Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) 1. kötet p. 2 RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
2.) 1. kötet p. 3 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
3.) 1. kötet p. 4
1. kötet p. 18
RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
4.) 1. kötet p. 4 RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
5.) 1. kötet p. 5 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
6.) 1. kötet p. 6 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
7.) 1. kötet p. 7 RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
8.) 1. kötet p. 7 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
9.) 1. kötet p. 9 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
10.) 1. kötet p. 11 RPHA 3512 Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk… (Benedicamus)
11.) 1. kötet p. 12 RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
12.) 1. kötet p. 12
1. kötet p. 13
RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
13.) 1. kötet p. 14 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
14.) 1. kötet p. 15 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
15.) 1. kötet p. 16 RPHA 0109 Atya Istentől születék… (Karácsonyi hymnus)
16.) 1. kötet p. 17 RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
17.) 1. kötet p. 17 RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
18.) 1. kötet p. 18 RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
19.) 1. kötet p. 21 RPHA 3502 Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt… (Benedicamus)
20.) 1. kötet p. 21 RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
21.) 1. kötet p. 21 RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)
22.) 1. kötet p. 22
1. kötet p. 50
RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
23.) 1. kötet p. 22 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
24.) 1. kötet p. 23 RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
25.) 1. kötet p. 24 RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
26.) 1. kötet p. 24 RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
27.) 1. kötet p. 25 RPHA 0002 A bűnök távol legyenek tőlünk… (Hetvenedvasárnapi hymnus)
28.) 1. kötet p. 27 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
29.) 1. kötet p. 28 RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
30.) 1. kötet p. 29 RPHA 0611 Istennek szent Igéjéből… (Nagyböjti hymnus)
31.) 1. kötet p. 29 RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
32.) 1. kötet p. 30 RPHA 0663 Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk… (Nagyböjti hymnus)
33.) 1. kötet p. 31 RPHA 0504 Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk… (Nagyböjti hymnus)
34.) 1. kötet p. 32 RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
35.) 1. kötet p. 34 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
36.) 1. kötet p. 35 RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
37.) 1. kötet p. 37
1. kötet p. 46
RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
38.) 1. kötet p. 38 RPHA 1010 Mostan az idők eljöttek… (Nagyböjti hymnus)
39.) 1. kötet p. 39 RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
40.) 1. kötet p. 40 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
41.) 1. kötet p. 41 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
42.) 1. kötet p. 42 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
43.) 1. kötet p. 43 RPHA 0734 Keresztyéneknek serege, üdvösségnek… (Húsvéti hymnus)
44.) 1. kötet p. 44 RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
45.) 1. kötet p. 48 RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
46.) 1. kötet p. 50 RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
47.) 1. kötet p. 51 RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
48.) 1. kötet p. 52 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
49.) 1. kötet p. 52 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
50.) 1. kötet p. 54 RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
51.) 1. kötet p. 55 RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
52.) 1. kötet p. 57 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
53.) 1. kötet p. 57 RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
54.) 1. kötet p. 58 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
55.) 1. kötet p. 59 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
56.) 1. kötet p. 60 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
57.) 1. kötet p. 61 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
58.) 1. kötet p. 61 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
59.) 1. kötet p. 62 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
60.) 1. kötet p. 63 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
61.) 1. kötet p. 64 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
62.) 1. kötet p. 65 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
63.) 1. kötet p. 65 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
64.) 1. kötet p. 65 RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
65.) 1. kötet p. 66 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
66.) 1. kötet p. 67 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
67.) 1. kötet p. 67 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
68.) 1. kötet p. 68 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
69.) 1. kötet p. 69 RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
70.) 1. kötet p. 70 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
71.) 1. kötet p. 71 RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
72.) 1. kötet p. 72 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
73.) 1. kötet p. 74 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
74.) 1. kötet p. 75 RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
75.) 1. kötet p. 76 RPHA 0670 Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk… (Könyörgés Krisztushoz)
76.) 1. kötet p. 81 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
77.) 1. kötet p. 81 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
