Enekes keoniv Debrecen, 1579 (református)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 1 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
2.) . kötet p. 2 RPHA 0948 Szkhárosi Horvát András: Mind e világnak, ím, esze veszett… (Ps 2=2)
3.) . kötet p. 7 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
4.) . kötet p. 10 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
5.) . kötet p. 12 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
6.) . kötet p. 14 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
7.) . kötet p. 16 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
8.) . kötet p. 17 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
9.) . kötet p. 19 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
10.) . kötet p. 20 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
11.) . kötet p. 22 RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
12.) . kötet p. 23 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
13.) . kötet p. 24 RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
14.) . kötet p. 26 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
15.) . kötet p. 28 RPHA 1035 Németi Ferenc: Nagy keserves szívvel könyörgének… (Ps 43=44)
16.) . kötet p. 33 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
17.) . kötet p. 34 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
18.) . kötet p. 36 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
19.) . kötet p. 37 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
20.) . kötet p. 38 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
21.) . kötet p. 39 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
22.) . kötet p. 41 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
23.) . kötet p. 42 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
24.) . kötet p. 43 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
25.) . kötet p. 45 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
26.) . kötet p. 47 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
27.) . kötet p. 49 RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
28.) . kötet p. 51 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
29.) . kötet p. 52 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
30.) . kötet p. 55 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
31.) . kötet p. 57 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
32.) . kötet p. 58 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
33.) . kötet p. 60 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
34.) . kötet p. 61 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
35.) . kötet p. 62 RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
36.) . kötet p. 62 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
37.) . kötet p. 63 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
38.) . kötet p. 64 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
39.) . kötet p. 65 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
40.) . kötet p. 66 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
41.) . kötet p. 67 RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
42.) . kötet p. 67 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
43.) . kötet p. 69 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
44.) . kötet p. 71 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
45.) . kötet p. 72 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
46.) . kötet p. 74 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
47.) . kötet p. 76 RPHA 1428 Újlaki Péter: Uram Isten, miért bocsátál reám… (Ps 3=3)
48.) . kötet p. 77 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
49.) . kötet p. 79 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
50.) . kötet p. 81 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
51.) . kötet p. 84 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
52.) . kötet p. 85 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
53.) . kötet p. 87 RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
54.) . kötet p. 89 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
55.) . kötet p. 90 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
56.) . kötet p. 91 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
57.) . kötet p. 92 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
58.) . kötet p. 94 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
59.) . kötet p. 94 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
60.) . kötet p. 97 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
61.) . kötet p. 99 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
62.) . kötet p. 100 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
63.) . kötet p. 101 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
64.) . kötet p. 102 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
65.) . kötet p. 103 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
66.) . kötet p. 104 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
67.) . kötet p. 105 RPHA 0782 Gálszécsi István: Krisztus a mi bűneinkért meghala… (Húsvéti dicséret)
68.) . kötet p. 106 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
69.) . kötet p. 108 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
70.) . kötet p. 109 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
71.) . kötet p. 110 RPHA 1290 Melius Juhász Péter: Sokszor kellene erről emlékeznünk… (Úrvacsora-ének)
72.) . kötet p. 121 RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
73.) . kötet p. 123 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
74.) . kötet p. 126 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
75.) . kötet p. 128 RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
76.) . kötet p. 130 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
77.) . kötet p. 131 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
78.) . kötet p. 132 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
79.) . kötet p. 132 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
80.) . kötet p. 133 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
81.) . kötet p. 134 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
82.) . kötet p. 134 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
83.) . kötet p. 135 RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
84.) . kötet p. 135 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
85.) . kötet p. 136 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
86.) . kötet p. 136 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
87.) . kötet p. 138 RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
88.) . kötet p. 139 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
89.) . kötet p. 140 RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
90.) . kötet p. 141 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
91.) . kötet p. 143 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
92.) . kötet p. 144 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
93.) . kötet p. 145 RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
94.) . kötet p. 146 RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
95.) . kötet p. 148 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
96.) . kötet p. 149 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
97.) . kötet p. 150 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
98.) . kötet p. 151 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
99.) . kötet p. 152 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
100.) . kötet p. 153 RPHA 0089 Batizi András: Áldott legyen mindörökké az Atya Isten… (A közbenjáró Krisztusról dicséret)
101.) . kötet p. 153 RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
102.) . kötet p. 153 RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
103.) . kötet p. 157 RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
104.) . kötet p. 159 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
105.) . kötet p. 160 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
106.) . kötet p. 161 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
107.) . kötet p. 162 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
108.) . kötet p. 163 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
109.) . kötet p. 163 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
110.) . kötet p. 164 RPHA 0850 Magasztallak, én Istenem… (Hálaadás bűnbocsánatért)
111.) . kötet p. 165
. kötet p. 192
RPHA 0848 Dobokai Mihály: Magasztaljuk az Úristent már hívek… (Cantio elegans)
112.) . kötet p. 165 RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
113.) . kötet p. 179 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
114.) . kötet p. 181 RPHA 0691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról… (Ps 41=42)
115.) . kötet p. 182 RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
116.) . kötet p. 185 RPHA 1032 Palatics György: Nagy hálákat adok az én Uramnak… (Foglyok könyörgése)
117.) . kötet p. 187 RPHA 0932 ? Sztárai Mihály: Mikor Dávid vala keserűségben… (Ps 25=26)
118.) . kötet p. 188 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
119.) . kötet p. 189 RPHA 0445 Szántó György: Gyarló emberekkel feddődik az Isten… (Az emberi gyarlóságról feddő-ének)