Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) 2. kötet p. 188 RPHA 4006 Ez esztendőt megáldod… (Újesztendei invocatio)
2.) . kötet p. 1 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
3.) . kötet p. 2 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
4.) . kötet p. 8 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
5.) . kötet p. 10 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
6.) . kötet p. 11 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
7.) . kötet p. 19 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
8.) . kötet p. 20 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
9.) . kötet p. 22 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
10.) . kötet p. 24 RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
11.) . kötet p. 26 RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
12.) . kötet p. 32 RPHA 0249 Dési János: Dicsekedjél, ó, én lelkem, az Istenben, ne zúgódjál az ellen… (Cantio iucunda)
13.) . kötet p. 34 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
14.) . kötet p. 36 RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
15.) . kötet p. 39 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
16.) . kötet p. 48 RPHA 0825 ? Ládonyi Sára: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel… (Ps 70=71)
17.) . kötet p. 55 RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)
18.) . kötet p. 59 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
19.) . kötet p. 66 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
20.) . kötet p. 69 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
21.) . kötet p. 75 RPHA 1186 Balassi Bálint: Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten… (MKIK 65)
22.) . kötet p. 76 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
23.) . kötet p. 79 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
24.) . kötet p. 83 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
25.) . kötet p. 88 RPHA 0032 Bogáti Fazakas Miklós: A pártosok ellen Dávid így imádkozék… (Ps 4=4)
26.) . kötet p. 91 RPHA 0180 Balassi Bálint: Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod… (Balassi Bálint nevére)
27.) . kötet p. 93 RPHA 0169 Bogáti Fazakas Miklós: Bátyáim közt kisebb valék… (Ps 151=151)
28.) . kötet p. 99 RPHA 0325 Bogáti Fazakas Miklós: Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta… (Ps 14=15)
29.) . kötet p. 102 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
30.) . kötet p. 121 RPHA 0625 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja… (Ps 1=1)
31.) . kötet p. 122 RPHA 0615 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem… (Ps 103=104)
32.) . kötet p. 128 RPHA 0767 Bogáti Fazakas Miklós: Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet… (Ps 61=62)
33.) . kötet p. 131 RPHA 0599 Bogáti Fazakas Miklós: Isten népe és Dávid azt látá… (Ps 22=23)
34.) . kötet p. 144 RPHA 1009 Bogáti Fazakas Miklós: Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent… (Ps 145=146)
35.) . kötet p. 151 RPHA 1200 Rákóczi Zsigmond: Régtől fogván támaszkodtam Uramra… (Rákóczi Zsigmond könyörgése)
36.) . kötet p. 161 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
37.) . kötet p. 165 RPHA 1468 Úz Bálint: Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet… (Könyörgés bűnbocsánatért)