78.) 1. kötet p. 82 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
79.) 1. kötet p. 83 RPHA 1347 Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek… (Úrvacsora-ének)
80.) 1. kötet p. 84 RPHA 1136 Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját… (Úrvacsora-ének)
81.) 1. kötet p. 86 RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
82.) 2. kötet p. 1 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
83.) 2. kötet p. 2 RPHA 1311 Szent Dávid próféta második énekében… (Ps 2=2)
84.) 2. kötet p. 3 RPHA 1496 Zeleméri László: Zúgódik, dúl-fúl magában e világ… (Ps 2=2)
85.) 2. kötet p. 5 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
86.) 2. kötet p. 6 RPHA 1428 Újlaki Péter: Uram Isten, miért bocsátál reám… (Ps 3=3)
87.) 2. kötet p. 7 RPHA 0038 A szent Dávid ötödik énekében… (Ps 5=5)
88.) 2. kötet p. 8 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
89.) 2. kötet p. 9 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
90.) 2. kötet p. 11 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
91.) 2. kötet p. 13 RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
92.) 2. kötet p. 14 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
93.) 2. kötet p. 15 RPHA 0868 Sztárai Mihály: Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta… (Ps 9=10)
94.) 2. kötet p. 17 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
95.) 2. kötet p. 18 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
96.) 2. kötet p. 19 RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
97.) 2. kötet p. 20 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
98.) 2. kötet p. 21 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
99.) 2. kötet p. 22 RPHA 1147 Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem… (Ps 15=16)
100.) 2. kötet p. 24 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
101.) 2. kötet p. 25 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
102.) 2. kötet p. 26 RPHA 0932 ? Sztárai Mihály: Mikor Dávid vala keserűségben… (Ps 25=26)
103.) 2. kötet p. 27 RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
104.) 2. kötet p. 28 RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
105.) 2. kötet p. 29 RPHA 1308 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván… (Ps 28=29)
106.) 2. kötet p. 30 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
107.) 2. kötet p. 31 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
108.) 2. kötet p. 33 RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
109.) 2. kötet p. 34 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
110.) 2. kötet p. 35 RPHA 1248 Sztárai Mihály: Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak… (Ps 31=32)
111.) 2. kötet p. 36 RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
112.) 2. kötet p. 38 RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
113.) 2. kötet p. 40 RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
114.) 2. kötet p. 41 RPHA 0869 Sztárai Mihály: Megnyomorult szegény keresztyén ember… (Ps 36=37)
115.) 2. kötet p. 44 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
116.) 2. kötet p. 46 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
117.) 2. kötet p. 47 RPHA 0691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról… (Ps 41=42)
118.) 2. kötet p. 48 RPHA 0421 Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem… (Ps 41=42)
119.) 2. kötet p. 49 RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
120.) 2. kötet p. 50 RPHA 0516 Batizi András: Hallottuk, Úristen, atyáinktól… (Ps 43=44)
121.) 2. kötet p. 51 RPHA 1035 Németi Ferenc: Nagy keserves szívvel könyörgének… (Ps 43=44)
122.) 2. kötet p. 54 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
123.) 2. kötet p. 55 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
124.) 2. kötet p. 56 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
125.) 2. kötet p. 57 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
126.) 2. kötet p. 58 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
127.) 2. kötet p. 59 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
128.) 2. kötet p. 60 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
129.) 2. kötet p. 61 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
130.) 2. kötet p. 63 RPHA 0239 Skarica Máté: Dávid Doeg gonoszságát hogy látá… (Ps 51=52)
131.) 2. kötet p. 64 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
132.) 2. kötet p. 65 RPHA 0900 Siklósi Mihály: Mennynek s Földnek kegyes Istene… (Ps 53=54)
133.) 2. kötet p. 66 RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
134.) 2. kötet p. 68 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
135.) 2. kötet p. 69 RPHA 1209 Skarica Máté: Saulnak a Dávidhoz jó szerelme… (Ps 62=63)
136.) 2. kötet p. 70 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
137.) 2. kötet p. 72 RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
138.) 2. kötet p. 73 RPHA 0777 Könyörülj, Úristen, mi rajtunk, és a te szent áldásodat… (Ps 66=67)
139.) 2. kötet p. 73 RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
140.) 2. kötet p. 75 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
141.) 2. kötet p. 75 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
142.) 2. kötet p. 77 RPHA 0549 Skarica Máté: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát… (Ps 73=74)
143.) 2. kötet p. 79 RPHA 1257 Sztárai Mihály: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen… (Ps 73=74)
144.) 2. kötet p. 79 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
145.) 2. kötet p. 81 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
146.) 2. kötet p. 82 RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
147.) 2. kötet p. 83 RPHA 0150 Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben… (Ps 81=82)
148.) 2. kötet p. 84 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
149.) 2. kötet p. 85 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
150.) 2. kötet p. 86 RPHA 0878 Sztárai Mihály: Mely igen jó az Úristent dicsérni… (Ps 91=92)
