Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) 1. kötet p. 1 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
2.) 1. kötet p. 3 RPHA 1311 Szent Dávid próféta második énekében… (Ps 2=2)
3.) 1. kötet p. 5 RPHA 1496 Zeleméri László: Zúgódik, dúl-fúl magában e világ… (Ps 2=2)
4.) 1. kötet p. 8 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
5.) 1. kötet p. 11 RPHA 0038 A szent Dávid ötödik énekében… (Ps 5=5)
6.) 1. kötet p. 13 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
7.) 1. kötet p. 15 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
8.) 1. kötet p. 18 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
9.) 1. kötet p. 24 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
10.) 1. kötet p. 26 RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
11.) 1. kötet p. 28 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
12.) 1. kötet p. 29 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
13.) 1. kötet p. 35 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
14.) 1. kötet p. 38 RPHA 0932 ? Sztárai Mihály: Mikor Dávid vala keserűségben… (Ps 25=26)
15.) 1. kötet p. 40 RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
16.) 1. kötet p. 43 RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
17.) 1. kötet p. 46 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
18.) 1. kötet p. 49 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
19.) 1. kötet p. 51 RPHA 1248 Sztárai Mihály: Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak… (Ps 31=32)
20.) 1. kötet p. 54 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
21.) 1. kötet p. 55 RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
22.) 1. kötet p. 58 RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
23.) 1. kötet p. 67 RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
24.) 1. kötet p. 68 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
25.) 1. kötet p. 71 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
26.) 1. kötet p. 73 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
27.) 1. kötet p. 74 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
28.) 1. kötet p. 77 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
29.) 1. kötet p. 79 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
30.) 1. kötet p. 84 RPHA 0239 Skarica Máté: Dávid Doeg gonoszságát hogy látá… (Ps 51=52)
31.) 1. kötet p. 85 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
32.) 1. kötet p. 86 RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
33.) 1. kötet p. 90 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
34.) 1. kötet p. 92 RPHA 1209 Skarica Máté: Saulnak a Dávidhoz jó szerelme… (Ps 62=63)
35.) 1. kötet p. 94 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
36.) 1. kötet p. 96 RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
37.) 1. kötet p. 98 RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
38.) 1. kötet p. 99 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
39.) 1. kötet p. 100 RPHA 0549 Skarica Máté: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát… (Ps 73=74)
40.) 1. kötet p. 103 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
41.) 1. kötet p. 106 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
42.) 1. kötet p. 108 RPHA 0150 Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben… (Ps 81=82)
43.) 1. kötet p. 110 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
44.) 1. kötet p. 112 RPHA 0878 Sztárai Mihály: Mely igen jó az Úristent dicsérni… (Ps 91=92)
45.) 1. kötet p. 114 RPHA 0941 Sztárai Mihály: Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá… (Ps 93=94)
46.) 1. kötet p. 117 RPHA 0657 Huszár Gál: Jer, örvendezzünk az Úristennek… (Ps 94=95)
47.) 1. kötet p. 118 RPHA 1163 Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben… (Ps 99=100)
48.) 1. kötet p. 121 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
49.) 1. kötet p. 125 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
50.) 1. kötet p. 126 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
51.) 1. kötet p. 127 RPHA 1038 Nagy öröme adaték én lelkemnek… (Ps 114=116)
52.) 1. kötet p. 129 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
53.) 1. kötet p. 131 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
54.) 1. kötet p. 133 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
55.) 1. kötet p. 135 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
56.) 1. kötet p. 138 RPHA 1378 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent… (Ps 133=134)
57.) 1. kötet p. 138 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
58.) 1. kötet p. 139 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
59.) 1. kötet p. 141 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
60.) 1. kötet p. 143 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
61.) 1. kötet p. 151 RPHA 0884 Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk… (Békességért való könyörgés)
62.) 1. kötet p. 153 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
63.) 1. kötet p. 159 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
64.) 1. kötet p. 159 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
65.) 2. kötet p. 14 RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)
66.) 2. kötet p. 16 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
67.) 2. kötet p. 17 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
68.) 2. kötet p. 19 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
69.) 2. kötet p. 21 RPHA 1227 Serkenj fel már, ember, bűneidből… (Temetési dicséret a feltámadásról)
70.) 2. kötet p. 24 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
71.) 2. kötet p. 33 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
72.) 2. kötet p. 43 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
73.) 2. kötet p. 46 RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
74.) 2. kötet p. 53 RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)
75.) 2. kötet p. 56 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
76.) 2. kötet p. 61 RPHA 1478 Úz Bálint: Véletlen embernek utolsó órája… (Úz Bálint testamentuma)
77.) 2. kötet p. 77 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
78.) 2. kötet p. 78 RPHA 1320 Szent Pál apostolnak írása… (Halotti ének)
79.) 2. kötet p. 102 RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
80.) 2. kötet p. 103 RPHA 0676 Siderius János: Jézus Krisztus, Úristennek Fia… (Temetési dicséret)
81.) 2. kötet p. 117 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
82.) 2. kötet p. 121 RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
83.) 2. kötet p. 147 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
84.) 2. kötet p. 150 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
85.) 2. kötet p. 165 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)