Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 1r RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
2.) . kötet p. 3r
. kötet p. 18r
RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
3.) . kötet p. 5r RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
4.) . kötet p. 6v RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
5.) . kötet p. 7v RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
6.) . kötet p. 9r RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
7.) . kötet p. 9v RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
8.) . kötet p. 10v RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
9.) . kötet p. 11r RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
10.) . kötet p. 11v RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
11.) . kötet p. 12v RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
12.) . kötet p. 13r RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
13.) . kötet p. 13v RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
14.) . kötet p. 14r RPHA 1218 Sztárai Mihály: Semmiből teremté az Úristen az embert… (Karácsonyi ének)
15.) . kötet p. 14v RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
16.) . kötet p. 15r RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
17.) . kötet p. 15r RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
18.) . kötet p. 15v RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
19.) . kötet p. 16r RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
20.) . kötet p. 18r RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
21.) . kötet p. 19r RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
22.) . kötet p. 19v RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
23.) . kötet p. 20r RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
24.) . kötet p. 21r RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
25.) . kötet p. 22r RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
26.) . kötet p. 23r RPHA 0782 Gálszécsi István: Krisztus a mi bűneinkért meghala… (Húsvéti dicséret)
27.) . kötet p. 23v RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
28.) . kötet p. 24r RPHA 0785 Sylvester János: Krisztus feltámada, ki emberré lett vala… (Húsvéti dicséret)
29.) . kötet p. 24v RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
30.) . kötet p. 26r RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
31.) . kötet p. 27r RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
32.) . kötet p. 28r RPHA 0019 A Krisztus mennybe felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki cantio)
33.) . kötet p. 28v RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
34.) . kötet p. 29v RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
35.) . kötet p. 30r RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
36.) . kötet p. 30v RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
37.) . kötet p. 31r RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
38.) . kötet p. 31r RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
39.) . kötet p. 31v RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
40.) . kötet p. 32r RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
41.) . kötet p. 32v RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
42.) . kötet p. 33v RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
43.) . kötet p. 34r RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
44.) . kötet p. 34v RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
45.) . kötet p. 37r RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
46.) . kötet p. 38r RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
47.) . kötet p. 39r RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
48.) . kötet p. 39v RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
49.) . kötet p. 40r RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
50.) . kötet p. 40v RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
51.) . kötet p. 40v RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
52.) . kötet p. 41r RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
53.) . kötet p. 42r RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
54.) . kötet p. 43v RPHA 0988 Mindentek meghallgassa… (Tízparancsolat-ének)
55.) . kötet p. 44r RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
56.) . kötet p. 45r RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
57.) . kötet p. 45v RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
58.) . kötet p. 46v RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
59.) . kötet p. 47r RPHA 0775 Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel… (Miatyánk-ének)
60.) . kötet p. 48r RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
61.) . kötet p. 49r RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
62.) . kötet p. 50v RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
63.) . kötet p. 51r RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
