In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) A. kötet p. 19 RPHA 0401 Fejenként mi erről emlékezzünk… (Temetési dicséret)
2.) A. kötet p. RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)
3.) A. kötet p. RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
4.) A. kötet p. RPHA 1388 Thomas Albensis [Fehérvári Tamás]: Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
5.) A. kötet p. RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
6.) A. kötet p. RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
7.) A. kötet p. RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
8.) A. kötet p. RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
9.) A. kötet p. RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
10.) A. kötet p. RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
11.) A. kötet p. RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
12.) A. kötet p. RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
13.) A. kötet p. RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
14.) A. kötet p. RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
15.) A. kötet p. RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
16.) A. kötet p. RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
17.) A. kötet p. 1 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
18.) A. kötet p. 4 RPHA 0153 N K T: Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából… (Temetési dicséret)
19.) A. kötet p. 12 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
20.) A. kötet p. 20 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
21.) A. kötet p. 25 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
22.) A. kötet p. 28 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
23.) A. kötet p. 30 RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)
24.) A. kötet p. 89 RPHA 0597 Isten hívei, akik vagytok… (Temetési dicséret)
25.) A. kötet p. 93 RPHA 0861 Tuba Mihály: Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek… (Temetési dicséret)
26.) A. kötet p. 97 RPHA 1227 Serkenj fel már, ember, bűneidből… (Temetési dicséret a feltámadásról)
27.) A. kötet p. 102 RPHA 0730 Keresztyének, kik Krisztusban bíztok… (Temetési dicséret az ítélet napjáról)
28.) A. kötet p. 107 RPHA 0370 ? Csanádi Imre: Emlékezzünk a mi életünkben… (A halálra való emlékeztetés)
29.) A. kötet p. 113 RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
30.) A. kötet p. 117 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
31.) A. kötet p. 123 RPHA 0676 Siderius János: Jézus Krisztus, Úristennek Fia… (Temetési dicséret)
32.) A. kötet p. 128 RPHA 1320 Szent Pál apostolnak írása… (Halotti ének)
33.) A. kötet p. 134 RPHA 0031 Az nap eljő nagy haraggal… (Az utolsó ítéletről sequentia)
34.) A. kötet p. 178 RPHA 1478 Úz Bálint: Véletlen embernek utolsó órája… (Úz Bálint testamentuma)
35.) A. kötet p. 327 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)