Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 1 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
2.) . kötet p. 4 RPHA 0842 Balassi Bálint: Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása… (Háborúit, szíve fájdalmát számlálván kéri Istent)
3.) . kötet p. 6 RPHA 1109 Balassi Bálint: Ó, én kegyelmes Istenem… (Könyörgés a kétség eltávoztatásáért)
4.) . kötet p. 8 RPHA 0180 Balassi Bálint: Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod… (Balassi Bálint nevére)
5.) . kötet p. 11 RPHA 1108 Balassi Bálint: Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen… (Mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját)
6.) . kötet p. 14 RPHA 1130 Balassi Bálint: Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben… (Deo vitae mortisque arbitro)
7.) . kötet p. 15 RPHA 0712 Balassi Bálint: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam… (Könyörög Istennek)
8.) . kötet p. 17 RPHA 0078 Balassi Bálint: Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból… (MKIK 32)
9.) . kötet p. 18 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
10.) . kötet p. 22 RPHA 0090 Balassi Bálint: Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje… (MKIK 11)
11.) . kötet p. 23 RPHA 1492 Balassi Bálint: Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél… (MKIK 61)
12.) . kötet p. 26 RPHA 1080 Balassi Bálint: Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem… (Egy új könyörgés)
13.) . kötet p. 27 RPHA 0126 Balassi Bálint: Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben… (Ps 26=27)
14.) . kötet p. 30 RPHA 0048 Balassi Bálint: A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem… (Ps 53=54)
15.) . kötet p. 31 RPHA 0890 Balassi Bálint: Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek… (Ps 148=148)
16.) . kötet p. 34 RPHA 0040 Balassi Bálint: A Szentháromságnak első személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 1)
17.) . kötet p. 36 RPHA 0042 Balassi Bálint: A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 2)
18.) . kötet p. 39 RPHA 0041 Balassi Bálint: A Szentháromságnak harmadik személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 3)
19.) . kötet p. 41 RPHA 1212 Balassi Bálint: Segélj meg engemet, én édes Istenem… (A Noé bárkájából elrepült galamb állapotjához hasonlítván állapotját, kéri Istent)
20.) . kötet p. 43 RPHA 0992 Balassi Bálint: Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett… (Ps 41=42)
21.) . kötet p. 46 RPHA 1186 Balassi Bálint: Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten… (MKIK 65)
22.) . kötet p. 48 RPHA 1107 Balassi Bálint: Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek… (MKIK 66)
23.) . kötet p. 50
. kötet p. 167
RPHA 1473 Balassi Bálint: Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes… (Ps 50=51)
24.) . kötet p. A4r RPHA 3200 Rimay János: Bálint nevezetben, ki voltál Balassa… (Ad Valentinum Balassam)
25.) . kötet p. A5v RPHA 3514 Rimay János: Istenasszonyokkal égben az Istenek… (In Valentinum Balassam Janus Balogus Tolnaeus)
26.) . kötet p. 114 RPHA 3003 Rimay János: Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám… (Énekei, 31)
27.) . kötet p. 128 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
28.) . kötet p. 136 RPHA 1084 Rimay János: Nincsen segítségem kívüled, Istenem… (Oltalomért és kisérteteknek eltávoztatásáért való esedezés)
29.) . kötet p. 137 RPHA 0684 Rimay János: Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem… (Pii ducis pium votum. Báthory Zsigmond fejedelemnek csinálta volt)
30.) . kötet p. 140 RPHA 3000 Rimay János: Igaz általút… (Homonnai István uram kértére csinálta)
31.) . kötet p. 141 RPHA 0711 Rimay János: Katonák hadnagya, Istennek jobb karja… (Egy katonaének)
32.) . kötet p. 143 RPHA 0954 Rimay János: Minden dolgok között láthatsz viszálytatást… (A pogánytól való szabaduláskor)
33.) . kötet p. 146 RPHA 1071 Rimay János: Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél… (Christianae pietatis commendatio)
34.) . kötet p. 149 RPHA 3515 Rimay János: Szűz Mária lakozván Názáretben… (Énekei, 32)
35.) . kötet p. 151 RPHA 3001 Rimay János: Mi Urunk s édes Atyánk… (Az evangélium recitálása után)
36.) . kötet p. 152 RPHA 3516 Rimay János: Adjunk hálát Istenünknek… (Post concionem dicenda)
37.) . kötet p. 154 RPHA 0186 Rimay János: Bocsásd Szentlelkedet… (Epicedium 1)
38.) . kötet p. 161 RPHA 0472 Rimay János: Hadvezérlő Pallas… (Epicedium 2)
39.) . kötet p. 164 RPHA 0568 Rimay János: Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged… (Epicedium 3)
40.) . kötet p. 173 RPHA 1168 Rimay János: Pallas nem nyughaték, ő követét inté… (Epicedium 4)
41.) . kötet p. 175 RPHA 0248 Rimay János: Delos szigetéből e minap Diana… (Epicedium 5)
42.) . kötet p. 179 RPHA 0728 Rimay János: Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt… (Epicedium 6)
43.) . kötet p. 181 RPHA 0229 Rimay János: Csodálható nagy dolog… (Epicedium 7)
44.) . kötet p. 184 RPHA 1206 Rimay János: Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén… (Author in lividum)
45.) . kötet p. 191 RPHA 1132 ? Rimay János: Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje… (Bűnbocsánatért esedezik)
46.) . kötet p. 209 RPHA 0007 A gonosz természet megromlásáról… (De dicacitate et petulantia linguae)
47.) . kötet p. 275 RPHA 1468 Úz Bálint: Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet… (Könyörgés bűnbocsánatért)
48.) . kötet p. 278 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
49.) . kötet p. 280 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)