Cantvs catholici Lőcse, 1651 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 3 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
2.) . kötet p. 10
. kötet p. 42
. kötet p. 43
. kötet p. 44
RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
3.) . kötet p. 11 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
4.) . kötet p. 13 RPHA 1040 Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék… (Karácsonyi cantio)
5.) . kötet p. 14 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
6.) . kötet p. 17 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
7.) . kötet p. 19 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
8.) . kötet p. 21 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
9.) . kötet p. 22 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
10.) . kötet p. 44 RPHA 1068 Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának… (Kiskarácsonyi cantio)
11.) . kötet p. 48 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
12.) . kötet p. 66 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
13.) . kötet p. 71
. kötet p. 72
. kötet p. 73
RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
14.) . kötet p. 74 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
15.) . kötet p. 76 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
16.) . kötet p. 80 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
17.) . kötet p. 82 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
18.) . kötet p. 95 RPHA 3230 Itt jelen vagyon az Istennek Fia… (Úrfelmutatási ének)
19.) . kötet p. 106 RPHA 0099 Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya… (Cantilena a Boldogságos Szűz Máriáról)
20.) . kötet p. 140 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
21.) . kötet p. 156 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
22.) . kötet p. 157 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
23.) . kötet p. 159 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
24.) . kötet p. 168 RPHA 1473 Balassi Bálint: Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes… (Ps 50=51)
25.) . kötet p. 175 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
26.) . kötet p. 177 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
27.) . kötet p. 249 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)