Cantionale catholicum Csik, 1676 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 10 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
2.) . kötet p. 22 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
3.) . kötet p. 23 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
4.) . kötet p. 23 RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
5.) . kötet p. 24 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
6.) . kötet p. 25 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
7.) . kötet p. 33
. kötet p. 34
. kötet p. 95
RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
8.) . kötet p. 34 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
9.) . kötet p. 35 RPHA 1040 Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék… (Karácsonyi cantio)
10.) . kötet p. 36 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
11.) . kötet p. 38 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
12.) . kötet p. 40 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
13.) . kötet p. 41 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
14.) . kötet p. 42 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
15.) . kötet p. 50 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
16.) . kötet p. 52 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
17.) . kötet p. 53 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
18.) . kötet p. 53 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
19.) . kötet p. 56 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
20.) . kötet p. 57 RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
21.) . kötet p. 58 RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
22.) . kötet p. 59 RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
23.) . kötet p. 70 RPHA 0637 Jer, dicsérjük, jer, dicsérjük a Krisztus Jézust… (Karácsonyi cantio)
24.) . kötet p. 96 RPHA 1068 Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának… (Kiskarácsonyi cantio)
25.) . kötet p. 96 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
26.) . kötet p. 98 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
27.) . kötet p. 102 RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
28.) . kötet p. 110 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
29.) . kötet p. 130 RPHA 0596 Isten Fia magát megalázá… (Jézus élete)
30.) . kötet p. 144 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
31.) . kötet p. 162 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
32.) . kötet p. 164 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
33.) . kötet p. 172 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
34.) . kötet p. 188 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
35.) . kötet p. 234
. kötet p. 235
. kötet p. 236
RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
36.) . kötet p. 237 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
37.) . kötet p. 238 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
38.) . kötet p. 239 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
39.) . kötet p. 240 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
40.) . kötet p. 241 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
41.) . kötet p. 242 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
42.) . kötet p. 243 RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
43.) . kötet p. 245 RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
44.) . kötet p. 257 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
45.) . kötet p. 258 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
46.) . kötet p. 259 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
47.) . kötet p. 266 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
48.) . kötet p. 267 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
49.) . kötet p. 268 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
50.) . kötet p. 269 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
51.) . kötet p. 270 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
52.) . kötet p. 274 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
53.) . kötet p. 285 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
54.) . kötet p. 290 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
55.) . kötet p. 291 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
56.) . kötet p. 320 RPHA 1398 Üdvözlégy, Istennek szent teste… (Úrfelmutatási ének)
57.) . kötet p. 321 RPHA 1401 Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia… (Az Oltáriszentségről szóló dicséret)
58.) . kötet p. 346 RPHA 3230 Itt jelen vagyon az Istennek Fia… (Úrfelmutatási ének)
59.) . kötet p. 350 RPHA 0099 Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya… (Cantilena a Boldogságos Szűz Máriáról)
60.) . kötet p. 351 RPHA 0451 Körmendi Fráter Gáspár: Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban… (Szűz Mária dicsérete)
61.) . kötet p. 447 RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
62.) . kötet p. 449 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
63.) . kötet p. 478 RPHA 1251 Sok hálaadással mi most tartozunk… (A sareptabeli özvegy asszonyról)
64.) . kötet p. 517 RPHA 1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben… (A Szentháromság dicsérete)
65.) . kötet p. 522 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
66.) . kötet p. 523 RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
67.) . kötet p. 524 RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
68.) . kötet p. 525 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
69.) . kötet p. 528 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
70.) . kötet p. 528 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
71.) . kötet p. 530 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
72.) . kötet p. 532 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
73.) . kötet p. 533 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
74.) . kötet p. 534 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
75.) . kötet p. 535 RPHA 0975 Petrus: Mindenható, felséges Atya Úristen, csak te… (Könyörgés)
76.) . kötet p. 537 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
77.) . kötet p. 539 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
78.) . kötet p. 539 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
79.) . kötet p. 541 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
80.) . kötet p. 542 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
81.) . kötet p. 542 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
82.) . kötet p. 543 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
83.) . kötet p. 544 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
84.) . kötet p. 544 RPHA 0771 Könyörgünk neked, Istennek szent Fia… (Precatio)
85.) . kötet p. 545 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
86.) . kötet p. 546 RPHA 0668 ? Bereki István: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk… (Könyörgés Krisztus oltalmáért)