64.) . kötet p. 51v RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
65.) . kötet p. 52r RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
66.) . kötet p. 52v RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
67.) . kötet p. 53r RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
68.) . kötet p. 53v RPHA 1378 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent… (Ps 133=134)
69.) . kötet p. 54r RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
70.) . kötet p. 54v RPHA 0498 Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket… (Prédikáció utáni könyörgés)
71.) . kötet p. 55r RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
72.) . kötet p. 55v RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
73.) . kötet p. 56r RPHA 0920 Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írva… (Penitenciatartásra intő dicséret)
74.) . kötet p. 56r RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
75.) . kötet p. 56v RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
76.) . kötet p. 57r RPHA 0410 Felséges Isten, kegyelmes Isten, én könyörgésem vegyed elődben… (Keresztyén ember panaszolkodása)
77.) . kötet p. 57v RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
78.) . kötet p. 58r RPHA 1418 Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt… (Könyörgés a pogányok ellen)
79.) . kötet p. 58v RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
80.) . kötet p. 59r RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
81.) . kötet p. 59v RPHA 0417 Fényességes tengernek csillaga… (Nyomorult országunk megszabadulásáért könyörgés)
82.) . kötet p. 60v
. kötet p. 256r
RPHA 1438 Úristen, ki mennyben lakozol nagy dicsőségben… (Könyörgés)
83.) . kötet p. 60v RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
84.) . kötet p. 61v RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
85.) . kötet p. 62r RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
86.) . kötet p. 63r RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
87.) . kötet p. 64v RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
88.) . kötet p. 66r RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
89.) . kötet p. 68r RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
90.) . kötet p. 69r RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
91.) . kötet p. 69v RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
92.) . kötet p. 71r RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
93.) . kötet p. 71r RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
94.) . kötet p. 72r RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
95.) . kötet p. 73r RPHA 0719 Kegyelmes Úristen, tehozzád folyamunk… (Keresztyének pogányok elleni könyörgése)
96.) . kötet p. 74v RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
97.) . kötet p. 75r RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
98.) . kötet p. 75v RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
99.) . kötet p. 76v RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
100.) . kötet p. 78r RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
101.) . kötet p. 79v RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
102.) . kötet p. 80r RPHA 1496 Zeleméri László: Zúgódik, dúl-fúl magában e világ… (Ps 2=2)
103.) . kötet p. 81r RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
104.) . kötet p. 82v RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
105.) . kötet p. 83v RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
106.) . kötet p. 84v RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
107.) . kötet p. 85v RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
108.) . kötet p. 86r RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
109.) . kötet p. 87v RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
110.) . kötet p. 88r RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
111.) . kötet p. 89r RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
112.) . kötet p. 89v RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
113.) . kötet p. 91r RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
114.) . kötet p. 91v
. kötet p. H6r
RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
115.) . kötet p. 92v RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
116.) . kötet p. 94r RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
117.) . kötet p. 95r RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
118.) . kötet p. 96r
. kötet p. 143r
RPHA 0421 Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem… (Ps 41=42)
119.) . kötet p. 97r RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
120.) . kötet p. 97v RPHA 0516 Batizi András: Hallottuk, Úristen, atyáinktól… (Ps 43=44)
121.) . kötet p. 99r RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
122.) . kötet p. 99v RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
123.) . kötet p. a1r RPHA 0937 ? Bornemisza Péter: Mikor Isten e világot teremté… (A teremtésről való história)
