A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) 1. kötet p. 3r »MEK RPHA 0657 Huszár Gál: Jer, örvendezzünk az Úristennek… (Ps 94=95)
2.) 1. kötet p. 5r »MEK RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
3.) 1. kötet p. 14v »MEK RPHA 1165 Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra… (Benedicamus)
4.) 1. kötet p. 15r »MEK RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
5.) 1. kötet p. 22v »MEK
1. kötet p. 158v »MEK
1. kötet p. 165r »MEK
1. kötet p. 151v »MEK
RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
6.) 1. kötet p. 23r »MEK RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
7.) 1. kötet p. 30v »MEK RPHA 0565 Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen… (Benedicamus)
8.) 1. kötet p. 31v »MEK RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
9.) 1. kötet p. 40v »MEK RPHA 0080 Áldjuk és felmagasztaljuk a Krisztus által az Atya Istent… (Benedicamus)
10.) 1. kötet p. 41v »MEK RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
11.) 1. kötet p. 48v »MEK RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
12.) 1. kötet p. 55r »MEK RPHA 0916 Mi, keresztyének, teneked… (Szombat reggeli hymnus)
13.) 1. kötet p. 62r »MEK RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
14.) 1. kötet p. 63r »MEK RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
15.) 1. kötet p. 64r »MEK RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
16.) 1. kötet p. 65r »MEK RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
17.) 1. kötet p. 66r »MEK RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
18.) 1. kötet p. 67r »MEK RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
19.) 1. kötet p. 68r »MEK RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
20.) 1. kötet p. 69v »MEK RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
21.) 1. kötet p. 94v »MEK RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
22.) 1. kötet p. 96r »MEK RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
23.) 1. kötet p. 97r »MEK RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
24.) 1. kötet p. 102r »MEK RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
25.) 1. kötet p. 103v »MEK RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
26.) 1. kötet p. 105v »MEK RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
27.) 1. kötet p. 107v »MEK RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
28.) 1. kötet p. 108v »MEK RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
29.) 1. kötet p. 109v »MEK RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
30.) 1. kötet p. 110r »MEK RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
31.) 1. kötet p. 111r »MEK RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
32.) 1. kötet p. 113r »MEK RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
33.) 1. kötet p. 115v »MEK RPHA 0988 Mindentek meghallgassa… (Tízparancsolat-ének)
34.) 1. kötet p. 117v »MEK RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
35.) 1. kötet p. 122v »MEK RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
36.) 1. kötet p. 124v »MEK RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
37.) 1. kötet p. 126v »MEK RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
38.) 1. kötet p. 128r »MEK RPHA 0775 Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel… (Miatyánk-ének)
39.) 1. kötet p. 141r »MEK RPHA 3512 Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk… (Benedicamus)
40.) 1. kötet p. 142v »MEK RPHA 0972 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg… (Adventi hymnus)
41.) 1. kötet p. 143v »MEK RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
42.) 1. kötet p. 145r »MEK RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
43.) 1. kötet p. 146r »MEK RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
44.) 1. kötet p. 147r »MEK RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
45.) 1. kötet p. 147v »MEK RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
46.) 1. kötet p. 149r »MEK RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
47.) 1. kötet p. 169v »MEK RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)
48.) 1. kötet p. 170v »MEK RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
49.) 1. kötet p. 173v »MEK RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
50.) 1. kötet p. 176v »MEK RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
51.) 1. kötet p. 179v »MEK RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
52.) 1. kötet p. 181r »MEK RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
53.) 1. kötet p. 183v »MEK RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
54.) 1. kötet p. 184v »MEK RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
55.) 1. kötet p. 185v »MEK RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
56.) 1. kötet p. 186v »MEK RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
57.) 1. kötet p. 188r »MEK RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
58.) 1. kötet p. 189r »MEK RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
59.) 1. kötet p. 190r »MEK RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
60.) 1. kötet p. 190v »MEK RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
61.) 1. kötet p. 191v »MEK RPHA 1218 Sztárai Mihály: Semmiből teremté az Úristen az embert… (Karácsonyi ének)
62.) 1. kötet p. 192v »MEK RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
63.) 1. kötet p. 201r »MEK RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
64.) 1. kötet p. 206r »MEK RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
