Aesopi Phrygis fabulae Bécs, 1536 (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 10r RPHA 0016 Pesti Gábor: A kakas minden bolond ember leszen… (Értelme)
2.) . kötet p. 10v RPHA 0453 Pesti Gábor: Ha a hatalmas gonoszt akar tenni… (Értelme)
3.) . kötet p. 11r RPHA 1409 Pesti Gábor: Úgy leszen dolga minden bolond polgárnak… (Értelme)
4.) . kötet p. 11v RPHA 0121 Pesti Gábor: Az eben a telhetetlen embert érti… (Értelme)
5.) . kötet p. 12r RPHA 1357 Pesti Gábor: Társaságba hatalmassal ha ki jár… (Értelme)
6.) . kötet p. 12v RPHA 0468 Pesti Gábor: Ha valamit valaki hálálatlannal teszen… (Értelme)
7.) . kötet p. 12v RPHA 2008 Pesti Gábor: Történik gyakorta, hogy kinek ember javát akarta… (Értelme)
8.) . kötet p. 13r RPHA 0467 Pesti Gábor: Ha valakin hitványság bosszúságot teszen… (Értelme)
9.) . kötet p. 13v RPHA 0687 Pesti Gábor: Jóllehet a gazdagságok gyönyörűséget mutatnak… (Értelme)
10.) . kötet p. 14r RPHA 0970 Pesti Gábor: Mindenek tanácsát eszedbe ne vegyed… (Értelme)
11.) . kötet p. 14v RPHA 0345 Pesti Gábor: Ember mikor magát bírja, ha kegyetlenkedik… (Értelme)
12.) . kötet p. 14v RPHA 1277 Pesti Gábor: Sokan, kik dicséretet emberektől kívánnak… (Értelme)
13.) . kötet p. 15r RPHA 1460 Pesti Gábor: Valaki magát oly dologba foglalja… (Értelme)
14.) . kötet p. 15v RPHA 0679 Pesti Gábor: Jó a kegyelmesség, mert vele a segítség… (Értelme)
15.) . kötet p. 16r RPHA 0022 Pesti Gábor: A mennyeieket mindenek tiszteljék… (Értelme)
16.) . kötet p. 16r RPHA 1466 Pesti Gábor: Vannak, kiknek mikor jó tanácsot adnak… (Értelme)
17.) . kötet p. 17r RPHA 0598 Pesti Gábor: Isten kit mivel szeret, nem kell igen bánni… (Értelme)
18.) . kötet p. 17r RPHA 0882 Pesti Gábor: Mely népnek királya mikoron kegyelmes… (Értelme)
19.) . kötet p. 17v RPHA 0317 Pesti Gábor: Egy kevés haszonért sokat el ne veszess… (Értelme)
20.) . kötet p. 18r RPHA 0987 Pesti Gábor: Mindent mindenekre vaj hogy nem kell bízni… (Értelme)
21.) . kötet p. 18r RPHA 1279 Pesti Gábor: Sokan, kik igen nagyokkal kérkednek… (Értelme)
22.) . kötet p. 18v RPHA 0989 Pesti Gábor: Mindenütt kellesz, míg hasznod vehetik… (Értelme)
23.) . kötet p. 19r RPHA 0163 Pesti Gábor: Bátor a természet sok jóval szeressen… (Értelme)
24.) . kötet p. 19v RPHA 0519 Pesti Gábor: Hamisnak hamisat ha valaki teszen… (Értelme)
25.) . kötet p. 19v RPHA 1001 Pesti Gábor: Mit a szülők mondnak, abban légy foglalatos… (Értelme)
26.) . kötet p. 20r RPHA 0747 Pesti Gábor: Ki megcsal, annak másszor hinni nem bátorságos… (Értelme)
27.) . kötet p. 20v RPHA 1196 Pesti Gábor: Régi mondás, szeget szeggel kell kiütni… (Értelme)
28.) . kötet p. 21r RPHA 0985 Pesti Gábor: Mindennek ő magát jól meg kell rostálni… (Értelme)
29.) . kötet p. 21r RPHA 1391 Pesti Gábor: Tudósok azt mondják, hogy semmi a szépség… (Értelme)
30.) . kötet p. 21v RPHA 0072 Pesti Gábor: Aki mindazt szólja, kit ő kedve akar… (Értelme)
31.) . kötet p. 22r RPHA 0751 Pesti Gábor: Kicsinynek kicsinységén meg kell elégedni… (Értelme)
