Énekeskönyv Debrecen, 1570 (református)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 25 RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
2.) . kötet p. 25 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
3.) . kötet p. 28 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
4.) . kötet p. 30 RPHA 1035 Németi Ferenc: Nagy keserves szívvel könyörgének… (Ps 43=44)
5.) . kötet p. 35 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
6.) . kötet p. 36 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
7.) . kötet p. 37 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
8.) . kötet p. 39 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
9.) . kötet p. 40 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
10.) . kötet p. 41 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
11.) . kötet p. 43 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
12.) . kötet p. 45 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
13.) . kötet p. 46 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
14.) . kötet p. 47 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
15.) . kötet p. 50 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
16.) . kötet p. 52 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
17.) . kötet p. 53 RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
18.) . kötet p. 54 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
19.) . kötet p. 56 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
20.) . kötet p. 59 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
21.) . kötet p. 61 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
22.) . kötet p. 63 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
23.) . kötet p. 64 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
24.) . kötet p. 72 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
25.) . kötet p. 73 RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
26.) . kötet p. 74 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
27.) . kötet p. 75 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
28.) . kötet p. 75 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
29.) . kötet p. 76 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
30.) . kötet p. 77 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
31.) . kötet p. 78 RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
32.) . kötet p. 79 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
33.) . kötet p. 80 RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
34.) . kötet p. 82 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
35.) . kötet p. 84 RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
36.) . kötet p. 86 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
37.) . kötet p. 88 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
38.) . kötet p. 90 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
39.) . kötet p. 93 RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
40.) . kötet p. 98 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
41.) . kötet p. 100 RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
42.) . kötet p. 104 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
43.) . kötet p. 104 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
44.) . kötet p. 105 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
45.) . kötet p. 107 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
46.) . kötet p. 107 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
47.) . kötet p. 110 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
48.) . kötet p. 112 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
49.) . kötet p. 112 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
50.) . kötet p. 114 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
51.) . kötet p. 115 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
52.) . kötet p. 116 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
53.) . kötet p. 117 RPHA 0782 Gálszécsi István: Krisztus a mi bűneinkért meghala… (Húsvéti dicséret)
54.) . kötet p. 119 RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
55.) . kötet p. 121 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
56.) . kötet p. 123 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
57.) . kötet p. 124 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
58.) . kötet p. 125 RPHA 1290 Melius Juhász Péter: Sokszor kellene erről emlékeznünk… (Úrvacsora-ének)
59.) . kötet p. 137 RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
60.) . kötet p. 139 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
61.) . kötet p. 142 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
62.) . kötet p. 143 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
63.) . kötet p. 145 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
64.) . kötet p. 146 RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
65.) . kötet p. 148 RPHA 1351 Szükség nekünk Krisztus jótétéről… (Úrvacsora-ének)
66.) . kötet p. 150 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
67.) . kötet p. 151 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
68.) . kötet p. 152 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
69.) . kötet p. 153 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
70.) . kötet p. 154 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
71.) . kötet p. 155 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
72.) . kötet p. 156 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
73.) . kötet p. 156 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
74.) . kötet p. 157 RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
75.) . kötet p. 158 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
76.) . kötet p. 158 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
77.) . kötet p. 160 RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
78.) . kötet p. 162 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
79.) . kötet p. 164 RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
80.) . kötet p. 164 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
81.) . kötet p. 166 RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
82.) . kötet p. 168 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
83.) . kötet p. 170 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
84.) . kötet p. 171 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
85.) . kötet p. 173 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
86.) . kötet p. 174 RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
87.) . kötet p. 175 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
88.) . kötet p. 176 RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
89.) . kötet p. 178 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
90.) . kötet p. 180 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
91.) . kötet p. 181 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
92.) . kötet p. 182 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
93.) . kötet p. 183 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
94.) . kötet p. 184 RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
95.) . kötet p. 184 RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
96.) . kötet p. 185 RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
97.) . kötet p. 186 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
98.) . kötet p. 187 RPHA 0089 Batizi András: Áldott legyen mindörökké az Atya Isten… (A közbenjáró Krisztusról dicséret)
99.) . kötet p. 190 RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
100.) . kötet p. 204 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
101.) . kötet p. 205 RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)