65.) 1. kötet p. 210v »MEK RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
66.) 1. kötet p. 212r »MEK RPHA 3503 Áldjuk mi most, keresztyének, a teremtő Atya Istent… (Benedicamus)
67.) 1. kötet p. 212r »MEK
1. kötet p. 218v »MEK
RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
68.) 1. kötet p. 216v »MEK RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
69.) 1. kötet p. 217r »MEK RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
70.) 1. kötet p. 221r »MEK RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
71.) 1. kötet p. 222r »MEK RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
72.) 1. kötet p. 231v »MEK RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
73.) 1. kötet p. 232v »MEK RPHA 0496 Hallgasd meg, mi kegyes teremtőnk… (Nagyböjti hymnus)
74.) 1. kötet p. 233v »MEK RPHA 0585 Immáron a nap meghosszabbult… (Délesti hymnus)
75.) 1. kötet p. 234v »MEK RPHA 0678 Jézus, üdvösségnek feje… (Nagyböjti hymnus)
76.) 1. kötet p. 235v »MEK RPHA 0993 Mint feltámadt fényes nap… (Esti hymnus)
77.) 1. kötet p. 236v »MEK RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
78.) 1. kötet p. 238r »MEK RPHA 0494 Hallgasd meg, kegyelmes Úristen… (Nagyböjti hymnus)
79.) 1. kötet p. 239v »MEK RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
80.) 1. kötet p. 251v »MEK RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
81.) 1. kötet p. 256v »MEK RPHA 3509 Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál… (Benedicamus)
82.) 1. kötet p. 266v »MEK RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
83.) 1. kötet p. 267r »MEK RPHA 0734 Keresztyéneknek serege, üdvösségnek… (Húsvéti hymnus)
84.) 1. kötet p. 269r »MEK RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
85.) 1. kötet p. 272r »MEK RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
86.) 1. kötet p. 273v »MEK RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
87.) 1. kötet p. 275v »MEK RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
88.) 1. kötet p. 276v »MEK RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
89.) 1. kötet p. 277v »MEK RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
90.) 1. kötet p. 279v »MEK RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
91.) 1. kötet p. 281v »MEK RPHA 0782 Gálszécsi István: Krisztus a mi bűneinkért meghala… (Húsvéti dicséret)
92.) 1. kötet p. 283r »MEK RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
93.) 1. kötet p. 284r »MEK RPHA 0785 Sylvester János: Krisztus feltámada, ki emberré lett vala… (Húsvéti dicséret)
94.) 1. kötet p. 287v »MEK RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
95.) 1. kötet p. 289r »MEK RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
96.) 1. kötet p. 295r »MEK RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
97.) 1. kötet p. 296v »MEK RPHA 2018 Jézus Krisztus, mi váltságunk, szerelmünk és kívánságunk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
98.) 1. kötet p. 299r »MEK RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
99.) 1. kötet p. 299v »MEK RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
100.) 1. kötet p. 301r »MEK RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
101.) 1. kötet p. 303r »MEK RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
102.) 1. kötet p. 305r »MEK RPHA 0019 A Krisztus mennybe felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki cantio)
103.) 1. kötet p. 309v »MEK RPHA 3505 Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója… (Benedicamus)
104.) 1. kötet p. 313v »MEK RPHA 0700 Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
105.) 1. kötet p. 315v »MEK RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
106.) 1. kötet p. 316v »MEK RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
107.) 1. kötet p. 317r »MEK RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
108.) 1. kötet p. 317v »MEK RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
109.) 1. kötet p. 318v »MEK RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
110.) 1. kötet p. 319r »MEK RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
111.) 1. kötet p. 320r »MEK RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
112.) 1. kötet p. 322r »MEK RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
113.) 1. kötet p. 327v »MEK RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
114.) 1. kötet p. 328r »MEK RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
115.) 1. kötet p. 328v »MEK RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
116.) 1. kötet p. 329v »MEK RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
117.) 1. kötet p. 344r »MEK RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
118.) 1. kötet p. 345r »MEK RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
119.) 1. kötet p. 345v »MEK RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
120.) 1. kötet p. 346v »MEK RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
121.) 1. kötet p. 347r »MEK RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
122.) 1. kötet p. rrr3v »MEK RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
123.) 1. kötet p. rrr4r »MEK RPHA 0177 Bírjad, Úristen, a mi szíveinket… (Délesti hymnus)
124.) 1. kötet p. sss1r »MEK RPHA 1213 Gyulai István: Segélj meg minket, mindeneknek Atyja… (Segítségkérő hymnus az Istenhez)
125.) 1. kötet p. sss3r »MEK RPHA 0810 Krisztus, mi édes Megváltónk… (Hymnus a Megváltóról)
126.) 1. kötet p. sss4r »MEK RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
