Énekeskönyv Debrecen, 1590 (református)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 1 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
2.) . kötet p. 2 RPHA 0948 Szkhárosi Horvát András: Mind e világnak, ím, esze veszett… (Ps 2=2)
3.) . kötet p. 7 RPHA 0524 Hatalmas Isten, könyörgünk… (Precatio)
4.) . kötet p. 9 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
5.) . kötet p. 12 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
6.) . kötet p. 14 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
7.) . kötet p. 16 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
8.) . kötet p. 18 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
9.) . kötet p. 19 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
10.) . kötet p. 21 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
11.) . kötet p. 23 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
12.) . kötet p. 25 RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
13.) . kötet p. 26 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
14.) . kötet p. 27 RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
15.) . kötet p. 30 RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
16.) . kötet p. 32 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
17.) . kötet p. 35 RPHA 1035 Németi Ferenc: Nagy keserves szívvel könyörgének… (Ps 43=44)
18.) . kötet p. 40 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
19.) . kötet p. 41 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
20.) . kötet p. 42 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
21.) . kötet p. 44 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
22.) . kötet p. 45 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
23.) . kötet p. 46 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
24.) . kötet p. 48 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
25.) . kötet p. 50 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
26.) . kötet p. 52 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
27.) . kötet p. 52 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
28.) . kötet p. 55 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
29.) . kötet p. 57 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
30.) . kötet p. 59 RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
31.) . kötet p. 60 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
32.) . kötet p. 62 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
33.) . kötet p. 65 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
34.) . kötet p. 67 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
35.) . kötet p. 69 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
36.) . kötet p. 70 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
37.) . kötet p. 71 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
38.) . kötet p. 72 RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
39.) . kötet p. 73 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
40.) . kötet p. 74 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
41.) . kötet p. 74 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
42.) . kötet p. 75 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
43.) . kötet p. 76 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
44.) . kötet p. 77 RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
45.) . kötet p. 78 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
46.) . kötet p. 79 RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
47.) . kötet p. 81 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
48.) . kötet p. 84 RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
49.) . kötet p. 85 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
50.) . kötet p. 86 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
51.) . kötet p. 88 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
52.) . kötet p. 89 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
53.) . kötet p. 91 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
54.) . kötet p. 93 RPHA 1496 Zeleméri László: Zúgódik, dúl-fúl magában e világ… (Ps 2=2)
55.) . kötet p. 95 RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
56.) . kötet p. 97 RPHA 0691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról… (Ps 41=42)
57.) . kötet p. 98 RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
58.) . kötet p. 100 RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
59.) . kötet p. 102 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
60.) . kötet p. 103 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
61.) . kötet p. 106 RPHA 0868 Sztárai Mihály: Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta… (Ps 9=10)
62.) . kötet p. 109 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
63.) . kötet p. 110 RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
64.) . kötet p. 112 RPHA 1248 Sztárai Mihály: Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak… (Ps 31=32)
65.) . kötet p. 115 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
66.) . kötet p. 116 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
67.) . kötet p. 118 RPHA 1257 Sztárai Mihály: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen… (Ps 73=74)
68.) . kötet p. 119 RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
69.) . kötet p. 122 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
70.) . kötet p. 125 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
71.) . kötet p. 128 RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
72.) . kötet p. 131 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
73.) . kötet p. 131 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
74.) . kötet p. 134 RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
75.) . kötet p. 136 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
76.) . kötet p. 137 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
77.) . kötet p. 138 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
78.) . kötet p. 140 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
79.) . kötet p. 141 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
80.) . kötet p. 142 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
81.) . kötet p. 143 RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
82.) . kötet p. 144 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
83.) . kötet p. 145 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
84.) . kötet p. 147 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
85.) . kötet p. 149 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
86.) . kötet p. 149 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
87.) . kötet p. 151 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
88.) . kötet p. 152 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
89.) . kötet p. 153 RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
90.) . kötet p. 155 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
91.) . kötet p. 156 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
92.) . kötet p. 157 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
93.) . kötet p. 159 RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
94.) . kötet p. 161 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
95.) . kötet p. 163 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
96.) . kötet p. 164 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
97.) . kötet p. 166 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