32.) . kötet p. 22v RPHA 0333 Pesti Gábor: Ellenség, ha szép szót ad, minden rá gondoljon… (Értelme)
33.) . kötet p. 23r RPHA 0353 Pesti Gábor: Emberrel mikor vagyon minden jó szerencse… (Értelme)
34.) . kötet p. 23v RPHA 0874 Pesti Gábor: Méltán lőn így dolga púpteneverének… (Értelme)
35.) . kötet p. 24r RPHA 1143 Pesti Gábor: Olyan az irígység, nemcsak magának árt… (Értelme)
36.) . kötet p. 24r RPHA 1281 Pesti Gábor: Sokan olyanok vagyunk, kik igen okoskodunk… (Értelme)
37.) . kötet p. 24v RPHA 0351 Pesti Gábor: Embernek mindenkoron jól rá kell gondolni… (Értelme)
38.) . kötet p. 25r RPHA 0737 Pesti Gábor: Kérlek, vedd jól eszedbe, és tedd el-be tegzedbe… (Értelme)
39.) . kötet p. 25r RPHA 1461 Pesti Gábor: Valakinek ellensége nagy vagyon… (Értelme)
40.) . kötet p. 25v RPHA 0828 Pesti Gábor: Látod-e, hogy egy tag más nélkül nem lehet… (Értelme)
41.) . kötet p. 26r RPHA 0567 Pesti Gábor: Így jár e világ, noha én bővelkedem… (Értelme)
42.) . kötet p. 26v RPHA 1274 Pesti Gábor: Sok veszedelem között ha valaki leszen… (Értelme)
43.) . kötet p. 27r RPHA 0338 Pesti Gábor: Ember, aki dolgát elő akarja vinni… (Értelme)
44.) . kötet p. 27v RPHA 2009 Pesti Gábor: Ember, míg marhájával ösztövérül vagyon… (Értelme)
45.) . kötet p. 28r RPHA 0923 Pesti Gábor: Micsoda, mit nem művelünk a jó gazdagságért… (Értelme)
46.) . kötet p. 28v RPHA 1454 Pesti Gábor: Vajha meggondolnók, hogy Isten mindent lát… (Értelme)
47.) . kötet p. 29r RPHA 0157 Pesti Gábor: Azt mondják, hogyha elhagyod eszedet… (Értelme)
48.) . kötet p. 29r RPHA 1275 Pesti Gábor: Sokakat megnyomorít a hamis tanúság… (Értelme)
49.) . kötet p. 29v RPHA 0350 Pesti Gábor: Embernek, ki farkas, soha nem kell hinni… (Értelme)
50.) . kötet p. 30r RPHA 0050 Pesti Gábor: A természetet bátor ugyan bottal kergessed… (Értelme)
51.) . kötet p. 30v RPHA 0955 Pesti Gábor: Minden dolgok növekednek a jó egyességgel… (Értelme)
52.) . kötet p. 31r RPHA 0435 Pesti Gábor: Gonosz társaságot el kell távoztatnunk… (Értelme)
53.) . kötet p. 31r RPHA 1095 Pesti Gábor: Nyomorultat meg kell segítenünk… (Értelme)
54.) . kötet p. 31v RPHA 0843 Pesti Gábor: Leszen az gyakorta, hogy ki másnak vesztét akarta… (Értelme)
55.) . kötet p. 32r RPHA 0051 Pesti Gábor: A tevő és tétető egyaránt lakoljon… (Értelme)
56.) . kötet p. 33r RPHA 0190 Pesti Gábor: Bölcsek, mindenek nekünk nyilván mondják… (Értelme)
57.) . kötet p. 33v RPHA 0009 Pesti Gábor: A gyakorta való látás emberrel azt teszi… (Értelme)
58.) . kötet p. 33v RPHA 1142 Pesti Gábor: Oly háznál nem kell maradni bérért… (Értelme)
59.) . kötet p. 34r RPHA 0455 Pesti Gábor: Ha hatalmas ellen erőddel nem állhatsz… (Értelme)
60.) . kötet p. 34v RPHA 0164 Pesti Gábor: Bátor ember ő maga jámbor legyen… (Értelme)
61.) . kötet p. 35r RPHA 0008 Pesti Gábor: A gonosznak, ki jót nem akar tenni… (Értelme)
62.) . kötet p. 35v RPHA 0389 Pesti Gábor: Ereje felett tenni senki ne kívánjon… (Értelme)
