A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) 1. kötet p. 1 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
2.) 1. kötet p. 1 RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
3.) 1. kötet p. 2 RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
4.) 1. kötet p. 3 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
5.) 1. kötet p. 3 RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
6.) 1. kötet p. 4 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
7.) 1. kötet p. 5 RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
8.) 1. kötet p. 5 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
9.) 1. kötet p. 6 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
10.) 1. kötet p. 7 RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
11.) 1. kötet p. 8 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
12.) 1. kötet p. 9 RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
13.) 1. kötet p. 9 RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
14.) 1. kötet p. 10 RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
15.) 1. kötet p. 11 RPHA 0109 Atya Istentől születék… (Karácsonyi hymnus)
16.) 1. kötet p. 11 RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
17.) 1. kötet p. 11 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
18.) 1. kötet p. 12 RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
19.) 1. kötet p. 12 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
20.) 1. kötet p. 13 RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
21.) 1. kötet p. 13 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
22.) 1. kötet p. 14 RPHA 0611 Istennek szent Igéjéből… (Nagyböjti hymnus)
23.) 1. kötet p. 14 RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
24.) 1. kötet p. 15 RPHA 0663 Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk… (Nagyböjti hymnus)
25.) 1. kötet p. 16 RPHA 0504 Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk… (Nagyböjti hymnus)
26.) 1. kötet p. 16 RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
27.) 1. kötet p. 17 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
28.) 1. kötet p. 18 RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
29.) 1. kötet p. 19 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
30.) 1. kötet p. 20 RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
31.) 1. kötet p. 20 RPHA 1010 Mostan az idők eljöttek… (Nagyböjti hymnus)
32.) 1. kötet p. 20 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
33.) 1. kötet p. 21 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
34.) 1. kötet p. 22 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
35.) 1. kötet p. 22 RPHA 0734 Keresztyéneknek serege, üdvösségnek… (Húsvéti hymnus)
36.) 1. kötet p. 23 RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
37.) 1. kötet p. 24 RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
38.) 1. kötet p. 24 RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
39.) 1. kötet p. 25 RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
40.) 1. kötet p. 25 RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
41.) 1. kötet p. 26 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
42.) 1. kötet p. 26 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
43.) 1. kötet p. 27 RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
44.) 1. kötet p. 28 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
45.) 1. kötet p. 28 RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
46.) 1. kötet p. 29 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
47.) 1. kötet p. 30 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
48.) 1. kötet p. 30 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
49.) 1. kötet p. 31 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
50.) 1. kötet p. 31 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
51.) 1. kötet p. 32 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
52.) 1. kötet p. 32 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
53.) 1. kötet p. 33 RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
54.) 1. kötet p. 33 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
55.) 1. kötet p. 34 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
56.) 1. kötet p. 34 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
57.) 1. kötet p. 34 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
58.) 1. kötet p. 34 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
59.) 1. kötet p. 35 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
60.) 1. kötet p. 36 RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
61.) 1. kötet p. 36 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
62.) 1. kötet p. 37 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
63.) 1. kötet p. 38 RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
64.) 1. kötet p. 38 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
65.) 1. kötet p. 39 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
66.) 1. kötet p. 40 RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
67.) 1. kötet p. 41 RPHA 0670 Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk… (Könyörgés Krisztushoz)
68.) 1. kötet p. 44 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
69.) 1. kötet p. 45 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
70.) 1. kötet p. 45 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
71.) 1. kötet p. 46 RPHA 1347 Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek… (Úrvacsora-ének)
72.) 1. kötet p. 47 RPHA 1136 Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját… (Úrvacsora-ének)
73.) 2. kötet p. 1 RPHA 1311 Szent Dávid próféta második énekében… (Ps 2=2)
74.) 2. kötet p. 1 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
75.) 2. kötet p. 3 RPHA 1496 Zeleméri László: Zúgódik, dúl-fúl magában e világ… (Ps 2=2)
76.) 2. kötet p. 4 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
77.) 2. kötet p. 5 RPHA 0038 A szent Dávid ötödik énekében… (Ps 5=5)
78.) 2. kötet p. 6 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
79.) 2. kötet p. 8 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
80.) 2. kötet p. 9 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
81.) 2. kötet p. 11 RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
82.) 2. kötet p. 12 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