151.) 2. kötet p. 88 RPHA 0941 Sztárai Mihály: Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá… (Ps 93=94)
152.) 2. kötet p. 90 RPHA 0657 Huszár Gál: Jer, örvendezzünk az Úristennek… (Ps 94=95)
153.) 2. kötet p. 91 RPHA 0573 Ghyczy János: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek… (Ps 100=101)
154.) 2. kötet p. 91 RPHA 1163 Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben… (Ps 99=100)
155.) 2. kötet p. 92 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
156.) 2. kötet p. 95 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
157.) 2. kötet p. 96 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
158.) 2. kötet p. 97 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
159.) 2. kötet p. 98 RPHA 1038 Nagy öröme adaték én lelkemnek… (Ps 114=116)
160.) 2. kötet p. 100 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
161.) 2. kötet p. 101 RPHA 1264 Laskai István: Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeseríte… (Ps 119=120)
162.) 2. kötet p. 102 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
163.) 2. kötet p. 103 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
164.) 2. kötet p. 103 RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
165.) 2. kötet p. 104 RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
166.) 2. kötet p. 105 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
167.) 2. kötet p. 105 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
168.) 2. kötet p. 106 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
169.) 2. kötet p. 106 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
170.) 2. kötet p. 107 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
171.) 2. kötet p. 108 RPHA 0879 Mely igen jó legyen az egyenesség… (Ps 132=133)
172.) 2. kötet p. 109 RPHA 1378 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent… (Ps 133=134)
173.) 2. kötet p. 109 RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
174.) 2. kötet p. 109 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
175.) 2. kötet p. 111 RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
176.) 2. kötet p. 112 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
177.) 2. kötet p. 114 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
178.) 2. kötet p. 116 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
179.) 2. kötet p. 116 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
180.) 2. kötet p. 117 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
181.) 2. kötet p. 119 RPHA 0943 Mikoron a szent Dávid megismeré… (Ps 148=148)
182.) 2. kötet p. 121 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
183.) 2. kötet p. 122 RPHA 1485 Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük… (Adventi dicséret)
184.) 2. kötet p. 122 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
185.) 2. kötet p. 124 RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
186.) 2. kötet p. 127 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
187.) 2. kötet p. 129 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
188.) 2. kötet p. 130 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
189.) 2. kötet p. 132 RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
190.) 2. kötet p. 134 RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
191.) 2. kötet p. 135 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
192.) 2. kötet p. 136 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
193.) 2. kötet p. 136 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
194.) 2. kötet p. 137 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
195.) 2. kötet p. 138 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
196.) 2. kötet p. 139 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
197.) 2. kötet p. 139 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
198.) 2. kötet p. 140 RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
199.) 2. kötet p. 144 RPHA 4006 Ez esztendőt megáldod… (Újesztendei invocatio)
200.) 2. kötet p. 144 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
201.) 2. kötet p. 145 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
202.) 2. kötet p. 146 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
203.) 2. kötet p. 147 RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
204.) 2. kötet p. 147 RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
205.) 2. kötet p. 148 RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
206.) 2. kötet p. 149 RPHA 1218 Sztárai Mihály: Semmiből teremté az Úristen az embert… (Karácsonyi ének)
207.) 2. kötet p. 149 RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
208.) 2. kötet p. 152 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
209.) 2. kötet p. 152 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
210.) 2. kötet p. 153 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
211.) 2. kötet p. 154 RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
212.) 2. kötet p. 157 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
213.) 2. kötet p. 159 RPHA 0147 Az Úr Jézus Krisztusnak kínját és ő szent halálát… (Nagypénteki dicséret)
214.) 2. kötet p. 163 RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
215.) 2. kötet p. 163 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
216.) 2. kötet p. 164 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
217.) 2. kötet p. 165 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
218.) 2. kötet p. 166 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
219.) 2. kötet p. 166 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
220.) 2. kötet p. 167 RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
221.) 2. kötet p. 169 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
222.) 2. kötet p. 169 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
223.) 2. kötet p. 171 RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
224.) 2. kötet p. 173 RPHA 0782 Gálszécsi István: Krisztus a mi bűneinkért meghala… (Húsvéti dicséret)
