Balassa Bálintnak istenes Nagyszombat, 1699 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) C. kötet p. 3 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
2.) C. kötet p. 6 RPHA 0180 Balassi Bálint: Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod… (Balassi Bálint nevére)
3.) C. kötet p. 8 RPHA 1108 Balassi Bálint: Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen… (Mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját)
4.) C. kötet p. 10 RPHA 1130 Balassi Bálint: Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben… (Deo vitae mortisque arbitro)
5.) C. kötet p. 12 RPHA 0712 Balassi Bálint: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam… (Könyörög Istennek)
6.) C. kötet p. 16 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
7.) C. kötet p. 18 RPHA 0684 Rimay János: Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem… (Pii ducis pium votum. Báthory Zsigmond fejedelemnek csinálta volt)
8.) C. kötet p. 20 RPHA 0842 Balassi Bálint: Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása… (Háborúit, szíve fájdalmát számlálván kéri Istent)
9.) C. kötet p. 22 RPHA 1109 Balassi Bálint: Ó, én kegyelmes Istenem… (Könyörgés a kétség eltávoztatásáért)
10.) C. kötet p. 24 RPHA 0040 Balassi Bálint: A Szentháromságnak első személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 1)
11.) C. kötet p. 26 RPHA 0042 Balassi Bálint: A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 2)
12.) C. kötet p. 29 RPHA 0041 Balassi Bálint: A Szentháromságnak harmadik személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 3)
13.) C. kötet p. 31 RPHA 1080 Balassi Bálint: Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem… (Egy új könyörgés)
14.) C. kötet p. 32 RPHA 0126 Balassi Bálint: Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben… (Ps 26=27)
15.) C. kötet p. 34 RPHA 0048 Balassi Bálint: A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem… (Ps 53=54)
16.) C. kötet p. 35 RPHA 0992 Balassi Bálint: Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett… (Ps 41=42)
17.) C. kötet p. 37 RPHA 0890 Balassi Bálint: Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek… (Ps 148=148)
18.) C. kötet p. 41 RPHA 0078 Balassi Bálint: Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból… (MKIK 32)
19.) C. kötet p. 42 RPHA 1212 Balassi Bálint: Segélj meg engemet, én édes Istenem… (A Noé bárkájából elrepült galamb állapotjához hasonlítván állapotját, kéri Istent)
20.) C. kötet p. 45
C. kötet p. 56
RPHA 1473 Balassi Bálint: Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes… (Ps 50=51)
21.) C. kötet p. 48
C. kötet p. 103
RPHA 0568 Rimay János: Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged… (Epicedium 3)
22.) C. kötet p. 63 RPHA 1132 ? Rimay János: Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje… (Bűnbocsánatért esedezik)
23.) C. kötet p. 83 RPHA 1168 Rimay János: Pallas nem nyughaték, ő követét inté… (Epicedium 4)
24.) C. kötet p. 85 RPHA 0248 Rimay János: Delos szigetéből e minap Diana… (Epicedium 5)
25.) C. kötet p. 89 RPHA 0728 Rimay János: Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt… (Epicedium 6)
26.) C. kötet p. 90 RPHA 0229 Rimay János: Csodálható nagy dolog… (Epicedium 7)
27.) C. kötet p. 96 RPHA 0186 Rimay János: Bocsásd Szentlelkedet… (Epicedium 1)
28.) C. kötet p. 101 RPHA 0472 Rimay János: Hadvezérlő Pallas… (Epicedium 2)
29.) C. kötet p. 106 RPHA 1300 ? Szegedi Gergely: Szánja az Úristen híveinek romlását… (Magyarok siralmas éneke)
30.) C. kötet p. 113 RPHA 1035 Németi Ferenc: Nagy keserves szívvel könyörgének… (Ps 43=44)
31.) C. kötet p. 126 RPHA 1186 Balassi Bálint: Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten… (MKIK 65)
32.) C. kötet p. 129 RPHA 0090 Balassi Bálint: Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje… (MKIK 11)
33.) C. kötet p. 130 RPHA 1492 Balassi Bálint: Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél… (MKIK 61)
34.) C. kötet p. 132 RPHA 1107 Balassi Bálint: Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek… (MKIK 66)
35.) C. kötet p. 155 RPHA 1468 Úz Bálint: Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet… (Könyörgés bűnbocsánatért)
36.) C. kötet p. 165 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)