87.) . kötet p. 546 RPHA 0884 Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk… (Békességért való könyörgés)
88.) . kötet p. 547 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
89.) . kötet p. 548 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
90.) . kötet p. 549 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
91.) . kötet p. 550 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
92.) . kötet p. 551 RPHA 0889 Móric Lőrinc: Mennyei felségnek Ura és Istene… (Dicséret és örvendetes éneklés)
93.) . kötet p. 552 RPHA 1062 Dézsi András: Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk… (Oratio ad Deum)
94.) . kötet p. 553 RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
95.) . kötet p. 553 RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
96.) . kötet p. 555 RPHA 1171 Bornemisza Péter: Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán… (Cantio Szent János látásáról)
97.) . kötet p. 557 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
98.) . kötet p. 558 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
99.) . kötet p. 558 RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
100.) . kötet p. 559 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
101.) . kötet p. 559 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
102.) . kötet p. 559 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
103.) . kötet p. 560 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
104.) . kötet p. 561 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
105.) . kötet p. 561 RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
106.) . kötet p. 562 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
107.) . kötet p. 562 RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
108.) . kötet p. 571 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
109.) . kötet p. 572 RPHA 1311 Szent Dávid próféta második énekében… (Ps 2=2)
110.) . kötet p. 573 RPHA 1496 Zeleméri László: Zúgódik, dúl-fúl magában e világ… (Ps 2=2)
111.) . kötet p. 575 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
112.) . kötet p. 576 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
113.) . kötet p. 577 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
114.) . kötet p. 580 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
115.) . kötet p. 581 RPHA 0868 Sztárai Mihály: Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta… (Ps 9=10)
116.) . kötet p. 583 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
117.) . kötet p. 584 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
118.) . kötet p. 585 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
119.) . kötet p. 586 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
120.) . kötet p. 587 RPHA 0932 ? Sztárai Mihály: Mikor Dávid vala keserűségben… (Ps 25=26)
121.) . kötet p. 588 RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
122.) . kötet p. 589 RPHA 1308 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván… (Ps 28=29)
123.) . kötet p. 590 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
124.) . kötet p. 593 RPHA 1248 Sztárai Mihály: Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak… (Ps 31=32)
125.) . kötet p. 594 RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
126.) . kötet p. 597 RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
127.) . kötet p. 599 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
128.) . kötet p. 601 RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
129.) . kötet p. 603 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
130.) . kötet p. 604 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
131.) . kötet p. 604 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
132.) . kötet p. 605 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
133.) . kötet p. 607 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
134.) . kötet p. 608 RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
135.) . kötet p. 610 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
136.) . kötet p. 612 RPHA 1209 Skarica Máté: Saulnak a Dávidhoz jó szerelme… (Ps 62=63)
137.) . kötet p. 613 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
138.) . kötet p. 615 RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
139.) . kötet p. 616 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
140.) . kötet p. 617 RPHA 0549 Skarica Máté: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát… (Ps 73=74)
141.) . kötet p. 618 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
142.) . kötet p. 620 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
143.) . kötet p. 621 RPHA 0150 Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben… (Ps 81=82)
144.) . kötet p. 622 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
145.) . kötet p. 623 RPHA 0878 Sztárai Mihály: Mely igen jó az Úristent dicsérni… (Ps 91=92)
146.) . kötet p. 625 RPHA 0657 Huszár Gál: Jer, örvendezzünk az Úristennek… (Ps 94=95)
147.) . kötet p. 626 RPHA 1163 Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben… (Ps 99=100)
148.) . kötet p. 626 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
149.) . kötet p. 628 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
150.) . kötet p. 628 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
151.) . kötet p. 629 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
152.) . kötet p. 631 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
153.) . kötet p. 633 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
154.) . kötet p. 641 RPHA 1473 Balassi Bálint: Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes… (Ps 50=51)
155.) . kötet p. 659 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
156.) . kötet p. 660 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
157.) . kötet p. 670 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
158.) . kötet p. 671 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
159.) . kötet p. 672 RPHA 0597 Isten hívei, akik vagytok… (Temetési dicséret)
160.) . kötet p. 672 RPHA 0861 Tuba Mihály: Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek… (Temetési dicséret)
161.) . kötet p. 676 RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
162.) . kötet p. 677 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
163.) . kötet p. 678 RPHA 0676 Siderius János: Jézus Krisztus, Úristennek Fia… (Temetési dicséret)
164.) . kötet p. 680 RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
165.) . kötet p. 682 RPHA 1478 Úz Bálint: Véletlen embernek utolsó órája… (Úz Bálint testamentuma)
166.) . kötet p. 687 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
167.) . kötet p. 702 RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)
168.) . kötet p. 711 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
169.) . kötet p. 725 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)