83.) 2. kötet p. 14 RPHA 0868 Sztárai Mihály: Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta… (Ps 9=10)
84.) 2. kötet p. 15 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
85.) 2. kötet p. 16 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
86.) 2. kötet p. 18 RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
87.) 2. kötet p. 19 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
88.) 2. kötet p. 19 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
89.) 2. kötet p. 20 RPHA 1147 Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem… (Ps 15=16)
90.) 2. kötet p. 23 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
91.) 2. kötet p. 24 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
92.) 2. kötet p. 25 RPHA 0932 ? Sztárai Mihály: Mikor Dávid vala keserűségben… (Ps 25=26)
93.) 2. kötet p. 26 RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
94.) 2. kötet p. 27 RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
95.) 2. kötet p. 28 RPHA 1308 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván… (Ps 28=29)
96.) 2. kötet p. 29 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
97.) 2. kötet p. 30 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
98.) 2. kötet p. 32 RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
99.) 2. kötet p. 32 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
100.) 2. kötet p. 33 RPHA 1248 Sztárai Mihály: Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak… (Ps 31=32)
101.) 2. kötet p. 35 RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
102.) 2. kötet p. 37 RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
103.) 2. kötet p. 39 RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
104.) 2. kötet p. 40 RPHA 0869 Sztárai Mihály: Megnyomorult szegény keresztyén ember… (Ps 36=37)
105.) 2. kötet p. 43 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
106.) 2. kötet p. 44 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
107.) 2. kötet p. 45 RPHA 0691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról… (Ps 41=42)
108.) 2. kötet p. 46 RPHA 0421 Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem… (Ps 41=42)
109.) 2. kötet p. 47 RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
110.) 2. kötet p. 48 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
111.) 2. kötet p. 50 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
112.) 2. kötet p. 50 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
113.) 2. kötet p. 51 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
114.) 2. kötet p. 53 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
115.) 2. kötet p. 53 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
116.) 2. kötet p. 54 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
117.) 2. kötet p. 56 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
118.) 2. kötet p. 58 RPHA 0239 Skarica Máté: Dávid Doeg gonoszságát hogy látá… (Ps 51=52)
119.) 2. kötet p. 59 RPHA 0900 Siklósi Mihály: Mennynek s Földnek kegyes Istene… (Ps 53=54)
120.) 2. kötet p. 59 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
121.) 2. kötet p. 60 RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
122.) 2. kötet p. 62 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
123.) 2. kötet p. 63 RPHA 1209 Skarica Máté: Saulnak a Dávidhoz jó szerelme… (Ps 62=63)
124.) 2. kötet p. 65 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
125.) 2. kötet p. 66 RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
126.) 2. kötet p. 67 RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
127.) 2. kötet p. 69 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
128.) 2. kötet p. 69 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
129.) 2. kötet p. 71 RPHA 0549 Skarica Máté: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát… (Ps 73=74)
130.) 2. kötet p. 73 RPHA 1257 Sztárai Mihály: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen… (Ps 73=74)
131.) 2. kötet p. 73 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
132.) 2. kötet p. 75 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
133.) 2. kötet p. 76 RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
134.) 2. kötet p. 77 RPHA 0150 Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben… (Ps 81=82)
135.) 2. kötet p. 78 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
136.) 2. kötet p. 80 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
137.) 2. kötet p. 81 RPHA 0878 Sztárai Mihály: Mely igen jó az Úristent dicsérni… (Ps 91=92)
138.) 2. kötet p. 82 RPHA 0941 Sztárai Mihály: Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá… (Ps 93=94)
139.) 2. kötet p. 85 RPHA 1163 Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben… (Ps 99=100)
140.) 2. kötet p. 85 RPHA 0657 Huszár Gál: Jer, örvendezzünk az Úristennek… (Ps 94=95)
141.) 2. kötet p. 86 RPHA 0573 Ghyczy János: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek… (Ps 100=101)
142.) 2. kötet p. 87 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
143.) 2. kötet p. 89 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
144.) 2. kötet p. 90 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
145.) 2. kötet p. 91 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
146.) 2. kötet p. 92 RPHA 1038 Nagy öröme adaték én lelkemnek… (Ps 114=116)
147.) 2. kötet p. 94 RPHA 1264 Laskai István: Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeseríte… (Ps 119=120)
148.) 2. kötet p. 94 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
149.) 2. kötet p. 96 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
150.) 2. kötet p. 97 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
151.) 2. kötet p. 97 RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
152.) 2. kötet p. 98 RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
153.) 2. kötet p. 99 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
154.) 2. kötet p. 99 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
155.) 2. kötet p. 100 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
156.) 2. kötet p. 100 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
157.) 2. kötet p. 101 RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
158.) 2. kötet p. 101 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
159.) 2. kötet p. 102 RPHA 1378 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent… (Ps 133=134)
160.) 2. kötet p. 102 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
