Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) A. kötet p. 3 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
2.) A. kötet p. 10
A. kötet p. 57
A. kötet p. 58
A. kötet p. 59
RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
3.) A. kötet p. 11 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
4.) A. kötet p. 13 RPHA 1040 Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék… (Karácsonyi cantio)
5.) A. kötet p. 14 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
6.) A. kötet p. 17 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
7.) A. kötet p. 19 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
8.) A. kötet p. 21 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
9.) A. kötet p. 22 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
10.) A. kötet p. 59 RPHA 1068 Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának… (Kiskarácsonyi cantio)
11.) A. kötet p. 76 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
12.) A. kötet p. 83 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
13.) A. kötet p. 99 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
14.) A. kötet p. 105
A. kötet p. 106
A. kötet p. 107
RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
15.) A. kötet p. 108 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
16.) A. kötet p. 110 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
17.) A. kötet p. 115 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
18.) A. kötet p. 116 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
19.) A. kötet p. 118 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
20.) A. kötet p. 123 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
21.) A. kötet p. 138 RPHA 3230 Itt jelen vagyon az Istennek Fia… (Úrfelmutatási ének)
22.) A. kötet p. 139 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
23.) A. kötet p. 140 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
24.) A. kötet p. 142 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
25.) A. kötet p. 160 RPHA 1473 Balassi Bálint: Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes… (Ps 50=51)
26.) A. kötet p. 166 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
27.) A. kötet p. 168 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
28.) A. kötet p. 199 RPHA 0099 Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya… (Cantilena a Boldogságos Szűz Máriáról)