Cantvs catholici Kassa, 1674 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 2 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
2.) . kötet p. 98 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
3.) . kötet p. 100 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
4.) . kötet p. 103 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
5.) . kötet p. 104 RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
6.) . kötet p. 108 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
7.) . kötet p. 113 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
8.) . kötet p. 114 RPHA 1040 Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék… (Karácsonyi cantio)
9.) . kötet p. 121
. kötet p. 123
. kötet p. 124
. kötet p. 143
. kötet p. 144
. kötet p. 155
RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
10.) . kötet p. 153 RPHA 1068 Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának… (Kiskarácsonyi cantio)
11.) . kötet p. 173 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
12.) . kötet p. 180 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
13.) . kötet p. 201 RPHA 3001 Rimay János: Mi Urunk s édes Atyánk… (Az evangélium recitálása után)
14.) . kötet p. 202 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
15.) . kötet p. 203 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
16.) . kötet p. 204 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
17.) . kötet p. 205 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
18.) . kötet p. 206 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
19.) . kötet p. 206 RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
20.) . kötet p. 237 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
21.) . kötet p. 260 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
22.) . kötet p. 261 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
23.) . kötet p. 271 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
24.) . kötet p. 324 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
25.) . kötet p. 333 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
26.) . kötet p. 340
. kötet p. 349
RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
27.) . kötet p. 343 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
28.) . kötet p. 346 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
29.) . kötet p. 346 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
30.) . kötet p. 353 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
31.) . kötet p. 363 RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
32.) . kötet p. 365 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
33.) . kötet p. 366 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
34.) . kötet p. 370 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
35.) . kötet p. 375 RPHA 0036 A Pünkösdnek jeles napján, alleluja… (Pünkösdi dicséret)
36.) . kötet p. 376 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
37.) . kötet p. 380 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
38.) . kötet p. 380 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
39.) . kötet p. 383 RPHA 1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben… (A Szentháromság dicsérete)
40.) . kötet p. 397 RPHA 3230 Itt jelen vagyon az Istennek Fia… (Úrfelmutatási ének)
41.) . kötet p. 434 RPHA 1257 Sztárai Mihály: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen… (Ps 73=74)
42.) . kötet p. 435 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
43.) . kötet p. 529 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)