In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 3 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
2.) . kötet p. 4 RPHA 0153 N K T: Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából… (Temetési dicséret)
3.) . kötet p. 4 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
4.) . kötet p. 5 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
5.) . kötet p. 6 RPHA 0401 Fejenként mi erről emlékezzünk… (Temetési dicséret)
6.) . kötet p. 7 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
7.) . kötet p. 7 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
8.) . kötet p. 8 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
9.) . kötet p. 9 RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)
10.) . kötet p. 10 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
11.) . kötet p. 11 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
12.) . kötet p. 12 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
13.) . kötet p. 13 RPHA 1388 Thomas Albensis [Fehérvári Tamás]: Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
14.) . kötet p. 14 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
15.) . kötet p. 15 RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
16.) . kötet p. 15 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
17.) . kötet p. 16 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
18.) . kötet p. 17 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
19.) . kötet p. 18 RPHA 0371 Emlékezzünk az utolsó napról… (Temetési dicséret)
20.) . kötet p. 19 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
21.) . kötet p. 20 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
22.) . kötet p. 21 RPHA 0597 Isten hívei, akik vagytok… (Temetési dicséret)
23.) . kötet p. 22 RPHA 0861 Tuba Mihály: Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek… (Temetési dicséret)
24.) . kötet p. 23 RPHA 1227 Serkenj fel már, ember, bűneidből… (Temetési dicséret a feltámadásról)
25.) . kötet p. 24 RPHA 0730 Keresztyének, kik Krisztusban bíztok… (Temetési dicséret az ítélet napjáról)
26.) . kötet p. 25 RPHA 0370 ? Csanádi Imre: Emlékezzünk a mi életünkben… (A halálra való emlékeztetés)
27.) . kötet p. 26 RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
28.) . kötet p. 27 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
29.) . kötet p. 28 RPHA 0676 Siderius János: Jézus Krisztus, Úristennek Fia… (Temetési dicséret)
30.) . kötet p. 29 RPHA 1320 Szent Pál apostolnak írása… (Halotti ének)
31.) . kötet p. 30 RPHA 0031 Az nap eljő nagy haraggal… (Az utolsó ítéletről sequentia)
32.) . kötet p. 32 RPHA 1478 Úz Bálint: Véletlen embernek utolsó órája… (Úz Bálint testamentuma)
33.) . kötet p. 42 RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
34.) . kötet p. 48 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
35.) . kötet p. 63 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)