Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) A. kötet p. 11 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
2.) A. kötet p. 15 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
3.) A. kötet p. 16 RPHA 0802 Debreceni Szőr Gáspár: Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság… (Esti hymnus)
4.) A. kötet p. 26 RPHA 1485 Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük… (Adventi dicséret)
5.) A. kötet p. 34 RPHA 1315 Erdélyi Máté: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Szent István haláláról való ének)
6.) A. kötet p. 39 RPHA 1195 Régi időben megírta Jeremiás szent próféta… (Nagyheti dicséret)
7.) A. kötet p. 57 RPHA 0665 Jézus Krisztus feltámada, alleluja… (Húsvéti hymnus)
8.) A. kötet p. 59 RPHA 0019 A Krisztus mennybe felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki cantio)
9.) A. kötet p. 60 RPHA 0036 A Pünkösdnek jeles napján, alleluja… (Pünkösdi dicséret)
10.) A. kötet p. 61 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
11.) A. kötet p. 63 RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
12.) A. kötet p. 87 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
13.) A. kötet p. 125 RPHA 0894 Sztárai Mihály: Mennyi sokat szól az Isten embernek… (A penitenciáról és hitről)
14.) A. kötet p. 127 RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
15.) A. kötet p. 129 RPHA 1251 Sok hálaadással mi most tartozunk… (A sareptabeli özvegy asszonyról)
16.) A. kötet p. 133 RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
17.) A. kötet p. 138 RPHA 1418 Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt… (Könyörgés a pogányok ellen)
18.) A. kötet p. 140 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
19.) A. kötet p. 146 RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)