In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 1 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
2.) . kötet p. 3 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
3.) . kötet p. 5 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
4.) . kötet p. 7 RPHA 0153 N K T: Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából… (Temetési dicséret)
5.) . kötet p. 9 RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)
6.) . kötet p. 12 RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
7.) . kötet p. 16 RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
8.) . kötet p. 19 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
9.) . kötet p. 21 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
10.) . kötet p. 23 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
11.) . kötet p. 25 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
12.) . kötet p. 36 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
13.) . kötet p. 42 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
14.) . kötet p. 53 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
15.) . kötet p. 54 RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
16.) . kötet p. 56 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
17.) . kötet p. 62 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
18.) . kötet p. 63 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
19.) . kötet p. 65 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
20.) . kötet p. 75 RPHA 1227 Serkenj fel már, ember, bűneidből… (Temetési dicséret a feltámadásról)
21.) . kötet p. 78 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
22.) . kötet p. 88 RPHA 1344 Siderius János: Szükség keresztyénnek, mindennek éltében… (Temetési dicséret)
23.) . kötet p. 98 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
24.) . kötet p. 105 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
25.) . kötet p. 122 RPHA 0676 Siderius János: Jézus Krisztus, Úristennek Fia… (Temetési dicséret)