Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 327 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
2.) . kötet p. 331 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
3.) . kötet p. 333 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
4.) . kötet p. 337 RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
5.) . kötet p. 339 RPHA 1068 Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának… (Kiskarácsonyi cantio)
6.) . kötet p. 340 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
7.) . kötet p. 343 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
8.) . kötet p. 344 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
9.) . kötet p. 347 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
10.) . kötet p. 349 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
11.) . kötet p. 351 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
12.) . kötet p. 352 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
13.) . kötet p. 354 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)