225.) 2. kötet p. 173 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
226.) 2. kötet p. 174 RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
227.) 2. kötet p. 175 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
228.) 2. kötet p. 176 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
229.) 2. kötet p. 177 RPHA 0019 A Krisztus mennybe felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki cantio)
230.) 2. kötet p. 178 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
231.) 2. kötet p. 178 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
232.) 2. kötet p. 180 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
233.) 2. kötet p. 181 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
234.) 2. kötet p. 182 RPHA 1185 Pünkösdnap a Szentlélek Úristen… (Pünkösdi hymnus)
235.) 2. kötet p. 182 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
236.) 2. kötet p. 183 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
237.) 2. kötet p. 184 RPHA 0036 A Pünkösdnek jeles napján, alleluja… (Pünkösdi dicséret)
238.) 2. kötet p. 185 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
239.) 2. kötet p. 185 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
240.) 2. kötet p. 186 RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
241.) 2. kötet p. 186 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
242.) 2. kötet p. 188 RPHA 0849 Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent… (Invocatio Spiritus Sancti)
243.) 2. kötet p. 188 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
244.) 2. kötet p. 189 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
245.) 2. kötet p. 189 RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
246.) 2. kötet p. 190 RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
247.) 2. kötet p. 190 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
248.) 2. kötet p. 191 RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
249.) 2. kötet p. 191 RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
250.) 2. kötet p. 192 RPHA 0700 Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
251.) 2. kötet p. 192 RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
252.) 2. kötet p. 193 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
253.) 2. kötet p. 194 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
254.) 2. kötet p. 195 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
255.) 2. kötet p. 195 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
256.) 2. kötet p. 196 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
257.) 2. kötet p. 197 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
258.) 2. kötet p. 197 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
259.) 2. kötet p. 198 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
260.) 2. kötet p. 199 RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
261.) 2. kötet p. 201 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
262.) 2. kötet p. 203 RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
263.) 2. kötet p. 204 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
264.) 2. kötet p. 204 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
265.) 2. kötet p. 206 RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
266.) 2. kötet p. 207 RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
267.) 2. kötet p. 208 RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
268.) 2. kötet p. 210 RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
269.) 2. kötet p. 211 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
270.) 2. kötet p. 212 RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
271.) 2. kötet p. 215 RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
272.) 2. kötet p. 216 RPHA 1251 Sok hálaadással mi most tartozunk… (A sareptabeli özvegy asszonyról)
273.) 2. kötet p. 217 RPHA 0490 Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott… (Az ördög kegyetlensége ellen való könyörgés)
274.) 2. kötet p. 218 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
275.) 2. kötet p. 219 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
276.) 2. kötet p. 220 RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
277.) 2. kötet p. 221 RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
278.) 2. kötet p. 222 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
279.) 2. kötet p. 223 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
280.) 2. kötet p. 223 RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
281.) 2. kötet p. 224 RPHA 0771 Könyörgünk neked, Istennek szent Fia… (Precatio)
282.) 2. kötet p. 224 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
283.) 2. kötet p. 225 RPHA 0524 Hatalmas Isten, könyörgünk… (Precatio)
284.) 2. kötet p. 226 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
285.) 2. kötet p. 227 RPHA 0499 Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket… (Könyörgés az Úristenhez)
286.) 2. kötet p. 227 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
287.) 2. kötet p. 228 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
288.) 2. kötet p. 229 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
289.) 2. kötet p. 232 RPHA 0253 Dicsérem az Istent az én életemben… (Ps 145=146)
290.) 2. kötet p. 233 RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
291.) 2. kötet p. 234 RPHA 0668 ? Bereki István: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk… (Könyörgés Krisztus oltalmáért)
292.) 2. kötet p. 235 RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
293.) 2. kötet p. 236 RPHA 0025 A mi mesterünk minket arra int… (Jámbor életre intő ének)
294.) 2. kötet p. 237 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
295.) 2. kötet p. 238 RPHA 0445 Szántó György: Gyarló emberekkel feddődik az Isten… (Az emberi gyarlóságról feddő-ének)
296.) 2. kötet p. 241 RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
297.) 2. kötet p. 242 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