127.) 1. kötet p. ttt1r »MEK RPHA 0670 Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk… (Könyörgés Krisztushoz)
128.) 1. kötet p. ttt2r »MEK RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
129.) 2. kötet p. 1r »MEK RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
130.) 2. kötet p. 1v »MEK RPHA 1378 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent… (Ps 133=134)
131.) 2. kötet p. 2r »MEK RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
132.) 2. kötet p. 2v »MEK RPHA 0498 Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket… (Prédikáció utáni könyörgés)
133.) 2. kötet p. 3r »MEK RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
134.) 2. kötet p. 3v »MEK RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
135.) 2. kötet p. 4r »MEK RPHA 0920 Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írva… (Penitenciatartásra intő dicséret)
136.) 2. kötet p. 4r »MEK RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
137.) 2. kötet p. 4v »MEK RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
138.) 2. kötet p. 5v »MEK RPHA 0410 Felséges Isten, kegyelmes Isten, én könyörgésem vegyed elődben… (Keresztyén ember panaszolkodása)
139.) 2. kötet p. 6r »MEK RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
140.) 2. kötet p. 7r »MEK RPHA 1418 Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt… (Könyörgés a pogányok ellen)
141.) 2. kötet p. 7v »MEK RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
142.) 2. kötet p. 8r »MEK RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
143.) 2. kötet p. 8v »MEK RPHA 0417 Fényességes tengernek csillaga… (Nyomorult országunk megszabadulásáért könyörgés)
144.) 2. kötet p. 9v »MEK RPHA 1438 Úristen, ki mennyben lakozol nagy dicsőségben… (Könyörgés)
145.) 2. kötet p. 10r »MEK RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
146.) 2. kötet p. 11r »MEK RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
147.) 2. kötet p. 11v »MEK RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
148.) 2. kötet p. 13r »MEK RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
149.) 2. kötet p. 15r »MEK RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
150.) 2. kötet p. 16v »MEK RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
151.) 2. kötet p. 19r »MEK RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
152.) 2. kötet p. 20r »MEK RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
153.) 2. kötet p. 20v »MEK RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
154.) 2. kötet p. 22r »MEK RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
155.) 2. kötet p. 22v »MEK RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
156.) 2. kötet p. 23v »MEK RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
157.) 2. kötet p. 24v »MEK RPHA 0719 Kegyelmes Úristen, tehozzád folyamunk… (Keresztyének pogányok elleni könyörgése)
158.) 2. kötet p. 26v »MEK RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
159.) 2. kötet p. 27r »MEK RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
160.) 2. kötet p. 28r »MEK RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
161.) 2. kötet p. 29r »MEK RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
162.) 2. kötet p. 31r »MEK RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
163.) 2. kötet p. 32v »MEK RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
164.) 2. kötet p. 33r »MEK RPHA 1496 Zeleméri László: Zúgódik, dúl-fúl magában e világ… (Ps 2=2)
165.) 2. kötet p. 34v »MEK RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
166.) 2. kötet p. 36r »MEK RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
167.) 2. kötet p. 37v »MEK RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
168.) 2. kötet p. 38v »MEK RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
169.) 2. kötet p. 38v »MEK RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
170.) 2. kötet p. 39v »MEK RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
171.) 2. kötet p. 41r »MEK RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
172.) 2. kötet p. 41v »MEK RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
173.) 2. kötet p. 42v »MEK RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
174.) 2. kötet p. 43v »MEK RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
175.) 2. kötet p. 45r »MEK RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
176.) 2. kötet p. 45v »MEK RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
177.) 2. kötet p. 46v »MEK RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
178.) 2. kötet p. 48v »MEK RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
179.) 2. kötet p. 49v »MEK RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
180.) 2. kötet p. 51r »MEK
2. kötet p. 106v »MEK
RPHA 0421 Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem… (Ps 41=42)
181.) 2. kötet p. 52r »MEK RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
182.) 2. kötet p. 53r »MEK RPHA 0516 Batizi András: Hallottuk, Úristen, atyáinktól… (Ps 43=44)
183.) 2. kötet p. 54v »MEK RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
184.) 2. kötet p. 55r »MEK RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
185.) 2. kötet p. 56r »MEK RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
186.) 2. kötet p. 57v »MEK RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
187.) 2. kötet p. 58r »MEK RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
188.) 2. kötet p. 59r »MEK RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
189.) 2. kötet p. 60v »MEK RPHA 0925 Mikor a szent Dávid látná életeket… (Ps 51=52)