63.) . kötet p. 35v RPHA 0529 Pesti Gábor: Hazugnak végre az igaz szavát sem hiszik… (Értelme)
64.) . kötet p. 36r RPHA 0727 Pesti Gábor: Kérded-e, miért a jószágra irígykedhetnek… (Értelme)
65.) . kötet p. 36r RPHA 2010 Pesti Gábor: Az ártatlanokon gonoszok igen uralkodnak… (Értelme)
66.) . kötet p. 36v RPHA 2011 Pesti Gábor: Tudják az istenek, kinek mit kell adni… (Értelme)
67.) . kötet p. 37r RPHA 0764 Pesti Gábor: Kit ereje elhagyott, eszével kell élni… (Értelme)
68.) . kötet p. 37v RPHA 0536 Pesti Gábor: Hiábavaló félelmek szívedbe ha szállnak… (Értelme)
69.) . kötet p. 37v RPHA 0980 Pesti Gábor: Minden, ki igen bölcselkedik, eszét eltéveszti… (Értelme)
70.) . kötet p. 38r RPHA 0820 Pesti Gábor: Ládd-e, hogy egymással minden jót kell tennünk… (Értelme)
71.) . kötet p. 38v RPHA 0750 Pesti Gábor: Kiben vagyon torkosság és telhetetlenség… (Értelme)
72.) . kötet p. 38v RPHA 0942 Pesti Gábor: Mikoron a dolog fejedelem választáson áll… (Értelme)
73.) . kötet p. 39r RPHA 0206 Pesti Gábor: Boldog, ki máson vehet oly jó tanulságot… (Értelme)
74.) . kötet p. 39v RPHA 0532 Pesti Gábor: Hely és idő sokszor adnak bátorságot… (Értelme)
75.) . kötet p. 40r RPHA 0636 Pesti Gábor: Jelenvaló dolgokat sokszor megutálunk… (Értelme)
76.) . kötet p. 40v RPHA 1059 Pesti Gábor: Néha ember azt tudja, hogy jól cselekedik… (Értelme)
77.) . kötet p. 40v RPHA 1074 Pesti Gábor: Nem mindenha azok boldogok, kiknek tulajdonítják… (Értelme)
78.) . kötet p. 41r RPHA 0396 Pesti Gábor: Ez példa neked, ne higgy mindeneknek… (Értelme)
79.) . kötet p. 41v RPHA 0006 Pesti Gábor: A gazdagságok hadban sokszor kárrá válnak… (Értelme)
80.) . kötet p. 41v RPHA 1072 Pesti Gábor: Nem mind barátink, kik szép szót ránk raknak… (Értelme)
81.) . kötet p. 42r RPHA 0120 Pesti Gábor: Az bizony dolog, hogy a szerelem azt teszi… (Értelme)
82.) . kötet p. 42v RPHA 1075 Pesti Gábor: Nem mindenkor az az erős, aki magát hányja… (Értelme)
83.) . kötet p. 43r RPHA 1043 Pesti Gábor: Nagyra való bíztodban a kicsinyt el ne hagyjad… (Értelme)
84.) . kötet p. 43v RPHA 0520 Pesti Gábor: Hangyán az eszes embert, télen a vénséget vegyed… (Értelme)
85.) . kötet p. 43v RPHA 0759 Pesti Gábor: Kinek nyavalyája mikor jelen vagyon… (Értelme)
86.) . kötet p. 44r RPHA 0893 Pesti Gábor: Mennyi mag vagyon egy nagy hold kenderben… (Értelme)
87.) . kötet p. 44v RPHA 1278 Pesti Gábor: Sokan, kik ő rendekben nagy bátran éltenek… (Értelme)
88.) . kötet p. 45r RPHA 1146 Pesti Gábor: Olyról fedj mást meg, ki tebenned nincsen… (Értelme)
89.) . kötet p. 45v RPHA 1056 Pesti Gábor: Ne mutasd magad, ki nem vagy, embereknek… (Értelme)
90.) . kötet p. 45v RPHA 1057 Pesti Gábor: Ne siess hirtelenkedni és mindennel vetekedni… (Értelme)
91.) . kötet p. 46r RPHA 0922 Pesti Gábor: Micsoda lehet ennél nagyobb rútság… (Értelme)
92.) . kötet p. 46v RPHA 1144 Pesti Gábor: Olyan e világi hiábavaló kevélység… (Értelme)
93.) . kötet p. 47r RPHA 1282 Pesti Gábor: Sokan vannak az uraim, kik olyat kívánnak… (Értelme)