161.) 2. kötet p. 103 RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
162.) 2. kötet p. 104 RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
163.) 2. kötet p. 106 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
164.) 2. kötet p. 108 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
165.) 2. kötet p. 110 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
166.) 2. kötet p. 111 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
167.) 2. kötet p. 111 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
168.) 2. kötet p. 113 RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
169.) 2. kötet p. 115 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
170.) 2. kötet p. 116 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
171.) 2. kötet p. 117 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
172.) 2. kötet p. 118 RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
173.) 2. kötet p. 120 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
174.) 2. kötet p. 122 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
175.) 2. kötet p. 124 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
176.) 2. kötet p. 126 RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
177.) 2. kötet p. 128 RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
178.) 2. kötet p. 130 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
179.) 2. kötet p. 130 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
180.) 2. kötet p. 131 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
181.) 2. kötet p. 132 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
182.) 2. kötet p. 133 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
183.) 2. kötet p. 133 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
184.) 2. kötet p. 134 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
185.) 2. kötet p. 134 RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
186.) 2. kötet p. 137 RPHA 4006 Ez esztendőt megáldod… (Újesztendei invocatio)
187.) 2. kötet p. 137 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
188.) 2. kötet p. 137 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
189.) 2. kötet p. 139
2. kötet p. 140
RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
190.) 2. kötet p. 139 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
191.) 2. kötet p. 140 RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
192.) 2. kötet p. 145 RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
193.) 2. kötet p. 146 RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
194.) 2. kötet p. 150 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
195.) 2. kötet p. 150 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
196.) 2. kötet p. 151 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
197.) 2. kötet p. 152 RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
198.) 2. kötet p. 155 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
199.) 2. kötet p. 158 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
200.) 2. kötet p. 159 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
201.) 2. kötet p. 160 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
202.) 2. kötet p. 160 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
203.) 2. kötet p. 161 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
204.) 2. kötet p. 162 RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
205.) 2. kötet p. 163 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
206.) 2. kötet p. 164 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
207.) 2. kötet p. 165 RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
208.) 2. kötet p. 167 RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
209.) 2. kötet p. 167 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
210.) 2. kötet p. 168 RPHA 3021 E húsvét ünnepében… (Húsvéti invocatio)
211.) 2. kötet p. 169 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
212.) 2. kötet p. 170 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
213.) 2. kötet p. 171 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
214.) 2. kötet p. 173 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
215.) 2. kötet p. 174 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
216.) 2. kötet p. 175 RPHA 1185 Pünkösdnap a Szentlélek Úristen… (Pünkösdi hymnus)
217.) 2. kötet p. 175 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
218.) 2. kötet p. 176 RPHA 3022 E Pünkösd ünnepében… (Pünkösdi invocatio)
219.) 2. kötet p. 177 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
220.) 2. kötet p. 177 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
221.) 2. kötet p. 178 RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
222.) 2. kötet p. 178 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
223.) 2. kötet p. 179 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
224.) 2. kötet p. 180 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
225.) 2. kötet p. 181 RPHA 0849 Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent… (Invocatio Spiritus Sancti)
226.) 2. kötet p. 182 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
227.) 2. kötet p. 182 RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
228.) 2. kötet p. 183 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
229.) 2. kötet p. 184 RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
230.) 2. kötet p. 184 RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
231.) 2. kötet p. 184 RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
232.) 2. kötet p. 185 RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
233.) 2. kötet p. 185 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
234.) 2. kötet p. 187 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
235.) 2. kötet p. 189 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
236.) 2. kötet p. 189 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
237.) 2. kötet p. 190 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
238.) 2. kötet p. 191 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
239.) 2. kötet p. 192 RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
240.) 2. kötet p. 194 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
241.) 2. kötet p. 196 RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
242.) 2. kötet p. 197 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