298.) 2. kötet p. 243 RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
299.) 2. kötet p. 244 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
300.) 2. kötet p. 245 RPHA 0884 Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk… (Békességért való könyörgés)
301.) 2. kötet p. 245 RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
302.) 2. kötet p. 246 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
303.) 2. kötet p. 247 RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
304.) 2. kötet p. 248 RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
305.) 2. kötet p. 249 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
306.) 2. kötet p. 250 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
307.) 2. kötet p. 251 RPHA 0894 Sztárai Mihály: Mennyi sokat szól az Isten embernek… (A penitenciáról és hitről)
308.) 2. kötet p. 252 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
309.) 2. kötet p. 253 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
310.) 2. kötet p. 254 RPHA 0713 Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk… (Cantio optima)
311.) 2. kötet p. 254 RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
312.) 2. kötet p. 255 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
313.) 2. kötet p. 256 RPHA 0912 ? Bornemisza Péter: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura… (Gyermekek éneke katekizmus után)
314.) 2. kötet p. 256 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
315.) 2. kötet p. 257 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
316.) 2. kötet p. 260 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
317.) 2. kötet p. 262 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
318.) 2. kötet p. 262 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
319.) 2. kötet p. 262 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
320.) 2. kötet p. 263 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
321.) 2. kötet p. 264 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
322.) 2. kötet p. 265 RPHA 0498 Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket… (Prédikáció utáni könyörgés)
323.) 2. kötet p. 265 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
324.) 2. kötet p. 265 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
325.) 2. kötet p. 266 RPHA 1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben… (A Szentháromság dicsérete)
326.) 2. kötet p. 267 RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
327.) 2. kötet p. 267 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
328.) 2. kötet p. 268 RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
329.) 2. kötet p. 268 RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
330.) 2. kötet p. 268 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
331.) 2. kötet p. 274 RPHA 0564 B M: Igazságod szerint tartozol, Istenem, meghallgatni kérésem… (Tisztaságnak kérése)
332.) 2. kötet p. 278 RPHA 0975 Petrus: Mindenható, felséges Atya Úristen, csak te… (Könyörgés)
333.) 2. kötet p. 282 RPHA 1195 Régi időben megírta Jeremiás szent próféta… (Nagyheti dicséret)
334.) 2. kötet p. 288 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
335.) 2. kötet p. 288 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
336.) 2. kötet p. 290 RPHA 0401 Fejenként mi erről emlékezzünk… (Temetési dicséret)
337.) 2. kötet p. 291 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
338.) 2. kötet p. 292 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
339.) 2. kötet p. 293 RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)
340.) 2. kötet p. 293 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
341.) 2. kötet p. 294 RPHA 0153 N K T: Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából… (Temetési dicséret)
342.) 2. kötet p. 295 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
343.) 2. kötet p. 296 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
344.) 2. kötet p. 297 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
345.) 2. kötet p. 298 RPHA 1388 Thomas Albensis [Fehérvári Tamás]: Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
346.) 2. kötet p. 299 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
347.) 2. kötet p. 300 RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
348.) 2. kötet p. 301 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
349.) 2. kötet p. 302 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
350.) 2. kötet p. 303 RPHA 0371 Emlékezzünk az utolsó napról… (Temetési dicséret)
351.) 2. kötet p. 303 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
352.) 2. kötet p. 305 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
353.) 2. kötet p. 307 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
354.) 2. kötet p. 308 RPHA 0597 Isten hívei, akik vagytok… (Temetési dicséret)
355.) 2. kötet p. 308 RPHA 0861 Tuba Mihály: Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek… (Temetési dicséret)
356.) 2. kötet p. 309 RPHA 1227 Serkenj fel már, ember, bűneidből… (Temetési dicséret a feltámadásról)
357.) 2. kötet p. 312 RPHA 0370 ? Csanádi Imre: Emlékezzünk a mi életünkben… (A halálra való emlékeztetés)
358.) 2. kötet p. 312 RPHA 0730 Keresztyének, kik Krisztusban bíztok… (Temetési dicséret az ítélet napjáról)
359.) 2. kötet p. 314 RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
360.) 2. kötet p. 314 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
361.) 2. kötet p. 316 RPHA 0676 Siderius János: Jézus Krisztus, Úristennek Fia… (Temetési dicséret)
362.) 2. kötet p. 316 RPHA 1320 Szent Pál apostolnak írása… (Halotti ének)
363.) 2. kötet p. 317 RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
364.) 2. kötet p. 328 RPHA 1478 Úz Bálint: Véletlen embernek utolsó órája… (Úz Bálint testamentuma)
365.) 2. kötet p. 331 RPHA 0362 Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat… (Az ítélet napjáról)
366.) 2. kötet p. 333 RPHA 0125 Az én életemnek minden idejében… (Az ítéletről)
367.) 2. kötet p. 337 RPHA 0031 Az nap eljő nagy haraggal… (Az utolsó ítéletről sequentia)