94.) . kötet p. 47v RPHA 0133 Pesti Gábor: Az igaz barátság ritka, mint a fekete hattyú… (Értelme)
95.) . kötet p. 47v RPHA 0454 Pesti Gábor: Ha azt akarod, sokáig hogy ne nevessenek… (Értelme)
96.) . kötet p. 48r RPHA 0344 Pesti Gábor: Ember hozzá hasonlóval bátrabban együtt mehet… (Értelme)
97.) . kötet p. 48v RPHA 0336 Pesti Gábor: Elvett jóról hálákat adván emlékezzünk… (Értelme)
98.) . kötet p. 49r RPHA 1070 Pesti Gábor: Nem kell a keménységbe elmerülni… (Értelme)
99.) . kötet p. 49r RPHA 1092 Pesti Gábor: Nyilván vagyon, mit ember tehessen… (Értelme)
100.) . kötet p. 49v RPHA 1044 Pesti Gábor: Náladnál hatalmasb ellen járni veszedelmes… (Értelme)
101.) . kötet p. 50r RPHA 0352 Pesti Gábor: Embernek vakmerőnek lenni nagy gőz… (Értelme)
102.) . kötet p. 50v RPHA 0030 Pesti Gábor: A nagyok dolgában is vagyon nyomorúság… (Értelme)
103.) . kötet p. 50v RPHA 0122 Pesti Gábor: Az egyenességgel állatok, mindenek nőnek… (Értelme)
104.) . kötet p. 51r RPHA 1240 Pesti Gábor: Soha meg nem elégedik a gonosz fösvénység… (Értelme)
105.) . kötet p. 51v RPHA 0346 Pesti Gábor: Ember mit nem tehet testi erejével… (Értelme)
106.) . kötet p. 52r RPHA 0758 Pesti Gábor: Kinek mint mi tetszik, úgy mondja… (Értelme)
107.) . kötet p. 52v RPHA 0857 Pesti Gábor: Másnak kik kárt tesznek, néha ők is kárt vallnak… (Értelme)
108.) . kötet p. 53r RPHA 1412 Pesti Gábor: Úgyan teszen, aki minden jóra taníthatatlan… (Értelme)
109.) . kötet p. 53v RPHA 0018 Pesti Gábor: A kettős szájú embert el kell távoztatnunk… (Értelme)
110.) . kötet p. 54r RPHA 0307 Pesti Gábor: E világon sokan oly bolondok vannak… (Értelme)
111.) . kötet p. 54v RPHA 0136 Pesti Gábor: Az istenek embert akkoron segítnek… (Értelme)
112.) . kötet p. 54v RPHA 1090 Pesti Gábor: Noha kicsiny leszen neked ellenséged… (Értelme)
113.) . kötet p. 55r RPHA 1411 Pesti Gábor: Úgyan jár, ki eszét bolondul eltéveszti… (Értelme)
114.) . kötet p. 55v RPHA 0070 Pesti Gábor: Aki ifjúságában resten cselekedik… (Értelme)
115.) . kötet p. 55v RPHA 0601 Pesti Gábor: Istenek akaratját senki nem tudhatja… (Értelme)
116.) . kötet p. 56v RPHA 0546 Pesti Gábor: Hogy életedet jól viseljed, szükség munkálódni… (Értelme)
117.) . kötet p. 57r RPHA 1276 Pesti Gábor: Sokan dicséretet oly igen kívánnak… (Értelme)
118.) . kötet p. 57r RPHA 1329 Pesti Gábor: Szépen felelt volt az oroszlán az ebnek… (Értelme)
119.) . kötet p. 57v RPHA 1375 Pesti Gábor: Természet ő ajándékit sokképpen osztogatta… (Értelme)
120.) . kötet p. 58r RPHA 0166 Pesti Gábor: Bátorságosb mindenkor az egy jó tanulság… (Értelme)
121.) . kötet p. 58v RPHA 0045 Pesti Gábor: A szép öltözet senkinek eszét el nem változtatja… (Értelme)
122.) . kötet p. 59r RPHA 0210 Pesti Gábor: Bolondság embernek olyról törekedni… (Értelme)
123.) . kötet p. 59r RPHA 0745 Pesti Gábor: Ki magát dolgához esztelen foglalja… (Értelme)
124.) . kötet p. 60r RPHA 0928 Pesti Gábor: Mikor az ellenség neked azt mutatja… (Értelme)
