Szép es aitatos Lőcse, 1683 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 1 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
2.) . kötet p. 4 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
3.) . kötet p. 6 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
4.) . kötet p. 8 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
5.) . kötet p. 10 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
6.) . kötet p. 16 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
7.) . kötet p. 18 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
8.) . kötet p. 21 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
9.) . kötet p. 24 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
10.) . kötet p. 25 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
11.) . kötet p. 26 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
12.) . kötet p. 28 RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
13.) . kötet p. 30 RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
14.) . kötet p. 32 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
15.) . kötet p. 33 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
16.) . kötet p. 36 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
17.) . kötet p. 38 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
18.) . kötet p. 41 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
19.) . kötet p. 42 RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
20.) . kötet p. 48 RPHA 0665 Jézus Krisztus feltámada, alleluja… (Húsvéti hymnus)
21.) . kötet p. 50 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
22.) . kötet p. 54 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
23.) . kötet p. 56 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
24.) . kötet p. 58 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
25.) . kötet p. 61 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
26.) . kötet p. 65 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
27.) . kötet p. 67 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
28.) . kötet p. 68 RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
29.) . kötet p. 69 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
30.) . kötet p. 71 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
31.) . kötet p. 73 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
32.) . kötet p. 78 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
33.) . kötet p. 82 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
34.) . kötet p. 84 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
35.) . kötet p. 87 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
36.) . kötet p. 89 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
37.) . kötet p. 93 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
38.) . kötet p. 95 RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
39.) . kötet p. 100 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
40.) . kötet p. 101 RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
41.) . kötet p. 106 RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
42.) . kötet p. 110 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
43.) . kötet p. 114 RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)
44.) . kötet p. 119 RPHA 0588 Irgalmasságnak Istene… (Cantio pulchra)
45.) . kötet p. 123 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
46.) . kötet p. 127 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
47.) . kötet p. 131 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
48.) . kötet p. 133 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
49.) . kötet p. 135 RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
50.) . kötet p. 138 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
51.) . kötet p. 143 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
52.) . kötet p. 144 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
53.) . kötet p. 155 RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
54.) . kötet p. 163 RPHA 0292 ? Debreceni Szőr Gáspár: Drága, fényes mennyben lakozó Isten… (Estvéli dicséret)
55.) . kötet p. 167 RPHA 0802 Debreceni Szőr Gáspár: Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság… (Esti hymnus)
56.) . kötet p. 170 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
57.) . kötet p. 172 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
58.) . kötet p. 173 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
59.) . kötet p. 186 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
60.) . kötet p. 188 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
61.) . kötet p. 192 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
62.) . kötet p. 207 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
63.) . kötet p. 210 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
64.) . kötet p. 215 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
65.) . kötet p. 217 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
66.) . kötet p. 221 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
67.) . kötet p. 226 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
68.) . kötet p. 228 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
69.) . kötet p. 230 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
70.) . kötet p. 232 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
71.) . kötet p. 236 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
72.) . kötet p. 238 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
73.) . kötet p. 240 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
74.) . kötet p. 242 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
75.) . kötet p. 255 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
76.) . kötet p. 256 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
77.) . kötet p. 261 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
78.) . kötet p. 264 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
79.) . kötet p. 266 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
80.) . kötet p. 268 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
81.) . kötet p. 269 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
82.) . kötet p. 271 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
83.) . kötet p. 274 RPHA 0362 Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat… (Az ítélet napjáról)