A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) 1. kötet p. A4r RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
2.) 1. kötet p. A5r RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
3.) 1. kötet p. A5v RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
4.) 1. kötet p. A6v RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
5.) 1. kötet p. A8r RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
6.) 1. kötet p. B1r RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
7.) 1. kötet p. B1r RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
8.) 1. kötet p. B2v RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
9.) 1. kötet p. B3v RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
10.) 1. kötet p. B4v RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
11.) 1. kötet p. B5v RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
12.) 1. kötet p. B6v RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
13.) 1. kötet p. B8r RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
14.) 1. kötet p. C1r RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
15.) 1. kötet p. C2r RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
16.) 1. kötet p. C3v RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
17.) 1. kötet p. C6r RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
18.) 1. kötet p. D1r RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
19.) 1. kötet p. D2v RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
20.) 1. kötet p. D4v RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
21.) 1. kötet p. D5v RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
22.) 1. kötet p. D8v RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
23.) 1. kötet p. 0v RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
24.) 1. kötet p. 0r RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
25.) 1. kötet p. 0v RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
26.) 1. kötet p. F1r RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
27.) 1. kötet p. F2v RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
28.) 1. kötet p. F5r RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
29.) 1. kötet p. G1r RPHA 0417 Fényességes tengernek csillaga… (Nyomorult országunk megszabadulásáért könyörgés)
30.) 1. kötet p. G2v RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
31.) 1. kötet p. G5r RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
32.) 1. kötet p. G6v RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
33.) 1. kötet p. G8v RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
34.) 1. kötet p. H2r RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
35.) 1. kötet p. H4v RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
36.) 1. kötet p. H6r RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
37.) 1. kötet p. H7r RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
38.) 1. kötet p. H8r RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
39.) 1. kötet p. I1v RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
40.) 1. kötet p. I3r RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
41.) 1. kötet p. I4v RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
42.) 1. kötet p. I6r RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
43.) 1. kötet p. I7v RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
44.) 1. kötet p. I8v RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
45.) 1. kötet p. K1v
1. kötet p. M5v
RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
46.) 1. kötet p. K6r RPHA 1040 Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék… (Karácsonyi cantio)
47.) 1. kötet p. K6v RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
48.) 1. kötet p. K7v RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
49.) 1. kötet p. K8v RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
50.) 1. kötet p. L1r RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
51.) 1. kötet p. L4r RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
52.) 1. kötet p. L5v RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
53.) 1. kötet p. L6v RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
54.) 1. kötet p. L8r RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
55.) 1. kötet p. M1v RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
56.) 1. kötet p. M3r RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
57.) 1. kötet p. M3v RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
58.) 1. kötet p. M4v RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
59.) 1. kötet p. M6r RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
60.) 1. kötet p. M7v RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
61.) 1. kötet p. M8v RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
62.) 1. kötet p. N2r RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
63.) 1. kötet p. N4r RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
64.) 1. kötet p. N5v RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
65.) 1. kötet p. N7r RPHA 0782 Gálszécsi István: Krisztus a mi bűneinkért meghala… (Húsvéti dicséret)
66.) 1. kötet p. N8v RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
67.) 1. kötet p. O3v RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
68.) 1. kötet p. O5v RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
69.) 1. kötet p. O7v RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
70.) 1. kötet p. P1r RPHA 0948 Szkhárosi Horvát András: Mind e világnak, ím, esze veszett… (Ps 2=2)
71.) 1. kötet p. P7v RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
72.) 1. kötet p. Q2v RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
73.) 1. kötet p. Q5v RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
74.) 1. kötet p. Q7r RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
75.) 1. kötet p. R1v RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
76.) 1. kötet p. R3v RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
77.) 1. kötet p. R6v RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
78.) 1. kötet p. R7v RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
79.) 1. kötet p. S1r RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
80.) 1. kötet p. S3v RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
81.) 1. kötet p. S5r RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
82.) 1. kötet p. S6v RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
83.) 1. kötet p. S7v RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
84.) 1. kötet p. T2v RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
85.) 1. kötet p. T4r RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
86.) 1. kötet p. T6r RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
87.) 1. kötet p. T7v RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
88.) 1. kötet p. V2r RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
89.) 1. kötet p. V4v RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
90.) 1. kötet p. V5r RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
91.) 1. kötet p. V7v RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
92.) 1. kötet p. X1r RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
93.) 1. kötet p. X3r RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
94.) 1. kötet p. X7r RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
95.) 1. kötet p. Y1r RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
96.) 1. kötet p. Y2r RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
97.) 1. kötet p. Y3v RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
98.) 1. kötet p. Y5r RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
99.) 1. kötet p. Y5v RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
100.) 1. kötet p. Y6v RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
101.) 1. kötet p. Y7r RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
102.) 1. kötet p. Y8r RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
103.) 1. kötet p. Z1v RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
104.) 1. kötet p. Z2v RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
105.) 1. kötet p. Z5r RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
106.) 1. kötet p. Z6v RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
107.) 2. kötet p. a1r RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
108.) 2. kötet p. a5v RPHA 1165 Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra… (Benedicamus)
109.) 2. kötet p. a5v RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
110.) 2. kötet p. b2r RPHA 0565 Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen… (Benedicamus)
111.) 2. kötet p. b2v RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
112.) 2. kötet p. b8r RPHA 0405 Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent… (Benedicamus)
113.) 2. kötet p. c1r RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
114.) 2. kötet p. c6r RPHA 0080 Áldjuk és felmagasztaljuk a Krisztus által az Atya Istent… (Benedicamus)
115.) 2. kötet p. c6v RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
116.) 2. kötet p. d3r RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
117.) 2. kötet p. d3v RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
118.) 2. kötet p. d8v RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
119.) 2. kötet p. 0v RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
120.) 2. kötet p. 0v RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
121.) 2. kötet p. 0v RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)