Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 9r RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
2.) . kötet p. 11r RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
3.) . kötet p. 12r RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
4.) . kötet p. 13r RPHA 1390 ? Tivisunus Tamás: Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál… (A halál kísértetei ellen)
5.) . kötet p. 17v RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
6.) . kötet p. 18r RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
7.) . kötet p. 20r RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
8.) . kötet p. 21v RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
9.) . kötet p. 24r RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
10.) . kötet p. 25v RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
11.) . kötet p. 27r RPHA 0861 Tuba Mihály: Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek… (Temetési dicséret)
12.) . kötet p. 29r RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
13.) . kötet p. 32r RPHA 0401 Fejenként mi erről emlékezzünk… (Temetési dicséret)
14.) . kötet p. 34r RPHA 0506 Hallgassátok meg, keresztyének… (Temetési dicséret)
15.) . kötet p. 35v RPHA 0597 Isten hívei, akik vagytok… (Temetési dicséret)
16.) . kötet p. 37r RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
17.) . kötet p. 39r RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)
18.) . kötet p. 42v RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
19.) . kötet p. 46r RPHA 0362 Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat… (Az ítélet napjáról)
20.) . kötet p. 65r RPHA 0165 Bornemisza Péter: Bátorítsd, Uram, édes Istenem, lelkemet, nyelvemet… (Isten városáról, a mennyországról való ének)
21.) . kötet p. 73r RPHA 0576 Szkhárosi Horvát András: Ím, megromlottál, ó, jó keresztyénség… (Az Antikrisztus országa ellen)
22.) . kötet p. 184r RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
23.) . kötet p. 185r RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
24.) . kötet p. 186v RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
25.) . kötet p. 188v RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
26.) . kötet p. 190r RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
27.) . kötet p. 191v RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)