Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (református)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 5 RPHA 0948 Szkhárosi Horvát András: Mind e világnak, ím, esze veszett… (Ps 2=2)
2.) . kötet p. 11 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
3.) . kötet p. 12 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
4.) . kötet p. 39 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
5.) . kötet p. 40 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
6.) . kötet p. 41 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
7.) . kötet p. 53 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
8.) . kötet p. 54 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
9.) . kötet p. 59 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
10.) . kötet p. 59 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
11.) . kötet p. 60 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
12.) . kötet p. 67 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
13.) . kötet p. 67 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
14.) . kötet p. 68 RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
15.) . kötet p. 77 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
16.) . kötet p. 77 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
17.) . kötet p. 132 RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
18.) . kötet p. 133 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
19.) . kötet p. 138 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
20.) . kötet p. 139 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
21.) . kötet p. 148 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
22.) . kötet p. 148 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
23.) . kötet p. 149 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
24.) . kötet p. 150 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
25.) . kötet p. 150 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
26.) . kötet p. 151 RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
27.) . kötet p. 152 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
28.) . kötet p. 152 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
29.) . kötet p. 154 RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
30.) . kötet p. 209 RPHA 0025 A mi mesterünk minket arra int… (Jámbor életre intő ének)
31.) . kötet p. 209 RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
32.) . kötet p. 210 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
33.) . kötet p. 211 RPHA 1427 Tordai Névtelen: Uram Isten magasságban… (Könyörgés bűnbocsánatért)
34.) . kötet p. 215 RPHA 1300 ? Szegedi Gergely: Szánja az Úristen híveinek romlását… (Magyarok siralmas éneke)
35.) . kötet p. 221 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
36.) . kötet p. 222 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
37.) . kötet p. 222 RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
38.) . kötet p. 224 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
39.) . kötet p. 224 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
40.) . kötet p. 241 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
41.) . kötet p. 242 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
42.) . kötet p. 242 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
43.) . kötet p. 243 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
44.) . kötet p. 244 RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
45.) . kötet p. 244 RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
46.) . kötet p. 246 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
47.) . kötet p. 247 RPHA 0771 Könyörgünk neked, Istennek szent Fia… (Precatio)
48.) . kötet p. 248 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)