125.) . kötet p. 60v RPHA 0328 Pesti Gábor: Egynek egy helyen szerencséje nagyobb vagyon… (Értelme)
126.) . kötet p. 62r RPHA 0161 Pesti Gábor: Barátinkban és rokoninkban mennyi haszon legyen… (Értelme)
127.) . kötet p. 63r RPHA 0191 Pesti Gábor: Bölcsnek, mindennek úgy kell emberkedni… (Értelme)
128.) . kötet p. 63v RPHA 0557 Pesti Gábor: Idegen népek között eszesül ki akar tenni… (Értelme)
129.) . kötet p. 64r RPHA 0765 Pesti Gábor: Kit közel érhetni, nem kell arra bizonyság… (Értelme)
130.) . kötet p. 64v RPHA 0602 Pesti Gábor: Istenek titkokat, mindeneket jól tudnak… (Értelme)
131.) . kötet p. 65r RPHA 0297 Pesti Gábor: E példa ad mindennek itt oly tanulságot… (Értelme)
132.) . kötet p. 65r RPHA 0748 Pesti Gábor: Ki meghízik e világi nagy sok gazdagsággal… (Értelme)
133.) . kötet p. 65v RPHA 0187 Pesti Gábor: Bölcs ember haláltól hogy megszabaduljon… (Értelme)
134.) . kötet p. 66r RPHA 0299 Pesti Gábor: E példa magát oly emberre forgatja… (Értelme)
135.) . kötet p. 66v RPHA 1408 Pesti Gábor: Úgy jár az, ki önnön mesterségét elhagyja… (Értelme)
136.) . kötet p. 67r RPHA 0003 Pesti Gábor: A fejedelmeknek ő méltatlanságuk… (Értelme)
137.) . kötet p. 67v RPHA 0005 Pesti Gábor: A fösvény, ha lehetne, még Istent is megcsalná… (Értelme)
138.) . kötet p. 68r RPHA 0330 Pesti Gábor: Elejét veszi dolgának, ezen ki akar cselekedni… (Értelme)
139.) . kötet p. 68v RPHA 0208 Pesti Gábor: Bolondnak gyakorta kár fülét felnyitja… (Értelme)
140.) . kötet p. 69r RPHA 0188 Pesti Gábor: Nagy dolog, mi legyen e világ állapotja… (Értelme)
141.) . kötet p. 70r RPHA 1180 Pesti Gábor: Pokol dolog, ki barátját megcsalja… (Értelme)
142.) . kötet p. 70v RPHA 1222 Pesti Gábor: Senkinek senkit meg nem kell utálni… (Értelme)
143.) . kötet p. 71r RPHA 1465 Pesti Gábor: Vannak, kik szín alatt szerelmet mutatnak… (Értelme)
144.) . kötet p. 71v RPHA 0103 Pesti Gábor: Attól, ki ártani szokott természete szerint… (Értelme)
145.) . kötet p. 72r RPHA 0162 Pesti Gábor: Bátor a gonosz ember jót sokat fogadjon… (Értelme)
146.) . kötet p. 72v RPHA 0349 Pesti Gábor: Embernek, gonosznak, mindennek szokása… (Értelme)
147.) . kötet p. 73r RPHA 0686 Pesti Gábor: Jókat mindenkor jóval kell illetni… (Értelme)
148.) . kötet p. 73v RPHA 0298 Pesti Gábor: E példa embernek nyilván megjelenti… (Értelme)
149.) . kötet p. 73v RPHA 0967 Pesti Gábor: Mindenek jól lesznek, ha alkalmas idején lesznek… (Értelme)
150.) . kötet p. 74r RPHA 0096 Pesti Gábor: Amit ember akar, nem mindenkor lehet… (Értelme)
151.) . kötet p. 74v RPHA 0528 Pesti Gábor: Hazugnak hazugsága mélyebb a tengernél… (Értelme)
152.) . kötet p. 75r RPHA 1457 Pesti Gábor: Valaki az emberi dologról megemlékezik… (Értelme)
153.) . kötet p. 75v RPHA 0343 Pesti Gábor: Ember, hogy meg akar halni, akárhogy fogadja… (Értelme)
154.) . kötet p. 76r RPHA 0337 Pesti Gábor: Ember a bosszúállást oly igen kívánja… (Értelme)
