In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) A. kötet p. 2 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
2.) A. kötet p. 3 RPHA 0153 N K T: Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából… (Temetési dicséret)
3.) A. kötet p. 5 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
4.) A. kötet p. 8 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
5.) A. kötet p. 9 RPHA 0401 Fejenként mi erről emlékezzünk… (Temetési dicséret)
6.) A. kötet p. 12 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
7.) A. kötet p. 15 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
8.) A. kötet p. 19 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
9.) A. kötet p. 21 RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)
10.) A. kötet p. 23 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
11.) A. kötet p. 27 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
12.) A. kötet p. 30 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
13.) A. kötet p. 33 RPHA 1388 Thomas Albensis [Fehérvári Tamás]: Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
14.) A. kötet p. 37 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
15.) A. kötet p. 39 RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
16.) A. kötet p. 41 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
17.) A. kötet p. 45 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
18.) A. kötet p. 46 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
19.) A. kötet p. 49 RPHA 0371 Emlékezzünk az utolsó napról… (Temetési dicséret)
20.) A. kötet p. 52 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
21.) A. kötet p. 54 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
22.) A. kötet p. 60 RPHA 0597 Isten hívei, akik vagytok… (Temetési dicséret)
23.) A. kötet p. 61 RPHA 0861 Tuba Mihály: Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek… (Temetési dicséret)
24.) A. kötet p. 64 RPHA 1227 Serkenj fel már, ember, bűneidből… (Temetési dicséret a feltámadásról)
25.) A. kötet p. 67 RPHA 0730 Keresztyének, kik Krisztusban bíztok… (Temetési dicséret az ítélet napjáról)
26.) A. kötet p. 70 RPHA 0370 ? Csanádi Imre: Emlékezzünk a mi életünkben… (A halálra való emlékeztetés)
27.) A. kötet p. 73 RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
28.) A. kötet p. 76 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
29.) A. kötet p. 79 RPHA 0676 Siderius János: Jézus Krisztus, Úristennek Fia… (Temetési dicséret)
30.) A. kötet p. 83 RPHA 1320 Szent Pál apostolnak írása… (Halotti ének)
31.) A. kötet p. 85 RPHA 0031 Az nap eljő nagy haraggal… (Az utolsó ítéletről sequentia)
32.) A. kötet p. 104 RPHA 1478 Úz Bálint: Véletlen embernek utolsó órája… (Úz Bálint testamentuma)
33.) A. kötet p. 132 RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
34.) A. kötet p. 144 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
35.) A. kötet p. 208 RPHA 0125 Az én életemnek minden idejében… (Az ítéletről)
36.) A. kötet p. 212 RPHA 0362 Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat… (Az ítélet napjáról)