Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 11 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
2.) . kötet p. 15 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
3.) . kötet p. 16 RPHA 0802 Debreceni Szőr Gáspár: Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság… (Esti hymnus)
4.) . kötet p. 26 RPHA 1485 Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük… (Adventi dicséret)
5.) . kötet p. 34 RPHA 1315 Erdélyi Máté: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Szent István haláláról való ének)
6.) . kötet p. 39 RPHA 1195 Régi időben megírta Jeremiás szent próféta… (Nagyheti dicséret)
7.) . kötet p. 57 RPHA 0665 Jézus Krisztus feltámada, alleluja… (Húsvéti hymnus)
8.) . kötet p. 59 RPHA 0019 A Krisztus mennybe felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki cantio)
9.) . kötet p. 60 RPHA 0036 A Pünkösdnek jeles napján, alleluja… (Pünkösdi dicséret)
10.) . kötet p. 61 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
11.) . kötet p. 63 RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
12.) . kötet p. 87 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
13.) . kötet p. 125 RPHA 0894 Sztárai Mihály: Mennyi sokat szól az Isten embernek… (A penitenciáról és hitről)
14.) . kötet p. 127 RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
15.) . kötet p. 129 RPHA 1251 Sok hálaadással mi most tartozunk… (A sareptabeli özvegy asszonyról)
16.) . kötet p. 133 RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
17.) . kötet p. 138 RPHA 1418 Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt… (Könyörgés a pogányok ellen)
18.) . kötet p. 140 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
19.) . kötet p. 146 RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)