155.) . kötet p. 76r RPHA 0440 Pesti Gábor: Gyakorta bűnön jő emberre oly fereferencse… (Értelme)
156.) . kötet p. 76v RPHA 0991 Pesti Gábor: Mint a feketét ember nehezen fehéríti… (Értelme)
157.) . kötet p. 77r RPHA 0746 Pesti Gábor: Ki magát vakmerőül jeles dologba foglalja… (Értelme)
158.) . kötet p. 77v RPHA 1145 Pesti Gábor: Olyan ebet kell adni a hivalkodóknak… (Értelme)
159.) . kötet p. 78r RPHA 0209 Pesti Gábor: Bolondok jószerencse idején magukat elfelejtik… (Értelme)
160.) . kötet p. 78v RPHA 0131 Pesti Gábor: Az eszes embernek minden békét hagyjon… (Értelme)
161.) . kötet p. 79r RPHA 0046 Pesti Gábor: A szépség állatoknak nem sok voltán áll… (Értelme)
162.) . kötet p. 79r RPHA 0961 Pesti Gábor: Minden, ki őmagát ellenségére bízza… (Értelme)
163.) . kötet p. 79v RPHA 0563 Pesti Gábor: Igazságnak gonosznál semmi helye nincsen… (Értelme)
164.) . kötet p. 80r RPHA 0986 Pesti Gábor: Mindennek példa ez, ki magát elhiszi… (Értelme)
165.) . kötet p. 80v RPHA 0404 Pesti Gábor: Félénknél, hogy bátor legyen, nem fog semmi intés… (Értelme)
166.) . kötet p. 81r RPHA 0439 Pesti Gábor: Gyakorta a gonosz ellenségnek melyet kívánunk… (Értelme)
167.) . kötet p. 81v RPHA 0193 Pesti Gábor: Bölcshöz illik mindenen, hogy el ne eredjen… (Értelme)
168.) . kötet p. 81v RPHA 0953 Pesti Gábor: Minden dolgok, kik idejekorán nem lesznek… (Értelme)
169.) . kötet p. 82r RPHA 0756 Pesti Gábor: Kik pohár után szólnak, el kell távoztatnunk… (Értelme)
170.) . kötet p. 83r RPHA 0137 Pesti Gábor: Az istenek mindenkor jámboron keserülnek… (Értelme)
171.) . kötet p. 83r RPHA 0768 Pesti Gábor: Könnyebb elszenvedni a nyavalyásságot… (Értelme)
172.) . kötet p. 84r RPHA 0334 Pesti Gábor: Ellenségnek jelen volta rettenetességes… (Értelme)
173.) . kötet p. 84r RPHA 0752 Pesti Gábor: Kígyó, ha elvágott farkát megtekinti… (Értelme)
174.) . kötet p. 84v RPHA 1140 Pesti Gábor: Okosnak, mindennek ezt kell tartani eszébe… (Értelme)
175.) . kötet p. 84v RPHA 1377 Pesti Gábor: Tettét az oly ember igen ritkán bánja… (Értelme)
176.) . kötet p. 85r RPHA 0858 Pesti Gábor: Még az istenek is azt úgy hagyták lenni… (Értelme)
177.) . kötet p. 85v RPHA 1027 Pesti Gábor: Nagy dolgok meglesznek, ha ráigyekezel… (Értelme)
178.) . kötet p. 86r RPHA 0348 Pesti Gábor: Embernek az oly bosszúság legnehezebb leszen… (Értelme)
179.) . kötet p. 86r RPHA 0441 Pesti Gábor: Gyakorta kicsinyek, kiket semminek gyanítnak… (Értelme)
180.) . kötet p. 86v RPHA 0755 Pesti Gábor: Kik nagy kérkedésbe magukat foglalják… (Értelme)
181.) . kötet p. 87r RPHA 0527 Pesti Gábor: Hazudozóknak szavát soha nem kell hinni… (Értelme)
182.) . kötet p. 87v RPHA 0436 Pesti Gábor: Gonoszok ajándékit mind meg kell utálnunk… (Értelme)
183.) . kötet p. 88r RPHA 0300 Pesti Gábor: E példa mindennek azt nyilván mondja… (Értelme)
184.) . kötet p. 88v RPHA 1386 Pesti Gábor: Tisztelvén féljék mindenek az istenségeket… (Értelme)
185.) . kötet p. 89r RPHA 1083 Pesti Gábor: Nincsen jobb tette e földön vénségnek… (Értelme)