A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) A. kötet p. 3 RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
2.) A. kötet p. 4 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
3.) A. kötet p. 5 RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
4.) A. kötet p. 6 RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
5.) A. kötet p. 7 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
6.) A. kötet p. 9 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
7.) A. kötet p. 10 RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
8.) A. kötet p. 11 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
9.) A. kötet p. 12 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
10.) A. kötet p. 14
A. kötet p. 15
RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
11.) A. kötet p. 16 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
12.) A. kötet p. 17 RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
13.) A. kötet p. 18 RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
14.) A. kötet p. 19 RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
15.) A. kötet p. 21 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
16.) A. kötet p. 21 RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
17.) A. kötet p. 22 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
18.) A. kötet p. 23 RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
19.) A. kötet p. 24 RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
20.) A. kötet p. 25 RPHA 0611 Istennek szent Igéjéből… (Nagyböjti hymnus)
21.) A. kötet p. 26 RPHA 0663 Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk… (Nagyböjti hymnus)
22.) A. kötet p. 27 RPHA 0504 Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk… (Nagyböjti hymnus)
23.) A. kötet p. 29 RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
24.) A. kötet p. 31 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
25.) A. kötet p. 32 RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
26.) A. kötet p. 34 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
27.) A. kötet p. 35 RPHA 1010 Mostan az idők eljöttek… (Nagyböjti hymnus)
28.) A. kötet p. 36 RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
29.) A. kötet p. 37 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
30.) A. kötet p. 38 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
31.) A. kötet p. 39 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
32.) A. kötet p. 39 RPHA 0734 Keresztyéneknek serege, üdvösségnek… (Húsvéti hymnus)
33.) A. kötet p. 40 RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
34.) A. kötet p. 43 RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
35.) A. kötet p. 44 RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
36.) A. kötet p. 45 RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
37.) A. kötet p. 45 RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
38.) A. kötet p. 46 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
39.) A. kötet p. 47 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
40.) A. kötet p. 48 RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
41.) A. kötet p. 50 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
42.) A. kötet p. 50 RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
43.) A. kötet p. 51 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
44.) A. kötet p. 52 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
45.) A. kötet p. 53 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
46.) A. kötet p. 55 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
47.) A. kötet p. 56 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
48.) A. kötet p. 57 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
49.) A. kötet p. 58 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
50.) A. kötet p. 59 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
51.) A. kötet p. 60 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
52.) A. kötet p. 60 RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
53.) A. kötet p. 61 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
54.) A. kötet p. 61 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
55.) A. kötet p. 62 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
56.) A. kötet p. 63 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
57.) A. kötet p. 64 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
58.) A. kötet p. 65 RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
59.) A. kötet p. 67 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
60.) A. kötet p. 68 RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
61.) A. kötet p. 69 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
62.) A. kötet p. 71 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
63.) A. kötet p. 72 RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
64.) A. kötet p. 74 RPHA 0670 Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk… (Könyörgés Krisztushoz)
65.) A. kötet p. 80 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
66.) A. kötet p. 81 RPHA 0109 Atya Istentől születék… (Karácsonyi hymnus)
67.) A. kötet p. 82 RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
68.) A. kötet p. 83 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
69.) A. kötet p. 83 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
70.) A. kötet p. 84 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
71.) A. kötet p. 85 RPHA 1347 Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek… (Úrvacsora-ének)
72.) A. kötet p. 87 RPHA 1136 Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját… (Úrvacsora-ének)
73.) A. kötet p. 1 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)