124.) . kötet p. a3v RPHA 0124 Batizi András: Az én beszédemet ti meghallgassátok… (Meglett és megleendő dolgok históriája)
125.) . kötet p. f4r RPHA 1205 Rettenetes Istennek nagy haragja… (Manasszészről és Nabukodonozorról penitenciára intő história)
126.) . kötet p. f4v RPHA 1252 Sok hálákat Úristennek adjunk… (A bálványozásból való megtérítésért hálaadás)
127.) . kötet p. H5r RPHA 0894 Sztárai Mihály: Mennyi sokat szól az Isten embernek… (A penitenciáról és hitről)
128.) . kötet p. 100r RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
129.) . kötet p. 101v RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
130.) . kötet p. 102r RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
131.) . kötet p. 103r RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
132.) . kötet p. 104r RPHA 0925 Mikor a szent Dávid látná életeket… (Ps 51=52)
133.) . kötet p. 105r RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
134.) . kötet p. 105v RPHA 0900 Siklósi Mihály: Mennynek s Földnek kegyes Istene… (Ps 53=54)
135.) . kötet p. 106v RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
136.) . kötet p. 107v RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
137.) . kötet p. 108v RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
138.) . kötet p. 109v RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
139.) . kötet p. 110v RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
140.) . kötet p. 111r RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
141.) . kötet p. 112v RPHA 0850 Magasztallak, én Istenem… (Hálaadás bűnbocsánatért)
142.) . kötet p. 114r RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
143.) . kötet p. 115r RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
144.) . kötet p. 115v RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
145.) . kötet p. 116v RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
146.) . kötet p. 118v RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
147.) . kötet p. 119r RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
148.) . kötet p. 120r RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
149.) . kötet p. 121r RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
150.) . kötet p. 121v RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
151.) . kötet p. 122r RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
152.) . kötet p. 122v RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
153.) . kötet p. 122v RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
154.) . kötet p. 123v RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
155.) . kötet p. 124r RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
156.) . kötet p. 124v RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
157.) . kötet p. 125r RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
158.) . kötet p. 125v RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
159.) . kötet p. 126r RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
160.) . kötet p. 126v RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
161.) . kötet p. 128r RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
162.) . kötet p. 129v RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
163.) . kötet p. 131r RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
164.) . kötet p. 131v RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
165.) . kötet p. 133r RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
166.) . kötet p. 134r RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
167.) . kötet p. 135v RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
168.) . kötet p. 137r RPHA 0379 Én Istenem, benned bíztam… (Ps 30=31)
169.) . kötet p. 137r RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
170.) . kötet p. 138r RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
171.) . kötet p. 138v RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
172.) . kötet p. 139v RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
173.) . kötet p. 140r RPHA 1428 Újlaki Péter: Uram Isten, miért bocsátál reám… (Ps 3=3)
174.) . kötet p. 141r RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
175.) . kötet p. 142v RPHA 0482 Szegedi Kis István: Hálát adok neked, Úristen… (Szegedi Istvánnak a török rabságból kiszabadulásáért való hálaadása)
176.) . kötet p. 144r RPHA 1148 Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért… (Hálaadás a testi jókért)
177.) . kötet p. 144v RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
178.) . kötet p. 145r RPHA 0167 Batthyány Orbán: Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék… (A háborúságnak szenvedéséről való dicséret)
179.) . kötet p. 146r RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
180.) . kötet p. 146v RPHA 0025 A mi mesterünk minket arra int… (Jámbor életre intő ének)
181.) . kötet p. 147v RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
182.) . kötet p. 149r RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
