Historiac melyeket a Szent Bibliabol Kolozsvár, 1556 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) A. kötet p. a2v RPHA 0358 Fekete Imre: Emlékezhetünk, régen ó törvényben… (Királyoknak könyveikből história)
2.) A. kötet p. d3r RPHA 0818 Biai Gáspár: Krónikákat régiekről kell most olvasnunk… (Dávid király és Betszabé históriája)
3.) A. kötet p. f4r RPHA 1260 Csikei István: Sok királyoknak haláluk után… (Akháb és Illés históriája)
4.) A. kötet p. g2v RPHA 1015 Sztárai Mihály: Mostan emlékezzünk a keresztyénekről… (Akháb és Illés históriája)
5.) A. kötet p. H2r RPHA 0124 Batizi András: Az én beszédemet ti meghallgassátok… (Meglett és megleendő dolgok históriája)
6.) A. kötet p. L1v RPHA 1192 Batizi András: Régen, nagy időben, a vízözön után… (Izsák házasságáról való história)
7.) A. kötet p. l3v RPHA 0662 Székely Balázs: Jersze, emlékezzünk mostan mi nagy dolgokról… (Tóbiás históriája)
8.) A. kötet p. M3v RPHA 0661 Farkas András: Jersze, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságáról… (A zsidó és magyar nemzetről)
9.) A. kötet p. n3r RPHA 1197 Sztárai Mihály: Régi nagy időben vala Asszíriában… (Holofernész és Judit históriája)
10.) A. kötet p. P1r RPHA 0432 Dézsi András: Gondom nagy volt az elkezdett dolgomra… (Mózes és Józsué hadáról való história)
11.) A. kötet p. Q2r RPHA 1191 Batizi András: Régen ez vala, mikor Jézus Urunk… (Az istenfélő vitéz Gedeonról szép história)
12.) A. kötet p. q4r RPHA 0958 Dézsi András: Minden embert erre szívem szerint intek… (Tóbiás házasságáról)
13.) A. kötet p. R3v RPHA 1284 Fekete Imre: Sokat Szentírásból eddig emlékeztünk… (Az erős és istenfélő vitéz Sámsonról história)
14.) A. kötet p. t2r RPHA 1189 Kákonyi Péter: Régen vala a neves Perzsiában… (Asvérus királyról szóló história)
15.) A. kötet p. V2r RPHA 1250 Kákonyi Péter: Sok erős vitézek voltak e világban… (Sámson históriája)
16.) A. kötet p. x3r RPHA 1205 Rettenetes Istennek nagy haragja… (Manasszészről és Nabukodonozorról penitenciára intő história)
17.) A. kötet p. y4r RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
18.) A. kötet p. Y4v RPHA 1041 Dézsi András: Nagy sok szent írásokat jelentettem… (História a levitáról)
19.) A. kötet p. z3r RPHA 0570 Illik emlékeznünk régi ó törvényről… (A három istenfélő férfiakról)
20.) A. kötet p. a4r RPHA 0238 Batizi András: Dániel ezt írja, minden meghallgassa… (Zsuzsanna asszonynak históriája)
21.) A. kötet p. c2v RPHA 1190 Régen ez vala ó törvényben… (A babiloniabeli Bél és sárkány bálvány istenekről való história)
22.) A. kötet p. e1r RPHA 1091 Batizi András: Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra… (Jónás próféta históriája)
23.) A. kötet p. e4r RPHA 1194 ? Sztárai Mihály: Régen ó törvényben vala Jeruzsálemben… (Eleázár és Antiochus históriája)
24.) A. kötet p. g2r RPHA 1204 Szkhárosi Horvát András: Rettenetes e világnak mostan minden dolga… (Az átokról)