHA 1434 Úristen, áldj meg minket irgalmasságodból… (Ps 66=67)
251.) . kötet p. 397 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
252.) . kötet p. 398 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
253.) . kötet p. 400 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
254.) . kötet p. 401 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
255.) . kötet p. 402 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
256.) . kötet p. 404 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
257.) . kötet p. 404 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
258.) . kötet p. 405 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
259.) . kötet p. 406 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
260.) . kötet p. 408 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
261.) . kötet p. 409 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
262.) . kötet p. 411 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
263.) . kötet p. 412 RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
264.) . kötet p. 413 RPHA 0861 Tuba Mihály: Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek… (Temetési dicséret)
265.) . kötet p. 414 RPHA 0371 Emlékezzünk az utolsó napról… (Temetési dicséret)
266.) . kötet p. 417 RPHA 0401 Fejenként mi erről emlékezzünk… (Temetési dicséret)
267.) . kötet p. 417 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)