183.) . kötet p. 149v RPHA 0912 ? Bornemisza Péter: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura… (Gyermekek éneke katekizmus után)
184.) . kötet p. 150r RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
185.) . kötet p. 152r RPHA 0915 Nagybáncsai Mátyás: Mi, keresztyének, megemlékezzünk… (A nyomorúságban való vigasztalásról)
186.) . kötet p. 153r RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
187.) . kötet p. 154r RPHA 1300 ? Szegedi Gergely: Szánja az Úristen híveinek romlását… (Magyarok siralmas éneke)
188.) . kötet p. 157r RPHA 0225 Valkai Kelemen: Csak tereád, Úristen, kell magunkat bíznunk… (Az Isten előtt való igazulásról való dicséret)
189.) . kötet p. 159r RPHA 1324 Bornemisza Péter: Szenteltessék, Uram, a te szent neved… (Énekecske gyermekek rengetésére)
190.) . kötet p. 159v RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
191.) . kötet p. 160r RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
192.) . kötet p. 161r RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
193.) . kötet p. 161v RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
194.) . kötet p. 162r RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
195.) . kötet p. 163r RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
196.) . kötet p. 163v RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
197.) . kötet p. 164r RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
198.) . kötet p. 165v RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
199.) . kötet p. 166r RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
200.) . kötet p. 166v RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
201.) . kötet p. 167r RPHA 0825 ? Ládonyi Sára: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel… (Ps 70=71)
202.) . kötet p. 174r RPHA 1204 Szkhárosi Horvát András: Rettenetes e világnak mostan minden dolga… (Az átokról)
203.) . kötet p. 177v RPHA 1203 Szkhárosi Horvát András: Rettenetes bűn, lám, volt a fösvénység… (A fösvénységről)
204.) . kötet p. 181v RPHA 1280 Szkhárosi Horvát András: Sokan kívánnak fejedelemséget… (A fejedelemségről)
205.) . kötet p. 185r RPHA 1301 Szkhárosi Horvát András: Szánjad, Úristen, a te népednek ilyen nagy romlását… (A világi vakságról)
206.) . kötet p. 189r RPHA 0576 Szkhárosi Horvát András: Ím, megromlottál, ó, jó keresztyénség… (Az Antikrisztus országa ellen)
207.) . kötet p. 190v RPHA 1346 Szkhárosi Horvát András: Szükség keresztyénnek mindenkor vigyázni… (Az emberi szerzésről)
208.) . kötet p. 191v RPHA 0674 Szkhárosi Horvát András: Jézus Krisztus, örök Isten, oltalmazz gonosztól… (Pál érsek levelére való felelet)
209.) . kötet p. 193v RPHA 0948 Szkhárosi Horvát András: Mind e világnak, ím, esze veszett… (Ps 2=2)
210.) . kötet p. 198r RPHA 1230 Szkhárosi Horvát András: Siess, keresztyénség, gondolj jól ügyedről… (Kétféle hitről)
211.) . kötet p. 201v RPHA 1176 Baranyai Pál: Például nekünk mit mondott az Isten… (A tékozló fiúról)
212.) . kötet p. 204r RPHA 0430 Pesti György: Gondja között egy fő gondja embernek… (A halálra való emlékeztetés)
213.) . kötet p. 208v RPHA 0012 Dobai András: A hatalmas Isten, királyok királya… (Az utolsó ítéletről)
214.) . kötet p. 211r RPHA 0500 ? Bornemisza Péter: Hallgashatsza, ember, ez igéket… (Az ítéletről)
215.) . kötet p. 220r RPHA 0165 Bornemisza Péter: Bátorítsd, Uram, édes Istenem, lelkemet, nyelvemet… (Isten városáról, a mennyországról való ének)
216.) . kötet p. 225v RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
217.) . kötet p. 226r RPHA 0158 ? Pap Benedek: Bánat miatt mi szívünk meghervadott… (Segítségül hívása Istennek)
218.) . kötet p. 226v RPHA 0885 Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben… (Édes vigasztaló ének a bűnnek sok nehézségi alatt)
219.) . kötet p. 227v RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
220.) . kötet p. 228r RPHA 1023 Nagy bánatban az embernek ő szíve… (A Krisztusban való örömünkről dicséret)
221.) . kötet p. 228v RPHA 0148 ? Suhodolil András: Az Úr Krisztus panaszkodik emberi állatra… (Panasz, hogy az okosság más Krisztust keres)
222.) . kötet p. 230r RPHA 1038 Nagy öröme adaték én lelkemnek… (Ps 114=116)
223.) . kötet p. 231r RPHA 0140 ? Katage Anna: Az Istennek nagy jóvoltát beszélem… (A bűn ellen való bíztatás)
224.) . kötet p. 231v RPHA 1055 Ne ítélj meg, Uram, engem az néppel… (Ps 42=43)
225.) . kötet p. 232r RPHA 0240 Dávid mikor a veszedelmet látá… (Dávid Saul halálát siratja)
226.) . kötet p. 233r RPHA 0184 Bocsánatot kérek a nagy Istentől… (A töredelmes szívről dicséret)
227.) . kötet p. 233v RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
228.) . kötet p. 234r RPHA 0160 Pap Benedek: Bánja az Úristen a sok nyomorúságot… (Ps 25=26); (Ps 26=27)
229.) . kötet p. 235r RPHA 1317 Szent Jánosnál Krisztus azt fogadja nekünk… (Házasének)
230.) . kötet p. 236r RPHA 0279 Dicsérjük most, keresztyének, az Atya Úristent… (Házasének)