98.) . kötet p. 167 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
99.) . kötet p. 170 RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
100.) . kötet p. 171 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
101.) . kötet p. 172 RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
102.) . kötet p. 172 RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
103.) . kötet p. 173 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
104.) . kötet p. 174 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
105.) . kötet p. 174 RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
106.) . kötet p. 175 RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
107.) . kötet p. 176 RPHA 0849 Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent… (Invocatio Spiritus Sancti)
108.) . kötet p. 177 RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
109.) . kötet p. 179 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
110.) . kötet p. 183 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
111.) . kötet p. 186 RPHA 0490 Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott… (Az ördög kegyetlensége ellen való könyörgés)
112.) . kötet p. 188 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
113.) . kötet p. 190 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
114.) . kötet p. 190 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
115.) . kötet p. 191 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
116.) . kötet p. 192 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
117.) . kötet p. 193 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
118.) . kötet p. 194 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
119.) . kötet p. 195 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
120.) . kötet p. 195 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
121.) . kötet p. 196 RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
122.) . kötet p. 197 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
123.) . kötet p. 199 RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
124.) . kötet p. 200 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
125.) . kötet p. 202 RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
126.) . kötet p. 202 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
127.) . kötet p. 204 RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
128.) . kötet p. 206 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
129.) . kötet p. 208 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
130.) . kötet p. 209 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
131.) . kötet p. 210 RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
132.) . kötet p. 212 RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
133.) . kötet p. 213 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
134.) . kötet p. 214 RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
135.) . kötet p. 216 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
136.) . kötet p. 217 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
137.) . kötet p. 219 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
138.) . kötet p. 219 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
139.) . kötet p. 220 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
140.) . kötet p. 221 RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
141.) . kötet p. 222 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
142.) . kötet p. 224 RPHA 0445 Szántó György: Gyarló emberekkel feddődik az Isten… (Az emberi gyarlóságról feddő-ének)
143.) . kötet p. 227 RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
144.) . kötet p. 229 RPHA 0850 Magasztallak, én Istenem… (Hálaadás bűnbocsánatért)
145.) . kötet p. 232 RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
146.) . kötet p. 233 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
147.) . kötet p. 235 RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
148.) . kötet p. 239 RPHA 0421 Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem… (Ps 41=42)
149.) . kötet p. 240 RPHA 1148 Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért… (Hálaadás a testi jókért)
150.) . kötet p. 242 RPHA 0167 Batthyány Orbán: Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék… (A háborúságnak szenvedéséről való dicséret)
151.) . kötet p. 242 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
152.) . kötet p. 244 RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
153.) . kötet p. 245 RPHA 0025 A mi mesterünk minket arra int… (Jámbor életre intő ének)
154.) . kötet p. 247 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
155.) . kötet p. 248 RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
156.) . kötet p. 249 RPHA 1300 ? Szegedi Gergely: Szánja az Úristen híveinek romlását… (Magyarok siralmas éneke)
157.) . kötet p. 255 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
158.) . kötet p. 258 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
159.) . kötet p. 259 RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
160.) . kötet p. 260 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
161.) . kötet p. 260 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
162.) . kötet p. 262 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
163.) . kötet p. 263 RPHA 0848 Dobokai Mihály: Magasztaljuk az Úristent már hívek… (Cantio elegans)
164.) . kötet p. 265 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
165.) . kötet p. 267 RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
166.) . kötet p. 270 RPHA 0771 Könyörgünk neked, Istennek szent Fia… (Precatio)
167.) . kötet p. 271 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
168.) . kötet p. 273 RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
169.) . kötet p. 277 RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
170.) . kötet p. 278 RPHA 1378 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent… (Ps 133=134)
171.) . kötet p. 278 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
172.) . kötet p. 280 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
173.) . kötet p. 281 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
174.) . kötet p. 282 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
175.) . kötet p. 283 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
176.) . kötet p. 284 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
177.) . kötet p. 286 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
178.) . kötet p. 286 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
179.) . kötet p. 288 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
180.) . kötet p. 288 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
181.) . kötet p. 289 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
182.) . kötet p. 290 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
183.) . kötet p. 292 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
184.) . kötet p. 293 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
185.) . kötet p. 294 RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
186.) . kötet p. 295 RPHA 0371 Emlékezzünk az utolsó napról… (Temetési dicséret)
187.) . kötet p. 297 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
188.) . kötet p. 298 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
189.) . kötet p. 300 RPHA 0401 Fejenként mi erről emlékezzünk… (Temetési dicséret)
190.) . kötet p. 300 RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)