190.) 2. kötet p. 61v »MEK RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
191.) 2. kötet p. 62r »MEK RPHA 0900 Siklósi Mihály: Mennynek s Földnek kegyes Istene… (Ps 53=54)
192.) 2. kötet p. 63r »MEK RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
193.) 2. kötet p. 64v »MEK RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
194.) 2. kötet p. 65v »MEK RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
195.) 2. kötet p. 66v »MEK RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
196.) 2. kötet p. 68r »MEK RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
197.) 2. kötet p. 68v »MEK RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
198.) 2. kötet p. 70r »MEK RPHA 0850 Magasztallak, én Istenem… (Hálaadás bűnbocsánatért)
199.) 2. kötet p. 71r »MEK RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
200.) 2. kötet p. 73r »MEK RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
201.) 2. kötet p. 73r »MEK RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
202.) 2. kötet p. 75r »MEK RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
203.) 2. kötet p. 77v »MEK RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
204.) 2. kötet p. 78v »MEK RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
205.) 2. kötet p. 79v »MEK RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
206.) 2. kötet p. 80v »MEK RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
207.) 2. kötet p. 81r »MEK RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
208.) 2. kötet p. 82r »MEK RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
209.) 2. kötet p. 82r »MEK RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
210.) 2. kötet p. 82v »MEK RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
211.) 2. kötet p. 83v »MEK RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
212.) 2. kötet p. 84r »MEK RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
213.) 2. kötet p. 84v »MEK RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
214.) 2. kötet p. 85r »MEK RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
215.) 2. kötet p. 85v »MEK RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
216.) 2. kötet p. 86v »MEK RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
217.) 2. kötet p. 87r »MEK RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
218.) 2. kötet p. 88v »MEK RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
219.) 2. kötet p. 90v »MEK RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
220.) 2. kötet p. 92v »MEK RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
221.) 2. kötet p. 93v »MEK RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
222.) 2. kötet p. 95r »MEK RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
223.) 2. kötet p. 96v »MEK RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
224.) 2. kötet p. 97r »MEK RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
225.) 2. kötet p. 98v »MEK RPHA 0379 Én Istenem, benned bíztam… (Ps 30=31)
226.) 2. kötet p. 99r »MEK RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
227.) 2. kötet p. 100r »MEK RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
228.) 2. kötet p. 101r »MEK RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
229.) 2. kötet p. 101v »MEK RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
230.) 2. kötet p. 102v »MEK RPHA 1428 Újlaki Péter: Uram Isten, miért bocsátál reám… (Ps 3=3)
231.) 2. kötet p. 104r »MEK RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
232.) 2. kötet p. 105v »MEK RPHA 0482 Szegedi Kis István: Hálát adok neked, Úristen… (Szegedi Istvánnak a török rabságból kiszabadulásáért való hálaadása)
233.) 2. kötet p. 107r »MEK RPHA 1148 Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért… (Hálaadás a testi jókért)
234.) 2. kötet p. 108r »MEK RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
235.) 2. kötet p. 108v »MEK RPHA 0167 Batthyány Orbán: Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék… (A háborúságnak szenvedéséről való dicséret)
236.) 2. kötet p. 109v »MEK RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
237.) 2. kötet p. 110v »MEK RPHA 0025 A mi mesterünk minket arra int… (Jámbor életre intő ének)
238.) 2. kötet p. 111v »MEK RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
239.) 2. kötet p. 113r »MEK RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
240.) 2. kötet p. 114r »MEK RPHA 0912 ? Bornemisza Péter: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura… (Gyermekek éneke katekizmus után)
241.) 2. kötet p. 115r »MEK RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
242.) 2. kötet p. 117r »MEK RPHA 0915 Nagybáncsai Mátyás: Mi, keresztyének, megemlékezzünk… (A nyomorúságban való vigasztalásról)
243.) 2. kötet p. 118r »MEK RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
244.) 2. kötet p. 119v »MEK RPHA 1300 ? Szegedi Gergely: Szánja az Úristen híveinek romlását… (Magyarok siralmas éneke)
245.) 2. kötet p. 123v »MEK RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
246.) 2. kötet p. 124r »MEK RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
247.) 2. kötet p. 125r »MEK RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
248.) 2. kötet p. 126r »MEK RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
249.) 2. kötet p. 126v »MEK RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
250.) 2. kötet p. 127v »MEK RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
251.) 2. kötet p. 128r »MEK RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)