243.) 2. kötet p. 198 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
244.) 2. kötet p. 200 RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
245.) 2. kötet p. 201 RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
246.) 2. kötet p. 202 RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
247.) 2. kötet p. 204 RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
248.) 2. kötet p. 205 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
249.) 2. kötet p. 207 RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
250.) 2. kötet p. 210 RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
251.) 2. kötet p. 211 RPHA 0490 Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott… (Az ördög kegyetlensége ellen való könyörgés)
252.) 2. kötet p. 212 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
253.) 2. kötet p. 213 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
254.) 2. kötet p. 214 RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
255.) 2. kötet p. 215 RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
256.) 2. kötet p. 216 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
257.) 2. kötet p. 217 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
258.) 2. kötet p. 218 RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
259.) 2. kötet p. 218 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
260.) 2. kötet p. 219 RPHA 0771 Könyörgünk neked, Istennek szent Fia… (Precatio)
261.) 2. kötet p. 220 RPHA 0524 Hatalmas Isten, könyörgünk… (Precatio)
262.) 2. kötet p. 221 RPHA 0499 Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket… (Könyörgés az Úristenhez)
263.) 2. kötet p. 221 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
264.) 2. kötet p. 222 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
265.) 2. kötet p. 223 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
266.) 2. kötet p. 224 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
267.) 2. kötet p. 228 RPHA 0668 ? Bereki István: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk… (Könyörgés Krisztus oltalmáért)
268.) 2. kötet p. 228 RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
269.) 2. kötet p. 229 RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
270.) 2. kötet p. 232 RPHA 0025 A mi mesterünk minket arra int… (Jámbor életre intő ének)
271.) 2. kötet p. 232 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
272.) 2. kötet p. 234 RPHA 0445 Szántó György: Gyarló emberekkel feddődik az Isten… (Az emberi gyarlóságról feddő-ének)
273.) 2. kötet p. 238 RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
274.) 2. kötet p. 239 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
275.) 2. kötet p. 240 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
276.) 2. kötet p. 241 RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
277.) 2. kötet p. 242 RPHA 0884 Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk… (Békességért való könyörgés)
278.) 2. kötet p. 243 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
279.) 2. kötet p. 244 RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
280.) 2. kötet p. 245 RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
281.) 2. kötet p. 246 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
282.) 2. kötet p. 248 RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
283.) 2. kötet p. 248 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
284.) 2. kötet p. 249 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
285.) 2. kötet p. 249 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
286.) 2. kötet p. 250 RPHA 0912 ? Bornemisza Péter: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura… (Gyermekek éneke katekizmus után)
287.) 2. kötet p. 251 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
288.) 2. kötet p. 251 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
289.) 2. kötet p. 253 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
290.) 2. kötet p. 253 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
291.) 2. kötet p. 253 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
292.) 2. kötet p. 254 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
293.) 2. kötet p. 255 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
294.) 2. kötet p. 256 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
295.) 2. kötet p. 256 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
296.) 2. kötet p. 257 RPHA 1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben… (A Szentháromság dicsérete)
297.) 2. kötet p. 257 RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
298.) 2. kötet p. 258 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
299.) 2. kötet p. 260 RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
300.) 2. kötet p. 261 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
301.) 2. kötet p. 262 RPHA 0802 Debreceni Szőr Gáspár: Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság… (Esti hymnus)
302.) 2. kötet p. 265 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
303.) 2. kötet p. 270 RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
304.) 2. kötet p. 273 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
305.) 2. kötet p. 274 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
306.) 2. kötet p. 274 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
307.) 2. kötet p. 275 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
308.) 2. kötet p. 276 RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)
309.) 2. kötet p. 276 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
310.) 2. kötet p. 277 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
311.) 2. kötet p. 278 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
312.) 2. kötet p. 279 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
313.) 2. kötet p. 279 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
314.) 2. kötet p. 281 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
315.) 2. kötet p. 281 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
316.) 2. kötet p. 282 RPHA 0371 Emlékezzünk az utolsó napról… (Temetési dicséret)
317.) 2. kötet p. 283 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
318.) 2. kötet p. 285 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
319.) 2. kötet p. 286 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
320.) 2. kötet p. 287 RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)