231.) . kötet p. 236v RPHA 0612 Paniti János: Istennek szent Lelke illette szívemet… (Házasének)
232.) . kötet p. 237r RPHA 1291 Sokszor kértem én az Istent nagy szívem szerint… (Házasének)
233.) . kötet p. 238v RPHA 0564 B M: Igazságod szerint tartozol, Istenem, meghallgatni kérésem… (Tisztaságnak kérése)
234.) . kötet p. 239r RPHA 1299 Számtalan sokszor neked könyörgettem… (Titkos kívánságainak kérése)
235.) . kötet p. 239v RPHA 1224 Sziráki Balázs: Seregeknek Ura és erős Istene… (Házasének)
236.) . kötet p. 240v RPHA 1021 ? Massay Ágnes: Mostan vettem, Uram, én ezt eszembe… (Hálaadás tiszta életért)
237.) . kötet p. 241r RPHA 1302 Tőke Ferenc: Szegény keresztyénség, kezdel megvakulni… (Spira Ferenc doktorról)
238.) . kötet p. 246v RPHA 0580 Szepetneki János: Imhol vagyok, édes Uram, Istenem… (Bátorítás halál ellen)
239.) . kötet p. 248r RPHA 0939 Mikor meggondolom e világ dolgát… (Az állhatatlan világról szóló dicséret)
240.) . kötet p. 249r RPHA 1220 Senki ne bízzék jó szerencséjében… (Csak Istenben bízzunk)
241.) . kötet p. 249v RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
242.) . kötet p. 250v RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
243.) . kötet p. 251r RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
244.) . kötet p. 251v RPHA 0597 Isten hívei, akik vagytok… (Temetési dicséret)
245.) . kötet p. 251v RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
246.) . kötet p. 252r RPHA 0861 Tuba Mihály: Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek… (Temetési dicséret)
247.) . kötet p. 252v RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
248.) . kötet p. 252v RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
249.) . kötet p. 253r RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
250.) . kötet p. 253v RPHA 0691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról… (Ps 41=42)
251.) . kötet p. 254r RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
252.) . kötet p. 254v RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
253.) . kötet p. 255r RPHA 0499 Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket… (Könyörgés az Úristenhez)
254.) . kötet p. 255v RPHA 1112 Ó, felséges Isten, kegyelmes Atyám… (Könyörgés az örök életért)
255.) . kötet p. 255v RPHA 1062 Dézsi András: Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk… (Oratio ad Deum)
256.) . kötet p. 256v RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
257.) . kötet p. 256v RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
258.) . kötet p. 257v RPHA 1390 ? Tivisunus Tamás: Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál… (A halál kísértetei ellen)
259.) . kötet p. 257v RPHA 0507 Hallgassátok szent Dávidnak mondását… (Dávid könyörgése az Úristenhez)
260.) . kötet p. 258v RPHA 0664 Jézus Krisztus az igaz hajnal… (Hajnalének)
261.) . kötet p. 259r RPHA 0423 Dézsi András: Földet, mennyet mely nap Isten helyhete… (Világ kezdetétől lett dolgokról)
262.) . kötet p. 263v RPHA 0661 Farkas András: Jersze, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságáról… (A zsidó és magyar nemzetről)
263.) . kötet p. 267r RPHA 0895 Dézsi András: Mennyi számtalan krónikát mondattok… (Izsák áldozatjáról való história)
264.) . kötet p. 270r RPHA 0707 Nagybáncsai Mátyás: Józsefnek megmondom az ő krónikáját… (História Jákob pátriárka fiáról, Józsefről)
265.) . kötet p. 278r RPHA 0822 Szeremlyéni Mihály: Laknak vala régente Egyiptomban… (Izrael Egyiptomból való kijövésének históriája)
266.) . kötet p. 281v RPHA 0432 Dézsi András: Gondom nagy volt az elkezdett dolgomra… (Mózes és Józsué hadáról való história)
267.) . kötet p. 284r RPHA 1250 Kákonyi Péter: Sok erős vitézek voltak e világban… (Sámson históriája)
268.) . kötet p. 288v RPHA 1229 Tinódi Sebestyén: Siess, keresztyén, lelki jót hallani… (Dávid és Góliát históriája)
269.) . kötet p. 292v RPHA 1015 Sztárai Mihály: Mostan emlékezzünk a keresztyénekről… (Akháb és Illés históriája)
270.) . kötet p. 300r RPHA 0539 Dézsi András: Históriát, hallom, igen mondattok… (Makkabeusról szóló história)
271.) . kötet p. 304r RPHA 1041 Dézsi András: Nagy sok szent írásokat jelentettem… (História a levitáról)
272.) . kötet p. 307r RPHA 1197 Sztárai Mihály: Régi nagy időben vala Asszíriában… (Holofernész és Judit históriája)
273.) . kötet p. 313r RPHA 1189 Kákonyi Péter: Régen vala a neves Perzsiában… (Asvérus királyról szóló história)
274.) . kötet p. 317v RPHA 1192 Batizi András: Régen, nagy időben, a vízözön után… (Izsák házasságáról való história)
275.) . kötet p. 320r RPHA 0958 Dézsi András: Minden embert erre szívem szerint intek… (Tóbiás házasságáról)
276.) . kötet p. 325r RPHA 0238 Batizi András: Dániel ezt írja, minden meghallgassa… (Zsuzsanna asszonynak históriája)
277.) . kötet p. 327v RPHA 0315 Tolnai György: Egy istenfélő, nagy szent ember vala… (Jób históriája)
278.) . kötet p. 331v RPHA 1091 Batizi András: Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra… (Jónás próféta históriája)